SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (18. NKG)

SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (18. NKG)
II. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

HIMAN

U dan onaj, u dan gnjeva
Ognjem svijet će sav da sijeva:
Sa Sibilom David pjeva.

Kolki strah će na sve pasti
Kada Sudac s višnjom vlasti
Dođe pretrest ljudske strasti!

S trublje čudan zvuk romori,
U sva groblja budeć roni
I pred prijestol mrtve goni.

Smrt i narav zadivljene
Motre ljude oživljene
Na sud Božji sakupljene.

Otvara se knjiga jada,
Knjiga grešna ljudskog rada
Što će vagnut biti sada.

Spase blagi, ti nas vodi,
U dvor svetih nebesnika,
U zbor sretnih blaženika. Amen.

PSALMODIJA

Ps 136 (135). Vazmeni hvalospjev

Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).

I.

Ant. 1. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.

Hvalite Gospodina, jer je dobar:
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!
Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:
vječna je ljubav njegova!

Ant. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.

II.

Ant. 2. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.

On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!
On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!

Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.

III.

Ant. 3. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.

On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!
On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.

R. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje.
O. Nauči me svojim stazama.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz knjige proroka Hošea (6,1- 7, 2)

Ništavnost neiskrenog obraćenja

»Hajde, vratimo se Jahvi! On je razderao, on će nas iscijeliti: on je udario, on će nam poviti rane; poslije dva dana oživit će nas, trećeg će nas dana podignuti i mi ćemo živjeti pred njim. Težimo da upoznamo Jahvu: k’o zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.«

Što za tebe mogu učiniti, Efrajime? Što za tebe mogu učiniti, Judo? K’o oblak jutarnji ljubav je vaša, k’o rana rosa koje nestaje. Zato sam ih preko prorokâ sjekao i ubijao riječima usta svojih; al’ sud će tvoj izaći k’o svjetlost. Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice.
Izraelova prošla i sadašnja zlodjela. Al’ oni su kod Adama prekršili Savez i ondje mene iznevjerili. Gilead je grad zlikovački, pun krvavih tragova.
Družba je svećenička kao zasjeda razbojnička: ubijaju na šekemskom putu; odista, sramotu I tebi sam, Judo, žetvu odredio kad okrenem udes naroda svoga.
Kad hoću Izraela liječiti, otkriva se bezakonje Efrajimovo i zloća Samarije;
prijevarom se bave oni: tat u kuću provaljuje, a vani napadaju razbojnici.
I u srcu svome oni ne kažu da ja pamtim svu zlopakost njihovu!
Ali djela su ih njihova sad opkolila, pred licem mojim ona stoje.

OTPJEV (Mt 9,13; HOŠ 6, 6.4)

R. Hajdete i proučite što znači: * Milosrđe mi je milo, a ne žrtva.
O. K’o oblak jutarnji ljubav je vaša, k’o rana rosa koje nestaje * Milosrđe mi je milo, a ne žrtva.

DRUGO ČITANJE:

Iz Rasprave protiv krivovjerja, svetoga Ireneja, biskupa
(Knj. 4,16. 2-5: SC 100, 564-572)

Savez Gospodnji

U Knjizi Ponovljenog zakona Mojsije govori narodu: Gospodin, Bog tvoj, sklopio je s nama Savez na Horebu; nije sklopio taj Savez s našim očevima, nego baš s nama.

Zašto dakle nije sklopio Savez s očevima? Jer Zakon nije dan pravednima; a pravedni očevi imali su silu dekaloga upisanog u svojim srcima i dušama, ljubili su naime Boga koji ih sazda i nisu nepravde činili svojem bližnjemu; zbog toga ih nije trebalo poticati prijetećim pismima jer u sebi samima imahu pravednost zakona.

Budući da je ta pravednost i ljubav prema Bogu ušla u zaborav i utrnula u Egiptu, bilo je nužno da Bog iz velike svoje dobrohotnosti prema ljudima sama sebe otkrije i živim glasom.

I izveo je iz Egipta narod svojom moći da ponovno čovjek postane učenik i sljedbenik Božji; i kaznio je neposlušne da ne prezre narod onoga koji ga stvori.

I manom ga je hranio da bi primio duhovnu hranu, kako i sam Mojsije kaže u Ponovljenom zakonu: I manom te je hranio, nepoznatom tvojim ocima, da spoznaš kako čovjek ne živi samo od kruha, nego da čovjek živi od svake riječi Božje koja izlazi iz njegovih ustiju.

Naredio je i ljubav prema Bogu te je ujedno poučavao i u pravednosti prema bližnjemu, da pred Bogom bude niti nepravedan niti nedostojan. I tako je unaprijed po dekalogu čovjeka pripravljao na prijateljstvo sa sobom i na slogu s bližnjim. A to je sve bilo na korist čovjeku, i ništa drugo nije trebao od njega.

To pak sve čovjeka čini velikim, i nadomješta ono što mu nedostaje, — to jest prijateljstvo s Bogom; to pak samome Bogu ništa ne pridaje, jer nije Bogu potrebna čovjekova ljubav.

Čovjeku nedostaje slava Božja, a nju ostvaruje jedino služenjem Bogu. Zbog toga Mojsije opet kaže: Život biraj da živiš ti i potomstvo tvoje, ljubeći Gospodina, Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući uz njega. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek.

Da bi Gospodin na taj život pripravio čovjeka, sam je svim ljudima progovorio riječi dekaloga. Zbog toga te riječi ostaju i sada među nama, one se proširuju i povećavaju, a ne ukidaju se njegovim tjelesnim dolaskom.

Posebno je po Mojsiju narodu dao naredbe služenja, prikladne za njihov odgoj i kažnjavanje, kako je sam Mojsije rekao: Gospodin mi u ono vrijeme naredi da vas poučim njegovim pravilima i naredbama.

To što je njima dato za opsluživanje i kao znak, ukinuto je u Novom savezu slobode. Povećao je i proširio naravne zapovijedi koje pristaju slobodnim ljudima, koje su zajedničke svima, te je prve dobrohotno dao ljudima da posinaštvom Očevim spoznaju Boga i ljube ga svim srcem te nesmetano idu za njegovom Riječi.

OTPJEV 

R. Mojsije, sluga Gospodnji, postio je četrdeset dana i četrdeset noći, * da zavrijedi primiti zakon Gospodnji.
O. Mojsije se popne na brdo Sinaj Gospodinu i ondje je bio četrdeset dana i četrdeset noći. * Da zavrijedi.

MOLITVA

Gospodine, potakni svoje vjernike na hrabrost da predanije surađuju u djelu spasenja i zasluže nove darove tvoje dobrote. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi