NEIZBJEŽIVOST MUKE I SMRTI U JERUZALEMU

Mt 17, 22-27 (2)NEIZBJEŽIVOST MUKE I SMRTI U JERUZALEMU
Mt 17, 22-27
Kad bismo se povodili za današnjim menadžerima i tvorcima javnog mnijenja, nakon ozdravljenja onoga dječaka koji bijaše i padavičar, i mjesečar, i opsjednut, te nakon što ni apostoli nisu mogli ništa spram te bolesti, u trenutku kad ‘svijet bijaše sav izvan sebe’ zbog silna djela što ga Isus učini, suvremeni bi ‘izborni stožeri’ i tvorci javnog mnijenja savjetovali Isusu da se prepusti da ga nose valovi uspjeha, da ga ponese zanos i uspjeh u narodu te da pokuša pridobiti svijet za sebe.
Isus međutim djeluje naskroz drukčije i tomu usuprot. Prema Markovu Evanđelju on obilazi galilejska sela, ‘nije htio da to itko primijeti’, a on sam uči svoje učenike kako će ‘Sin Čovječji biti izručen u ruke ljudima koji će ga osuditi i ubiti’. Isus ne želi ni slavu ni pljesak publike, ne želi skrenuti pozornost na sebe niti želi ikakvo priznanje. Ne, u njegovim je očima to golemi promašaj, pa čak i razmišljati u pojmovima zemaljske slave. Ono što on sluti, što vidi da se nad njegov život nadvija jest da je on stvarna ugroza postojećega stanja u društvu, na svim razinama, od najnižih do najviših. On je duhovni prevratnik, postojeći poredak izvrće naglavačke. Nakon trenutnih oduševljenja spram spektakularnih čudesa koja čini taj Galilejac shvatit će oni doskora što je sve u igri i koliki ulog traži taj osobenjak iz Nazareta. I kad dođe odlučni trenutak, njegovi će ga suvremenici i fizički ukloniti, smrću na križu. Nastavi čitati

Oglasi

SV. MAKSIMILIJAN KOLBE – JUTARNJA

SV. MAKSIMILIJAN KOLBE – JUTARNJA

Psalmi  od ponedeljka III. tJedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu, prvaku pastira.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu, prvaku pastira.

HIMAN

Svetac što danas slavimo ga smjerno
Upravnik bješe, razboriti otac,
A sada slavan kraljuje sa Kristom
Zauvijek blažen.

Narodu Božjem služio je vjerno
Dajući primjer svetosti i žara,
Trudeć se uvijek omiljeti Bogu
Čistim životom.

Zagovor njegov kod tebe, o Bože,
Neka nam grešnim izmoli tu milost:
Da grijeh nam prostiš, radost nam podariš
U nebo doći.

Jedinom Bogu pohvala i dika,
Na nebu slava, vjekovječna hvala,
Što mudro svijetom zakonima svojim
Zauvijek vlada. Amen.

PSALMODIJA

Ps 84 (83). Čežnja za Božjim hramom

Ovdje nemamo trajnog grada, nego tražimo budući (Heb 13, 14).

Ant. 1. Blaženi koji prebivaju u domu tvome, Gospodine.

Kako su mili stanovi tvoji, *
Gospodine nad Vojskama!
Duša mi gine i čezne *
za dvorima Gospodnjim.
Srce moje i moje tijelo *
kliču Bogu živomu.
I vrabac sebi log nalazi, †
i lastavica gnjezdašce *
gdje će položiti mlade svoje:
a ja žrtvenike tvoje,
Gospodine nad Vojskama, *
Kralju moj i Bože moj!

Blaženi koji prebivaju u Domu tvome *
slaveć te bez prestanka!
Blažen komu je pomoć u tebi, *
dok se sprema na svete putove!

Prolaze li suhom dolinom, †
u izvor je vode promeću, *
i prva je kiša u blagoslov odijeva.
Snaga im raste od časa do časa: *
dok ne ugledaju Boga na Sionu.

Gospodine, Bože nad Vojskama, †
čuj molitvu moju, *
poslušaj, Bože Jakovljev!
Pogledaj, štite naš, Bože, *
pogledaj lice pomazanika svoga!

Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim *
bolji od tisuću drugih.
Volim biti na pragu Doma Boga svoga *
nego boraviti u šatorima grešnika.

Gospodin, Bog, sunce je i štit: *
on daje milost i slavu.
Ne uskraćuje Gospodin dobara onima *
koji idu u nedužnosti.
Gospodine nad Vojskama, *
blago onom što se u te uzda.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blaženi koji prebivaju u domu tvome, Gospodine.

Hvalospjev (Iz 2, 2-5). Jeruzalem, grad mira

Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom (Otk 15, 4).

Ant. 2. Hajde, uziđimo na goru Gospodnju.

Dogodit će se na kraju danâ: *
Gora Doma Gospodnjega
bit će postavljena vrh svih gorâ, *
uzvišena iznad svih bregova.

K njoj će se stjecati svi narodi, *
nagrnut će mnoga plemena i reći:
»Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, *
pođimo u Dom Boga Jakovljeva!
On će nas naučiti svojim putovima, *
hodit ćemo stazama njegovim.
Jer će iz Siona Zakon doći, *
iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«

On će biti sudac narodima, *
mnogim će sudit plemenima,
koji će mačeve prekovati u plugove, *
a koplja u srpove.
Neće više narod dizat mača protiv naroda *
nit se više učit ratovanju.

Hajde, dome Jakovljev, *
u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Hajde, uziđimo na goru Gospodnju.

Ps 96 (95). Gospod Bog – kralj i sudac

Pjevali su nešto slično novoj pjesmi pred prijestoljem Jaganjčevim (usp. Otk 14, 3).

Ant. 3 Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! *
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo! *
Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo.
Kazujte poganima njegovu slavu, *
svim narodima čudesa njegova.

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ, *
a Gospodin stvori nebesa!
Slava je i veličanstvo pred njim *
sila i sjaj u Svetištu njegovu.

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova! *
Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove. *
Strepi pred njim sva zemljo!
Nek se govori među poganima: *
»Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne, *
narodima pravedno upravlja.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! *
Neka huči more i što je u njemu!
Nek se raduje polje i sve što je na njemu, *
neka klikće šumsko drveće
pred Gospodinom, jer dolazi, *
jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu po pravdi *
i narodima po istini svojoj.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo.

KRATKO ČITANJE Heb 13, 7 – 9a

Spomijite se svojih glavara koji su vam naviješćivali riječ Božju: promatrajući kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru. Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke. Ne dajte se zanijeti različitim tuđim naucima!

KRATKI OTPJEV

R. Na zidine tvoje, Jeruzaleme, * stražare sam postavio. Na zidine.
O. Ni danju ni noću ne smiju zašutjeti da tvoje ime obzanjuju. * Stražare sam postavio. Slava Ocu. Na zidine.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Krist će se proslaviti u mome tijelu, bilo životom bilo smrću. Meni je živjeti Krist a umrijeti dobitak.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Krist će se proslaviti u mome tijelu, bilo životom bilo smrću. Meni je živjeti Krist a umrijeti dobitak.

MOLBENICA

Hvalu iskažimo Kristu, dobrom pastiru, koji je za ovce svoje položio život i usrdno ga zamolimo:

Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po svojim mučenicima koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere:
daj nam, Gospodine, pravu slobodu duha.
Po mučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom:
daj nam, Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništvo i tako tvojim stopama pošli:
daj nam, Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života.
Po svojim mučenicima koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj:
daj nam, Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si svetog prezbitera i mučenika Maksimilijana Mariju ražario ljubavlju prema Bezgrešnoj Djevici, ispunio revnošću za duše i milosrđem za bližnjega. Po njegovu zagovoru udijeli da tebi na slavu spremno služimo braći ljudima i nasljedujemo tvoga Sina sve do smrti. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

19. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (I)

Ponedjeljak – Misna čitanja – 19. NKG/a
📖: Pnz 10,12-22; Ps 147,12-15.19-20; Mt 17,22-27

Prvo čitanje: Pnz 10, 12-22
Srce svoje obrežite. Ljubite pridošlicu jer ste i sami bili pridošlice.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu: »A sada, Izraele, što od tebe traži Gospodin, Bog tvoj? Samo to da se bojiš Gospodina, Boga svoga; da po svim putovima njegovim hodiš; da ga ljubiš i da služiš Gospodinu, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom; da držiš Gospodnje zapovijedi i njegove zakone što ti ih danas za tvoje dobro naređujem. Evo, Gospodinu, Bogu tvome, pripada nebo, i nebo nad nebesima, zemlja, i sve što je na njoj. Ali Gospodin se privrgao samo ocima vašim, zaljubio se u njih i poslije njih izabrao je vas, potomke njihove, između svih naroda, kako je i danas. Srce svoje obrežite; šiju više ne ukrućujte! Jer Gospodin, Bog vaš, Bog je nad bogovima, Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i strašan, koji nije pristran i ne dâ se podmititi; daje pravdu siroti i udovici; ljubi pridošlicu, daje mu hranu i odjeću. Ljubite i vi pridošlicu, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj.«
»Boj se Gospodina, Boga svojeg; njemu služi; uza nj se priljubi; njegovim imenom priseži. On je tvoja slava, Bog tvoj, koji je radi tebe učinio velika i čudesna djela što su ih vidjele tvoje oči. Tvojih otaca, kad su se spustili u Egipat, bješe samo sedamdeset, a sad je Gospodin, Bog tvoj, učinio te vas ima kao zvijezda na nebu.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati