NEDJELJA – 1. VEČERNJA (19. NKG)-A

NEDJELJA – 1. VEČERNJA (19. NKG)

III. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Mi ujutro ti pjevamo,
Mi uvečer te molimo,
Udostoj nas da smjerno te
Sa anđelima slavimo.

Sa Ocem skupa Sinu mu
I tebi, Duše Presveti,
Nek bude, ko što bila je,
U vijeke slava vječita. Amen.

PSALMODIJA

Ps 113 (112). Slava imenu Gospodnjem

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52).

Ant. 1. Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

Hvalite, sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
koji u visinama stoluje *
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.  Amen.

Ant. Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

Ps 116 (115). Pjesma zahvalnica u hramu

Po Isusu neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu (Heb 13, 15).

Ant. 2. Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje – *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

Hvalospjev (Fil 2, 6-11). Krist, sluga Božji

Ant 3. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe  »oplijeni«
uzevši lik sluge, †
postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin!« –
na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

KRATKO ČITANJE Heb 13, 20-21.

A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, činio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen.

KRATKI OTPJEV

R. Kako su silna * djela tvoja, Gospodine. Kako su silna djela tvoja, Gospodine.
O. Sve si mudro učinio. * Djela tvoja, Gospodine. Slava Ocu. Kako su.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodine, zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi. Isus pruži ruku, dohvati Petra i kaže mu: Malovjerni zašto si posumnjao?

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Gospodine, zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi. Isus pruži ruku, dohvati Petra i kaže mu: Malovjerni zašto si posumnjao?

PROŠNJE

Krist se smilova gladnome narodu i za nj učini čudesna djela i ljubav mu iskaza. Spominjući se tih djela pobožno ga zamolimo:

Pokaži nam, Gospodine, ljubav svoju.

  • Gospodine, priznajemo: sva dobročinstva što ih danas primismo djelo su tvoje dobrote: nek se tebi ne vrate besplodna, već nek plod donesu u dobrome srcu. R.
  • Svjetlo i spasenje svih naroda, čuvaj svjedoke koje si poslao po svem svijetu: raspali u njima oganj svoga Duha. R.
  • Daj da se svijet sve više suobličuje  Kristu Gospodinu: vjeran tebi i tražeći tvoje kraljevstvo nek odgovori spremno potrebama našega vremena. R.
  • Liječniče dušâ i tijelâ, iscijeli bolesne, bliz budi umirućima. Svojom dobrotom nas obaspi i ojačaj darom ljubavi svoje. R.
  • Pokojnike čija su imena upisana u knjizi života pribroji blaženicima. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim ocem. Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas Svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

Oglasi