Srijeda – Večernja molitva – 19. NKG

Srijeda - Večernja molitva – 19. NKG (C)Srijeda – Večernja molitva – 19. NKG

Pomolimo se večeras za svoje prijatelje svoju braću i sestre koji su vam poslani od Boga.Prikažite Gospodinu svoju obitelj i prijatelje,izmolite krunicu za njih.Potrebni su svi molitve budite sigurni Bog vas čuje i uslišit će vas. BVB
Amen.

Nastavi čitati

Oglasi

Sv. Rok – Pobožnosti – KRUNICA SV. ROKU

sveti rokKRUNICA SV. ROKU:

Moli se krunica redovito samo su zazivi desetica slijedeći:

DESETCI KRUNICE

  1. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA VODI DO SPOZNAJE NAŠIH GRIJEHA.
  2. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA OBRAĆA NA ISTINSKO KAJANJE.
  3. KOJI NAM PO ZAGOVORU SV. ROKA POMAŽE U LJUBAVI PREMA BOGU I BLIŽNJEMU.
  4. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA ČUVA OD KUGE, GLADI I RATA.
  5. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA ČUVA OD NAGLE I IZNENADNE SMRTI.

Sv. Rok – Pobožnosti – Litanije sv. Roku – zaštitniku od zaraznih bolesti

sveti rokLitanije sv. Roku – zaštitniku od zaraznih bolesti

Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas
Bože, Oče nebeski, smiluj nam se
Bože, Sine, Spasitelju svijeta smiluj nam se,
Bože, Duše Sveti, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se,

Sveta Marijo, moli za nas
Sveta Bogorodice, Nastavi čitati

19. NKG – SRIJEDA – JUTARNJA MOLITVA

Srijeda – Jutarnja molitva – 19. NKG

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3
Blagoslovljeno jutro Vam želimo!!!
Hvala ti Oče Bože moj što sam se jutros probudio. Hvala ti premilostivi Bože moj za sve ljude koje ću danas sresti i s njima razgovarati. Premilostivi Oče podaj mi svoga Svetoga Duha da mogu s tim ljudima lijepo pričati, da ih razumijem i da oni mene razumiju. Oče Molim te Oče podaj mudrost i razboritost našim svjetovnim vođama da nam naše domovine vode putem mira i pravednije socijalne politike, da ne bude uplakanih zbog njihovih pogrešaka i sebičnosti. Molim te Oče za sve one koji su noćas napustili ovaj svijet, privedi ih svijetlu Svoga lica i budi im milostiv. Molim te Oče za sve obitelji svijeta da žive u slozi i ljubavi. Molim te Oče za naše mlade, da ne upadaju u zamke koje im je donijelo ovo burno vrijeme, te da se obrate Tebi Bože i Tvome Svetom Duhu da ih on vodi, jer Ti jedino znaš što je nama ljudima potrebno. Premilostivi Isuse Kriste stavi svoje probodene i Svete ruke na one ljude koji su bolesni i daj im milost ozdravljenja, a ako već ne mogu ozdraviti podaj im da im bolovi budu podnošljivi i da ih mogu trpjeti. Majko naša Marijo zaogrni nas svojim Presvetim plaštem ljubavi i preporuči svome jedino rođenom sinu Isusu Kristu. Mihovile Arkanđele brani nas od svakoga zla koje obilazi svijetom.
Amen.

Nastavi čitati

19. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (I)

Mt 18, 15-18

Srijeda – Misna čitanja – 19. NKG – a
📖: Pnz 34,1-12; Ps 66,1-3a.5.8.16-17; Mt 18,15-18

Prvo čitanje: Pnz 34, 1-12
Mojsije umrije ondje po Gospodnjoj zapovijedi, i ne usta više prorok u Izraelu ravan Mojsiju.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

U one dane: Uziđe Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge, nasuprot Jerihonu, gdje mu Gospodin pokaza svu zemlju: Gilead do Dana, sav Naftali, kraj Efrajimov i Manašeov, svu Judinu krajinu do Zapadnog mora; zatim Negeb, područje doline Jerihona — grada palmi — do Soara. Potom mu reče Gospodin: »Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu: ‘Dat ću je tvome potomstvu.’ Dopustio sam da je pogledaš svojim očima, ali ti onamo nećeš prijeći.«
I Mojsije, sluga Gospodnji, umrije ondje u zemlji moapskoj po Gospodnjoj zapovijedi. I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. Do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob. Mojsiju bijaše sto i dvadeset godina kad umrije. Oko mu nije oslabilo niti mu je snaga popustila. Izraelci oplakivahu Mojsija na Moapskim poljanama trideset dana. Potom prođoše i dani oplakivanja — tugovanja za Mojsijem. A Jozua, sin Nunov, bio je napunjen duhom mudrosti, jer Mojsije bijaše na nj položio svoje ruke. Njega su Izraelci slušali i činili kako je Gospodin naredio Mojsiju.
Ne usta više prorok u Izraelu ravan Mojsiju — njega je Gospodin poznavao licem u lice! — po svim onim znakovima i čudesima u zemlji egipatskoj za koja ga je Gospodin slao da ih učini na faraonu, na svim službenicima njegovim i na svoj zemlji njegovoj, po onoj moćnoj ruci njegovoj i po svim onim velikim zastrašnim djelima koja učini na oči svega Izraela.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 66, 1-3a.5.8.16-17
Pripjev: Blagoslovljen Bog koji je našoj duši darovao život!

Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
dodaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu:
»Kako su potresna djela tvoja!«

Dođite i gledajte djela Božja:
čuda učini među sinovima ljudskim.
Blagoslivljajte, narodi, Boga našega,
razglašujte hvalu njegovu!

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Na svoja sam usta njega zvao,
jezikom ga hvalio.

Evanđelje: Mt 18, 15-18
Ako te posluša, stekao si brata.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.«
»Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu«.
Riječ Gospodnja.

SRIJEDA – SLUŽBA ČITANJA (19. NKG)

SRIJEDA – SLUŽBA ČITANJA (19. NKG)

III. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori! Nastavi čitati