Sv. Marta – Misna čitanja

Sv. Marta – Misna čitanja
📖: 1Iv 4,7-16; Ps 34,2-11; Iv 11,19-27 (ili: Lk 10,38-42)

Prvo čitanje: 1lv 4, 7-16
Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola
Ljubljeni,
ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
Tko ne ljubi, ne upozna Boga
jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi,
u Bogu ostaje, i Bog u njemu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 34, 2-11
Pripjev: Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Veličajte sa mnom Gospodina,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Tražio sam Gospodina i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.

U njega gledajte i razveselite se,
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Anđeo Gospodnji tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:
blago čovjeku koji se njemu utječe!

Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.
Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina, ne trpe oskudice.

Evanđelje: Iv 11, 19-27 ili Lk 10, 38-42
Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji!
Lk 10, 38-42
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u
susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine,
da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će tvoj brat!« A
Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus:
»Ja sam uskrsnuće i život:
tko u mene vjeruje,
ako i umre, živjet će.
I tko god živi i vjeruje u mene,
neće umrijeti nikada.
Vjeruješ li ovo?«
Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin
Božji, Onaj koji dolazi na svijet!«
Riječ Gospodnja.

ili: Lk 10, 38-42
Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo.
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus ude u jedno selo. Žena neka, imenom Marta,
primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva
zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: »Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.« Odgovori joj Gospodin: »Marta, Marta! Brineš se i
uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu
izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.«
Riječ Gospodnja.

Oglasi