19. NKG – SUBOTA – VEČERNJA MOLITVA

XIX.  TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
19. NKG – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Ne zaboravite zahvaliti Bogu na svemu što je danas učinio za vas i pomoliti se ….

Mirne snove vam želimo
Nek vam je laka i blagoslovljena noć …

Na svršetku ovog dana klanjam ti se,
moj Bože, i zahvaljujem ti se za sve dobro što si mi danas iskazao.

Duše sveti, prosvijetli me, da mogu spoznati svoje grijehe, što sam ih danas počinio, i da se za njih iskreno pokajem.

Sada se sjeti grijeha i pogrešaka, što si ih danas počinio prema Bogu, bližnjemu i sebi, a zatim se iskreno za njih pokaj!

Kajem se od svega srca, što uvrijedih
Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim na
sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem, da
ću se popraviti i da više neću griješiti. Nastavi čitati

Oglasi

19. NKG – PETAK – VEČERNJA MOLITVA

Petak - Večernja molitva – 19. NKG (C)Petak – Večernja molitva – 19. NKG

Možda nisam danas bila Isuse
ono što si ti želio od mene,
ali i sam dobro znaš
kakva sam ti ja..
slaba,grešna puna mana…
eto Isuse moj na molitvu valja poć
i srcem svim tebi doć,
tražiti oprost za grijehe svoje,
ljubiti sveto ime tvoje…
pod križom se tebi klanjati
sve suze pod križom ostaviti ,
sve jecaje tebi predati,
sve rane u tvoje ruke staviti…+

…josipa

Nastavi čitati

19. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)

Petak – Misna čitanja – 19. NKG/a
📖: Jš 24,1-13; Ps 136,1-3.16-18.21-22.24; Mt 19,3-12

Prvo čitanje: Jš 24, 1-13
Uzeo sam oca vašega iz Mezopotamije; izveo sam vas iz Egipta i uveo vas u zemlju.

Čitanje Knjige o Jozui
U one dane: Jozua sabra sva plemena Izraelova u Šekem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove, i oni stadoše pred Bogom. Tada reče Jozua svemu narodu: Nastavi čitati