SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA – SLUŽBA ČITANJA

SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju djevica.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju djevica.

HIMAN

Sa upaljenom svjetiljkom
Sva sretna hrliš, djevice,
Uz nebeska poklike
Na svadbu Kralja Jaganjca.

Vez čvrstog, vjernog Saveza
Povezuje te zauvijek
Sa Zaručnikom prečistim
Na gozbi dvora nebeskih.

Životu smjernom, čistomu
Nauči i nas, djevice,
Da mudro, hrabro svladamo
Lukavstva đavla zavidnog.

Nek sveta Djeva Marija,
Svih svetih uzor djevica,
U Sina svojeg nevinog
Čist život svima izmoli.

Trojedinomu budi čast
Kroz vjekove vjekovječne
Što krunom slave nebeske
Sve budne kruni djevice. Amen.

PSALMODIJA

Ps 19 (18 A). Hvalospjev Bogu Stvoritelju

Pohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Ant. 1. Divna djevice, razborita i odlučna, neokaljana Riječ zaručnik je duše tvoje, Aleluja.

Nebesa slavu Božju kazuju, *
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije, *
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka, *
riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ondje suncu razape šator, †
te ono ko ženik iz ložnice ide, *
ko div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja, †
i put mu se opet s krajem spaja, *
ne skriva se ništa žaru njegovu.

Ant. Divna djevice, razborita i odlučna, neokaljana Riječ zaručnik je duše tvoje, Aleluja.

Ps 45 (44).

I.

Ant. 2. Prezreh kraljevstvo svijeta i sve na zemlji radi ljubavi prema Gospodinu mome, Isusu Kristu, aleluja.

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam. *
jezik mi je ko pisaljka hitra pisara.
Lijep si. najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.
Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno!
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.
Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo− — žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.
Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kćeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

Ant. Prezreh kraljevstvo svijeta i sve na zemlji radi ljubavi prema Gospodinu mome, Isusu Kristu, aleluja.

II.

Ant. 3. Zaželi kralj ljepotu tvoju, jer je on gospodar tvoj, Aleluja.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.

Narod tirski dolazi s darovima *
Naklonost tvoju traže prvaci naroda,
Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim
U Haljini od veza šarena kralju je dovode » *
pratnja su joj djevice druge njezine.
s veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.
Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

Ant. Zaželi kralj ljepotu tvoju, jer je on gospodar tvoj, Aleluja.

R. Pokazat ćeš mi stazu života, aleluja.
O. Puninu radosti lica svoga, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice Rimljanima,  apostola Pavla 

Kršćanski život, duhovno bogoslužje

Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.
Da, po milosti koja mi je dana svakomu između vas velim: ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite se razumno, kako je već komu Bog odmjerio mjeru vjere. Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu. Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje – neka je primjereno vjeri; je li služenje – neka je u služenju; je li poučavanje – u poučavanju; je li hrabrenje – u hrabrenju; tko dijeli, neka je darežljiv; tko je predstojnik – revan; tko iskazuje milosrđe – radostan!
Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost!
Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!
Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin. Naprotiv:
Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga,
i ako je žedan, napoj ga!
Činiš li tako,
ugljevlje mu ražareno zgrćeš na glavu.
Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.

OTPJEV (Usp Izr 31,17.18; Prim. Ps 45, 6)

Jaka žena je to,  vjerna, vrijedna i marljiva. * Noću joj se ne gasi svjetiljka..
Bog gleda na nju, Bog prebiva u njoj. * Noću joj se ne gasi svjetiljka..

DRUGO ČITANJE: Edith Stein, Znanost križa ( ESW I. 15-16)

Vjera u raspetoga – Put u život

Krist je uzeo na sebe jaram Zakona tako da ga je savršeno ispunio te za Zakon i po Zakonu umro. Upravo time on je oslobodio od Zakona one koji hoće primiti život od njega. Ali oni ga mogu primiti samo ako žrtvuju svoj vlastiti život. Jer oni koji su u Krista kršteni, kršteni su u njegovu smrt. Oni uronjavaju u njegov život da postanu udovi njegovog tijela, da kao takvi s njim trpe i s njim umiru, ali s njim i uskrsnu na vječni, božanski život. Taj će život nama doći tek u dan slave. Ali već sada – “u tijelu” – imamo dio u njemu ako vjerujemo: ako vjerujemo da je Krist umro za nas, da nama dade život. Ta vjera je ono što čini da postajemo jedno s njim kao udovi s glavom i čini da smo otvoreni za uviranje njegovog života u nas. Tako je vjera u Raspetoga – živa vjera, koja je združena s predanjem u ljubavi – za nas prilaz k životu i početak buduće slave; zato je križ naš jedini počasni naslov: “A ja sam daleko od toga da se ičim ponosim, osim Križem Gospodina našega Isusa Krista, po kome je meni razapet svijet i ja svijetu.”

Tko se opredijelio za Krista, taj je mrtav za svijet i svijet za njega. On nosi rane Gospodinove na svome tijelu, slab je, prezren pred ljudima, ali upravo stoga jak, jer u slabima je Božja snaga. U toj spoznaji prima učenik Isusov ne samo križ koji je na njega stavljen, nego razapinje samoga sebe: “Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama.” Oni su vodili nesmiljenu borbu protiv svoje naravi kako bi u njima izumro život grijeha i bilo mjesta za život duha. Radi se o ovom posljednjem. Križ nije sam sebi svrha. Strši uvis i pokazuje gore. Ali nije samo znak – on je jako oružje Kristovo; on je pastirski štap s kojim božanski David izlazi u boj protiv paklenog Golijata; štap s kojim on silan kuca na nebeskavrata i otvara ih. Onda se izlijevaju rijeke božanskoga svjetla i zahvaćaju sve one koji su u pratnji Raspetoga.

OTPJEV

S Kristom sam raspet, više ne živim ja, nego Krist živi u meni. * On me voli i žrtvovao se  za mene.
Dok god živim u ovom svijetu, u vjeri živim u Sina Božjega. * On me voli i žrtvovao se  za mene.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Bože, ti, po svojoj riječi, boraviš u čistu srcu. po zagovoru svete Terezije B. od Križa djevice daj nam tako živjeti da budemo tvoje prebivalište. Po Gospodinu

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi