Subota – Jutarnja molitva – 17. NKG

Tražio sam snagu...Subota – Jutarnja molitva – 17. NKG

 ✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Tražio sam snagu…
I Bog mi je dao poteškoće koje su me osnažile.
Tražio sam mudrost…
I Bog mi je dao probleme koje je trebalo riješiti.
Tražio sam bogatstvo…
I Bog mi je dao um i tijelo da mogu raditi.
Tražio sam hrabrost…
I Bog mi je dao prepreke koje je trebalo savladati.
Tražio sam ljubav…
I Bog mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći.
Tražio sam usluge…
I Bog mi je dao prilike.
Nisam dobio ništa od onog što sam tražio…
Ali dobio sam sve što mi je trebalo!
nepoznat autor

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Oglasi