SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA – VEČERNJA

SVETA TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA

R. Bože, u pomoć mi priteci.

O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na počtku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

O vijenče djeva, Isuse,
Kog zače Majka blažena,
Što djevom rodi jedina,
Čuj naše prošnje milostiv.

Međ’ lijerovima stupaš ti
U kolu čistih djevica
Ko sav u slavi zaručnik,
Što zaručnice dariva.

Kud kreneš ti, i djevice
Ko pratnja tvoja polijeću,
Veličaju te idući
I slatke pjesme izvode.

Svim srcem mi te molimo,
Daj milost našim dušama,
Da nikada ih ne rani
Ni sjenka grijeha nečistog.

Sva slava, tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 122 (121). Pozdrav Jeruzalemu

Vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom (Heb 12, 22).

Ant. 1. Za tebe se čuvam čistom i držeći upaljenu svjetiljku tebi, Zaručniče, idem u susret.

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!« †
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Za tebe se čuvam čistom i držeći upaljenu svjetiljku tebi, Zaručniče, idem u susret.

Ps 127 (126). Uzaludan je rad bez Boga

Božja ste građevina (1 Kor 3, 9).

Ant. 2. Blago čistima srcem. Oni će Boga gledati.

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
i dugo u noa sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika – *
to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, †
neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Blago čistima srcem. Oni će Boga gledati.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Ant. 3. Srce je moje čvrsto, u Kristu ono ukorijenjeno.

Blagoslovljen Bog i Otac, *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.
Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe, po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošau i razumijevanjem,

obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Srce je moje čvrsto, u Kristu ono ukorijenjeno.

KRATKO ČITANJE 1 Kor 7, 32. 34

Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. I žena neudana i djevica brine se za Gospodinje, da bude sveta i tijelom i duhom.

KRATKI OTPJEV

R. Djevice kralju dolaze * s veseljem i klicanjem. Djevice.
O. U kraljeve dvore ulaze * s veseljem i klicanjem. Slava Ocu. Djevice.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Dođi, zaručnice Kristova, primi vijenac koji ti je zauvijek pripravio Gospodin.

Izgovarajući poletni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Dođi, zaručnice Kristova, primi vijenac koji ti je zauvijek pripravio Gospodin.

PROŠNJE

Proslavimo Krista koji je pohvalio one što izabiru djevičanstvo radi kraljevstva nebeskoga i s pouzdanjem mu se obratimo:

Isuse, kralju djevica, usliši nas.

Kriste, ti si Crkvu učinio sebi čistom Zaručnicom:
-učini da bude neokaljana i sveta.

Kriste, tebi svete djevice idu u susret sa zapaljenim svjetiljkama:
-ne dopusti da ikada ponestane ulja vjernosti u svjetiljkama odanih ti službenica.

Gospodine, Crkva djevica cjeru je u tebe uvijek sačuvala čistom i cjelovitom:
-daj svim kršćanima da sačuvaju čistu i cjelovitu vjeru.

Tvojom se dobrotom tvoj narod raduje o svetkovini djevice Ruže Limske:
-daj da uvijek bude radostan i s njezina zagovora.

Ti si na svadbenu gozbu primio svete djevice:
-daj pripusti u nebesku svadbenu dvoranu i naše drage pokojnike.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti, po svojoj riječi, boraviš u čistu srcu. po zagovoru svete Terezije B. od Križa djevice daj nam tako živjeti da budemo tvoje prebivalište. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Oglasi