18. NKG – PETAK – SV. KLARA ASIŠKA – SREDNJI ČAS

PETAK – SREDNJI ČAS (18. NKG)
II. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Treći čas
HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Nek svom te moći uzdiže,
Nek plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

ili

Red stalan dneva držeći
Svim srcem sada molimo
O trećem času današnjem
Na slavu Trojstva blaženog.

Da stanom Duha Presvetog,
Kog apostoli nekada
U ovo doba primiše,
Mi sad i uvijek budemo.

Jer tog se reda držeći
Nebeskog Tvorac Kraljevstva
Sve sjajem je ukrasio
Za nagradu nam vječitu.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

Šesti čas

HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Gle, šesti čas je došao:
Na molitvu nas poziva
Da žarkim duhom prožeti
Nebeskog tvorca slavimo.

Jer sad se svima vjernima
Po snazi križa presvetog
I žrtvom svetog Jaganjca
Spas, slava višnja dariva.

Od njenog sjaja blistavog
I samo podne mračno je.
Svim srcem stoga primimo
Dar silne Božje svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

Deveti čas
 
HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Dob dana srednja uminu
Po volji svetoj Gospodnjoj,
Sad uskliknimo pobožno
Jedinstvu, Trojstvu presvetom!

U srcu čistom nosimo
Otajstvo Božje blaženo
Što Petar nam ga predade
Ko znak i zalog spasenja.

Iz duše, braćo, pjevajmo
Ko apostoli nekada
Da mladice još nejake
Porastu snagom Kristovom.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

PSALMODIJA
Ps 119 (118), 73-80. X. (Jod)
Ant. 1. Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom po obećanju tvojemu.

Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; *
prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.
Štovatelji tvoji videć` me vesele se, *
jer se u riječ tvoju ja pouzdah.

Znadem, Gospodine, da su ti sudovi pravedni *
i da si me s pravom ponizio.
Tvoja ljubav nek` mi bude tješiteljicom *
po obećanju koje si dao sluzi svom.

Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim, *
jer Zakon tvoj moja je naslada.
Nek se smetu oholi, jer me tlače nizašto, *
a ja ću o naredbama tvojim razmišljat`.

Nek mi se priklone štovatelji tvoji *
i koji znaju tvoje zapovijedi.
Nek mi srce savršeno bude u tvojim pravilima, *
da ne budem postiđen.

Ant. Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom po obećanju tvojemu.

Ps 59 (58), 2-5. 10-11. 17-18. Molitva protiv oholih neprijatelja
Te nam riječi govore o ljubavi Spasiteljevoj prema njegovu Ocu (Euzebije Cezarejski).

Ant. 2. Bože moj, zaštiti me od protivnika mojih.

Izbavi me od dušmana, Bože moj, *
zaštiti me od mojih protivnika!
Izbavi me od bezakonikâ, *
od krvolokâ spasi me!

Jer evo: dušu moju vrebaju,*
na me ustadoše silnici.
Nema na meni krivnje, Gospodine, ni grijeha: *
bez moje krivnje na me nasrću.

Probudi se! Dođi mi u pomoć i pogledaj, *
Jakosti moja, gledat ću na te,
jer ti si, Bože, zaštita moja, *
Bog moj, milosrđe moje.
Bog neka mi pohiti u susret, *
nek me razveseli nad dušmanima mojim!

A ja ću opjevati silu tvoju *
i klicat ću jutrom milosrđu tvome,
jer mi ti postade utočište, *
i sklonište u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati, †
jer ti si, Bože, zaštita moja, *
Bog moj, milosrđe moje.

Ant. Bože moj, zaštiti me od protivnika mojih.

Ps 60 (59). Molitva nakon poraza
U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet (Iv 16,33)

Ant. 3. Blago čovjeku koga Bog kara, on ranjava, ali i ranu povija i zacjeljuje.

Bože, ti nas odbaci i bojne nam redove probi, *
razjari se, a sad nas opet vrati!
Potrese zemlju, rasječe je, *
zatvori joj usjeline jer se poljuljala.
Zlu si kob na svoj narod navalio, *
napio nas vinom omamnim.
Al si i stijeg dao vjernicima svojim *
da umaknu luku dušmanskom.
Da ti se ljubimci izbave, *
desnicom pomozi, usliši nas!
Bog reče u svom Svetištu: †
“Šekem ću razdijelit kličući, *
dolinu Sukot izmjeriti.
Moj je Gilead, moj Manaše, *
Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
Moab je sud iz kojeg se umivam, †
na Edom ću baciti obuću, *
nad Filistejcem slavit` pobjedu!”
Tko će me dovesti do utvrđena grada, *
tko će me dovesti do Edoma?
Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? *
Zar više nećeš, Bože, s četama našim?
Pomozi nam protiv dušmana, *
jer ljudska je pomoć ništavna!
S pomoću Božjom hrabro ćemo se boriti, *
a on će zgaziti naše dušmane.

Ant. Blago čovjeku koga Bog kara, on ranjava, ali i ranu povija i zacjeljuje.

TREĆI ČAS

Kratko Čitanje (Pnz 1,31b)

Gospodin, Bog tvoj, cijeloga puta što ste ga prevalili nosio te je kao što čovjek nosi svoga sinčića.

R. Podrži me po svom obećanju, i živjet ću.
O. Nemoj da se u svojoj nadi postidim.

Molitva

Gospodine Isuse Kriste, o trećem si času odveden na mučilo križa za spas svijeta. Molimo te: oprosti nam vazda naše prošle prijestupe i trajno nas čuvaj od budućih zala. Koji živiš.

ŠESTI ČAS

Kratko Čitanje (Bar 4,28-29)

Ako vam je misao, zastranivši, bila daleko od Boga, vratite se i tražite ga revnošću deseterostrukom. Jer onaj koji je na vas nesreću doveo, vašim će spasenjem vratiti vam vječnu radost.

R. U Gospodina je milosrđe.
O. I obilno je u njega otkupljenje.

Molitva

Gospodine Isuse Kriste, o šestom si času, dok je tama sav svijet prekrivala, radi našega spasenja uzišao nevin na drvo križa. Podjeljuj nam trajnu svjetlost koja će nas voditi u život vječni. Koji živiš.

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje (Mudr 1,13-15)

Bog nije stvorio smrt niti se raduje propasti živih. Već je sve stvorio da sve opstane, i spasonosni su stvorovi svijeta, i u njima nema smrtonosna otrova. I Podzemlje ne vlada zemljom, jer pravednost je besmrtna.

R. Gospodin mi život od smrti izbavi.
O. Hodit ću pred licem njegovim u zemlji živih.

Molitva

Gospodine Isuse Kriste, raskajanom si razbojniku dao da s mučila križa prijeđe u tvoje kraljevstvo. I mi ti priznajemo svoje grijehe i pouzdano te molimo: daj nam da nakon smrti radosni uđemo u rajski život. Koji živiš.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi