PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO – 1. VEČERNJA

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO – 1. VEČERNJA

HIMAN

Ti Kriste, Svjetlo od Svjetla,
Otkupitelju svijeta sveg,
Mi zahvalno ti pjevamo,
Milostivo nas uslišaj!

Ko sunce lice tvoje sja,
Ko snijeg ti blista odjeća,
Svjedoci vjerodostojni
Na Svetoj gori prate te.

Tu učenici tvoji te
U novom svjetlu gledaju
I svjetlom Duha taknuti
Za Sina Božjeg vjeruju.

Glas Očev tu proglasje:
“Gle Sina moga, Ljubljenog!”
I mi ti danas kličemo:
“O zdravo budi, Kralju naš!”

Božanska ljubav skloni te
Da tijelom se zaodjeneš:
Udostoj se ubrojit nas
U svete svoje udove.

Mi svi ti hvalu pjevamo,
O Sine Očev ljubljeni!
Sjaj Oca s Duhom Presvetim
Svem svijetu te objavljuje. Amen.

PSALMODIJA

Ps 113 (112)

Ant. 1. Isus uze sa sobom svoje učenike, uziđe na goru i preobrazi se pred njima.

Hvalite sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, +
koji u visinama stoluje *
i gleda odozgor nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku +
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Isus uze sa sobom svoje učenike, uziđe na goru i preobrazi se pred njima.

Ps 117 (116)

Ant. 2. I ukazaše im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.

Hvalite Gospodina, svi puci, *
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku +
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. I ukazaše im se Iija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7)

Ant. 3. Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ćemo ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jedni i Iliji jednu.

Aleluja u zagradama uzima se samo kod pjevanja.

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
(R. Aleluja.)
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi!
R. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
(R. Aleluja.)
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki.
R. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
(R. Aleluja.)
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajemo!
R. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
(R. Aleluja.)
Opremila se Zaručnica njegova!
R. Aleluja (aleluja).

Ant. Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ćemo ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.

KRATKO ČITANJE Fil 3, 20-21

Naša je domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.

KRATKI OTPJEV

R. Slavan si se pojavio pred Gospodinom, * Aleluja, aleluja. Slavan.
O. Zato te Gospodin odjenuo sjajem. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Slavan.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Evanđeoski hvalospjev (Lk 1, 46-55). Kliktaj duše u Gospodinu

Ant. Krist Isus, odsjaj Oca i otisak Bića njegova, koji sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, na današnji se dan slavan ukazao na visokom brdu.

Veliča *
duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbai s prijestolja, *
a uzvisni neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku +
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Krist Isus, odsjaj Oca i otisak Bića njegova, koji sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, na današnji se dan slavan ukazao na visokom brdu.

PROŠNJE

Pouzdano zamolimo Spasitelja svoga, koji se na brdu pred učenicima svojim čudesno preobrazio:

Bože naš, prosvijetli tmine naše!

Kriste, svojim si preobraženjem objavio učenicima uskrsnuće prije muke; molimo te za tvoju svetu Crkvu koja se brine za potrebe svijeta:
– da se u nevoljama i kušnjama vazda preobražava slavom tvoje pobjede.

Kriste, sa sobom si uzeo Petra, Jakova i Ivana te si ih poveo na visoko brdo; molimo te za papu našega I. i biskupe:
– da tvome narodu služe nadajući se uskrsnuću.

Kriste, ti si na brdu sjajem svoga lica obasjao Mojsija i Iliju; molimo te za Židove, narod koji si u Starom savezu sebi stekao:
– da hode u svjetlu tvome.

Kriste, ti ćeš preobraziti naše smrtno tijelo i suobličiti ga svome slavnomu tijelu; molimo te za svoju pokojnu braću:
– da uniđu u tvoju slavu.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si u Kristovu preobraženju potvrdio otajstva naše vjere svjedočanstvom Zakona i proroka i unaprijed pokazao naše božansko posinjenje. Daj da slušamo glas tvoga ljubljenoga Sina te zavrijedimo biti njegovi subaštinici. Po Gospodinu.

Oglasi