Petak – Večernja molitva – 17. NKG

Petak – Večernja molitva – 17. NKG

Zahvalimo Bogu na današnjem danu..
Na svemu što je danas učinio za nas..

Zahvalimo mu na našem papi još jednom i pomolimo se nek mu da snage i blagoslova da dostojno vodi Katoličku crkvu i sav narod..

Bože , čuvaj ga ♥
Bože čuvaj sve nas ♥

Laku i mirnu noć

Oglasi

SV. IVAN MARIJA VIANNEY – VEČERNJA

SV. IVAN MARIJA VIANNEY – VEČERNJA

Psalmi od petka I. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Ti mužu vrli, uzorni,
Mi radosno ti pjevamo
I u tebi se divimo
Svim Božjim silnim djelima.

Jer Krist, naš vječni svećenik,
Rod ljudski s Ocem izmiri;
U novome on Savezu
Mir svemu svijetu podari.

Tim darom, sveče, postade
I ti Spasenja službenik
Da Bogu daješ pohvale
A Božji život ljudima.

Duh Sveti tebe posveti
Bogatijom još milošću:
Da puk mu sveti predvodiš
Obilnije na pašnjake.

A sad iz Božjeg Kraljevstva
Pohitaj Crkvi u pomoć,
Da uvijek stado Kristovo
Na sočne hrli pašnjake.

Sva slava Trojstvu presvetom,
Darivatelju dara svih,
Što tebe slugu marljiva
Nebeskom slavom okruni. Amen.

PSALMODIJA
Ps 41 (40). Pouzdanje zapuštena bolesnika
Jedan će me od vas izdati − koji sa mnom blaguje (Mk 14, 18).

Ant. 1. Iscijeli mi, Gospodine, dušu, jer tebi sagriješih.

Blago onome koji misli na uboga i slaba: *
u dan nevolje Gospodin će ga spasiti!
Gospodin će ga štititi i živa sačuvati, †
sreću mu dati na zemlji, *
i neće ga predati na volju dušmanima.
Gospodin će ga ukrijepiti na postelji boli, *
bolest mu okrenuti u snagu.

Zavapih: »Gospodine, smiluj mi se, *
iscijeli mi dušu, jer tebi sagriješih!«
Neprijatelji zlo govore o meni: *
»Kad će umrijeti
i kad će mu nestati imena?«
I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, *
u srcu pakosti skuplja i vani opada.

Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni: *
zlo mi dosuđuju:
»Pogubna se pošast na nj oborila.« *
Ili: »Tko jednom leže, više ne ustaje.«
Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, *
koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.

A ti, Gospodine, smiluj se meni i podigni me *
da im mogu uzvratiti.
Po tome ću znati da sam mio tebi: *
što se dušmanin moj
neće veseliti nada mnom.
Ti ćeš me zdrava uzdržati *
i pred svoje me lice staviti dovijeka.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen.

Ant. Iscijeli mi, Gospodine, dušu, jer tebi sagriješih.

Ps 46 (45). Bog nam je utvrda i snaga

I nadjenut će mu se ime Emanuel − što znači: S nama Bog (Mt 1, 23).

Ant. 2. S nama je Gospodin nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

Bog nam je zaklon i utvrda, *
pomoćnik spreman u nevolji.
Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, *
kad se bregovi ruše u srce mora.
Nek buče i bjesne valovi morski, *
nek bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, *
presveti šator Višnjega.
Bog je sred njega, poljuljat se neće, *
od rane zore Bog mu pomaže.
Ma bjesnjeli puci, rušila se carstva, *
kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Dođite, gledajte djela Gospodnja, *
strahote koje on na zemlji učini.
Do nakraj zemlje on ratove prekida, †
lukove krši i lomi koplja, *
štitove ognjem sažiže.
Prestanite i znajte da sam ja Bog, *
uzvišen nad pucima,
nad svom zemljom uzvišen!

S nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Ant. S nama je Gospodin nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

Hvalospjev (Otk 15, 3−4). Poklonstvena pjesan

Ant. 3. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

Velika su i čudesna djela tvoja, *
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
Kralju narodâ!

Tko da te se ne boji, Gospodine, †
tko da ne slavi Ime tvoje! *
Ti si jedini svet!

I zato svi će narodi doći †
i klanjati se pred tobom, *
jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Ant. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

KRATKO ČITANJE 1 Pt 5, 1-4

Starješine dakle medu vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine, nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

 

KRATKI OTPJEV

R. Ovo je ljubitelj svoje braće, * koji se mnogo moli za narod.
Ovo je je ljubitelj svoje braće, koji se mnogo moli za narod.
O. I život svoj daje za braću svoju. * Koji se mnogo moli za narod.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Ovo je..

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme

 

PROŠNJE

Hvalom proslavimo Krista koji je postao velikim svećenikom da ljude kod Boga zagovara i ponizno ga zamolimo:

Spasi, Gospodine, narod svoj.

Ti si Crkvu svoju obdario svetim i vrijednim upraviteljima: daj da se kršćani trajno raduju njihovu mudrom vodstvu. R.
Kad su te sveti pastiri poput Mojsija molili, otpustio si grijehe narodu: po njihovu zagovoru neprestano posvećuj i čisti svoju Crkvu. R.
Svete si svoje pomazao posred braće i Duha si im svoga dao: ispuni Duhom Svetim sve upravitelje naroda. R.
Ti si baština svetih pastira: ne daj da bez tebe ostane itko od onih koje si krvlju svojom otkupio. R.
Ti po pastirima Crkve ovcama svojim daruješ život vječni da ih nitko ne istrgne iz ruke tvoje: spasi pokojnike za koje si svoj život položio. R.
Oče naš…

MOLITVA

Svemogući milosrdni Bože, ti si svetog prezbitera Ivana Mariju Vianneya odlikovao čudesnom pastirskom revnošću. Daj nam po njegovu primjeru da braću privodimo Kristu i zajedno s njima postignemo vječnu slavu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PETAK – SREDNJI ČAS (17. NKG)

PETAK – SREDNJI ČAS (17 NKG)

I. tjedan Psaltira

POČETAK

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja
Treći čas

HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Nek svom te moći uzdiže,
Nek plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen. Nastavi čitati

SV. IVAN MARIJA VIANNEY

Sveti Ivan Marija Vianney

Sveti Ivan Marija Vianney

Jedva je kojem poniznu, čak i poniživanu čovjeku pala u dio tolika slava kao Ivanu Vianneyju, koji se rodio 8. svibnja 1786., baš uoči same Francuske re­volucije, u Dardillyju kraj Lyona. Seljačka obitelj iz koje potjecaše bijaše duboko kršćanska, otvorena siromasima i prosjacima. Ivan je proveo djetinjstvo i prvu mladost u doba strahovlade francuske revolucije, obrađujuči očinska po­lja. U selu tada nije bilo nikakva učitelja. Kad mu je bilo 11 godina, prvi put se u kući pod starim velikim satom ispovjedio kod jednog svečenika koji je odbio po­ložiti prisegu na revolucionarni ustav.
Vianneyjeva je obitelj rado primala tak­ve svecenike jer oni su i u najtežim casovima, uz opasnost od nasilne smrti, osta­li vjerni Crkvi. U nocnim je satima Ivan prisustvovao vjeronauku što su ga po selu držale redovnice obucene u gradansko odijelo. Na taj se nacin pripremao na prvu pri­cest, koju je primio u jednom štaglju, dok je vani stražila dobrovoljna straža. Nastavi čitati

SV. IVAN MARIJA VIANNEY – JUTARNJA

SV. IVAN MARIJA VIANNEY – JUTARNJA

Psalmi od petka  I. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite poklonimo se Kristu, prvaku pastira.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Dođite poklonimo se Kristu, prvaku pastira. Nastavi čitati

Petak – Jutarnja molitva – 17. NKG

Jutarnja molitvaPetak – Jutarnja molitva – 17. NKG

I što još reći u ovo jutro Božje milosti tu je sve već rečeno ,

Osim veličati Gospodina .

O Gospodine kako je Tvoja Duša jaka i čista Ti Kraljevska Dušo najsvetija među svima neka Tvoja sveta Ljubav dotakne sve duše koje teturaju u traženju i daj im da živo osjete Tvoju prisutnos . Ljubljeni moj Gospodine najponiznije se kajem za sve propuste koje sam ućinila , za sve riječi kojima sam uvrijedila Tvoju dobrotu , i za sve one radnje koje nisu bile na slavu Tebi Ljubavi .

I da želim dobro i blagoslovljeno jutro svim ljudima svakoj biljci i svakom živom biću koje boravi pod ovim plavetnim svodom nebeskim .

Nevenka

Petak – Misna čitanja – 17. NKG/a

Petak – Misna čitanja – 17 NKG/a
📖: Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37; Ps 81,3-6ab.10-11ab; Mt 13,54-58

Prvo čitanje: Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37
Sazivat ćete blagdane Gospodnje — svete zborove.

Čitanje Knjige Levitskoga zakonika
Gospodin reče Mojsiju: »Ovo su blagdani Gospodnji — sveti zborovi — koje imate proglasiti u njihovo određeno vrijeme:
U prvom mjesecu, četrnaestoga dana, u suton, jest Pasha u čast Gospodinu; petnaestoga dana toga mjeseca jest Blagdan beskvasnih kruhova u čast Gospodinu — sedam dana jedite beskvasni kruh. Prvoga dana neka vam bude sveti zbor; nikakva težačkog posla ne radite. Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u čast Gospodinu, a sedmoga dana neka opet bude sveti zbor; nikakva težačkog posla ne radite.«
Još Gospodin reče Mojsiju:
»Kaži Izraelcima i reci im: Kad uđete u zemlju koju vam dajem i u njoj žetvu požanjete, prvi snop svoje žetve donesite svećeniku. Neka ga on prinese kao žrtvu prikaznicu pred Gospodinom, da budete primljeni. Sutradan po suboti neka ga svećenik prinese kao žrtvu prikaznicu.«
»A počevši od sutrašnjega dana po suboti — dana u koji donesete snop za žrtvu prikaznicu — nabrojte punih sedam tjedana. Onda na dan po sedmoj suboti, na Pedesetnicu, prinesite Gospodinu novu žrtvu.«
»Povrh toga, deseti dan toga sedmoga mjeseca pada Dan pomirenja. Neka vam to bude prigoda za sveti zbor; postite i prinesite u čast Jahvi paljenu žrtvu.«
»Od petnaestoga dana toga sedmoga mjeseca neka se sedam dana drži Blagdan sjenica u čast Gospodinu. Prvoga dana, u dan svetoga zbora, nikakva težačkog posla ne radite. Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u čast Gospodinu. Osmi dan neka vam bude sveti zbor, kada ćete u čast Gospodinu prinijeti paljenu žrtvu. To je svečani zbor; nikakva težačkog posla ne radite.«
»To su blagdani Gospodnji koje imate sazvati — sveti zborovi, određeni za prinošenje žrtava u čast Gospodinu: žrtava paljenica, prinosnica, žrtava klanica i naljevnica; svaku na njezin pravi dan.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

SV. IVAN MARIJA VIANNEY – SLUŽBA ČITANJA

SV. IVAN MARIJA VIANNEY – SLUŽBA ČITANJA

(Petak, 17. NKG)
POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite poklonimo se Kristu, prvaku pastira.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Dođite poklonimo se Kristu, prvaku pastira. Nastavi čitati