PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO – VEČERNJA

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO – VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Ti Kriste, Svjetlo od Svjetla,
Otkupitelju svijeta sveg,
Mi zahvalno ti pjevamo,
Milostivo nas uslišaj!

Ko sunce lice tvoje sja,
Ko snijeg ti blista odjeća,
Svjedoci vjerodostojni
Na Svetoj gori prate te.

Tu učenici tvoji te
U novom svjetlu gledaju
I svjetlom Duha taknuti
Za Sina Božjeg vjeruju.

Glas Očev tu proglasuje:
“Gle Sina moga, Ljubljenog!”
I mi ti danas kličemo:
“O zdravo budi, Kralju naš!”

Božanska ljubav skloni te
Da tijelom se zaodjeneš:
Udostoj se ubrojit nas
U svoje svete udove.

Mi svi ti hvalu pjevamo,
O Sine Očev ljubljeni!
Sjaj Oca s Duhom Presvetim
Svem svijetu te objavljuje. Amen.

PSALMODIJA

Ps 110(109), 1− 5.7. Mesija − kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Ant. 1. Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Ant. Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima.

Ps 112 (111). Blaženstvo pravednika

Kao djeca svjetlosti hodite! Plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina (Ef 5, 8− 9).

Ant. 2. Svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina.

Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
i koji uživa u naredbama njegovim;
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam, *
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati, †
stalno je njegovo srce *
uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
neprijatelje svoje prezire.
On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
pravednost njegova ostaje dovijeka, *
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Ljutito će to gledati bezbožnik, †
škrgutat će zubima i venuti, *
propast će želja opakih.

Ant. Svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1− 7). Svadba Jaganjčeva

Ant. 3. Dok su silazili s gore, zapovijedi im Isus: Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne, aleluja.

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar, *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

Ant. Dok su silazili s gore, zapovijedi im Isus: Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne, aleluja.

KRATKO ČITANJE (Rim 8, 16-17)

Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.

KRATKI OTPJEV

R. Slava i veličanstvo pred njim. * Aleluja, aleluja. Slava.
O. Sila i sjaj u svetištu njegovu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Slava.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Učenici, čuvši glas, padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: Ustanite, ne bojte se, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Učenici, čuvši glas, padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: Ustanite, ne bojte se, aleluja.

PROŠNJE

Pouzdano zamolimo Spasitelja svoga, koji se na brdu pred učenicima svojim čudesno preobrazio:

Bože naš, prosvijetli tmine naše!

Kriste, svojim si preobraženjem objavio učenicima uskrsnuće prije muke; molimo te za tvoju svetu Crkvu koja se brine za potrebe svijeta:
− da se u nevoljama i kušnjama vazda preobražava slavom tvoje pobjede.
Kriste, sa sobom si uzeo Petra, Jakova i Ivana te si ih poveo na visoko brdo; molimo te za papu našega I. i biskupe:
− da tvome narodu služe nadajući se uskrsnuću.
Kriste, ti si na brdu sjajem svoga lica obasjao Mojsija i Iliju; molimo te za Židove, narod koji si u Starom savezu sebi stekao:
− da postigne puninu otkupljenja.
Kriste, svijetu si zasjao kad je slava Stvoriteljeva nad tobom zablistala; molimo te za ljude dobre volje:
− da hode u svjetlu tvome.
Kriste, ti ćeš preobraziti naše smrtno tijelo i suobličiti ga svomu slavnom tijelu; molimo te za svoju pokojnu braću:
− da uniđu u tvoju slavu.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si u Kristovu preobraženju potvrdio otajstva naše vjere svjedočanstvom Zakona i proroka i unaprijed pokazao naše božansko posinjenje. Daj da slušamo glas tvoga ljubljenog Sina te zavrijedimo biti njegovi subaštinici. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi