24. NKG – ČETVRTAK – VEČERNJA MOLITVA

Gospa Laku noćČetvrtak – Večernja molitva – 24. NKG

Gospodine, udijeli mi milost izdržati borbu u područjima moga života gdje sam slab. Pomozi mi da se sjetim da si dopustio ovakve situacije za moj duhovni rast i svoju slavu. Amen.

Laka vam i blagoslovljena noć

Oglasi

Molitva za vrijeme prirodnih nepogoda

Molitva za vrijeme prirodnih nepogoda

kao što su poplave, suše ili požari

U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina. Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje načiniše ruke njegove. (Ps 95, 4-5).
Bog je Stvoritelj ljudi i cijeloga svemira. On ima kontrolu nad zemljom, svemirskim prostranstvima i svime što postoji. Isus, Božji Sin, ima vlast nad prirodom, a svojom je zapovijedi utišao vjetar i smirio olujno more (v. Lk 8, 22-24).

Ako u sebi ima Duha Svetoga, vjernik također može zapovijedati silama prirode. Isus je rekao da ćemo čak i brda premještati ako budemo imali vjere. To je ista ona sila kojom vjernik ima vlast gaziti zmije i škorpione i odbaciti sve neprijateljske napade. Vjernik svakako može zapovijedati vjetru i olujama. Zašto je toliko mnogo prirodnih nepogoda i katastrofa? Ljudi su zbog grijeha bili kažnjeni potopom (v. Post 7, 1-14). Zbog idolopoklonstva kralja Ahaba, nastupila je suša koja je trajala tri i pol godine. Noa, čovjek Božji, sklopio je s Bogom Savez da više nikad neće kazniti ljude potopom (v. Post 9, 11); suša je prestala zahvaljujući molitvama proroka Ilije (v. l Kr 18, 41-46).

Gospodin je upozorio svoj narod da će ih kažnjavati i prirodnim katastrofama ako ne budu držali Njegove zapovijedi (v. Pnz 28, 15-65). Govorio je ljudima da će poginuti ako budu odbijali obraćenje (v. Lk 13, 1-9). Dakle u vrijeme prirodnih nepogoda, svaki bi se čovjek trebao pokajati za svoje grijehe i moliti za Božju milost. Vjernici trebaju žarko moliti i zagovarati kao što su to činili patrijarsi i proroci prije njih.

Bog vidje što su učinili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio i ne učini. (Jon 3, 10)

Molitva:
O Bože, Stvoritelju svega svijeta i svemira, molimo Te pokaži svoju milost i ljubav prema ljudima koji propadaju. Milostivo pogledaj na izabrani narod koji si otkupio svojom Krvlju; udostoj se poštedjeti svoj narod od ovoga zla (spomeni određeno o čemu se radi; suša, poplava, potres, epidemija) tako da se proslavi Tvoje veliko divno Ime.
Mi Te slavimo jer si čudesno stvorio svemir i sve što je u njemu. Sve si stvorio svojom rukom i stavio u red. Na koljenima Te molimo da ne uništiš djelo svojih ruku. U suzama se kajemo za sve svoje grijehe i molimo Te za Tvoje milosrđe. Pogledaj dobrohotno na ljude koje si stvorio na svoju sliku i priliku i otkupio svojom dragocjenom Krvlju.
Prikazujemo Ti naše žrtve i postove zajedno s Isusovom žrtvom na Kalvariji kao zadovoljštinu za naše grijehe. Ujedinjeni u molitvi sa svim svetima i s vlašću koju si nam dao kao Božjoj djeci naređujemo da se nepogoda zaustavi u ime Isusovo, tako da na zemlji bude mir i napredak za Tvoju djecu. Cijeli svemir predajemo u Tvoje ruke da ga zauvijek zaštitiš od svake nevolje i zla. Amen.

(Ne gledaj na trenutne rezultate, nego imaj vjeru. Pred očima imaj primjer Ilijin, koji je upozorio Ahaba da upregne kola i vrati se da ga kiša ne uhvati dok je na nebu tek bio maleni oblačić (v. l Kr 18, 41-46). Ti i tvoji bližnji umnožite dobra djela kada dođe vrijeme nepogoda).
Pročitaj iz Svetog pisma: Izl 15,1-27; Iz 24,1-23; Ps 33; Lk 13, 1-9; 2 Sol 2, 1-17;
Izvor: otac James Manjackal M.S.F.S
Knjiga, 27 karizmatskih molitava

MOLITVA PO ZAGOVORU SV. FLORIJANA PROTIV VATRENE STIHIJE
Svemogući milosrdni Bože, svrni svoj pogled na našu nevolju.
Pomozi svojom svemoćnom rukom sve naše vatrogasce i sve druge koji se bore sa silinom vatrene stihije.
Podaj našim vatrogascima hrabrosti, snage i vještine da od snažnoga ognja obrane naše domove, vrtove i polja
i tako očuvaju ljepotu domovine koju si nam ti darovao.
Po zagovoru sv. Florijana i sviju svetih,
usliši nas, Gospodine, Bože naš!
< Prev Next >

Sveti Eustahije

Sveti EustahijeDanašnji sveti zaštitnik je i Eustahije, rimski mučenik iz II. stoljeća. Dao je život za Krista Gospodina zajedno sa suprugom Teopistom i sinovima Agapijem i Teopistom. Zvao se Placid i bio visoki časnik tjelesne straže rimskog cara Trajana. Premda poganin, javno je iskazivao milosrđe i tako postajao sve nepoćudniji vlastima. To mu je Nastavi čitati

24. NKG – SRIJEDA – JUTARNJA MOLITVA

 

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
24. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

 

Hvala Ti moj Isuse za ovo jutro.
Blagoslovi sada mene i sve ljude svijeta.
Podaj nam svima dar mudrosti, znanja i ljubavi.
Oslobodi zavezane, ozdravi bolesne, povrati odlutale.
Posebno Te molim sada za sve one koji su ranjeni i izgubljeni.
Daj svim ljudima svijeta snage, ljubavi i mira.
Daj da svi slave Tvoje Sveto Ime “ISUS”.
Samo Ti sve mozes, samo Ti si nas Spasitelj.
Dobro Ti jutro moj Isuse. Uzdajem se u Te. Amen !

Nastavi čitati

24. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (I)

Srijeda – Misna čitanja – 24. NKG (a)
📖: 1Tim 3,14-16; Ps 111,1-6; Lk 7,31-35

Prvo čitanje: 1Tim 3, 14-16
Veliko je otajstvo pobožnosti.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Predragi!
Ovo ti pišem u nadi da ću ubrzo doći k tebi,
a okasnim li,
da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj,
koja je Crkva Boga živoga,
stup i uporište istine.
Da, po sveopćem uvjerenju,
veliko je Otajstvo pobožnosti:
On, očitovan u tijelu,
opravdan u Duhu,
viđen od anđela,
propovijedan među narodima,
vjerovan u svijetu,
uznesen u slavu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 111, 1-6
Pripjev: Silna su djela Gospodnja.

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim
u zboru pravednikâ, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja,
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo,
i pravda njegova ostaje dovijeka.
Čudesima svojim spomen postavi,
milostiv je Gospodin i milosrdan.

Hranu dade štovateljima svojim,
dovijeka se sjeća svoga Saveza.
Silna djela svoja objavi svom narodu,
u posjed im dade zemlju pogana.

Evanđelje: Lk 7, 31-35
Zasvirasmo vam, a ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Gospodin: »S kime da prispodobim ljude ovog naraštaja? Komu su nalik? Nalik su djeci što sjede na trgu pa jedni drugima po poslovici dovikuju: ‘Zasvirasmo vam i ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!’ Doista, došao je Ivan Krstitelj. Nije kruha jeo ni vina pio, a velite: ‘Đavla ima!’ Došao je Sin Čovječji koji jede i pije, a govorite: ‘Evo izjelice i vinopije, prijatelja carinikâ i grešnikâ!’ Ali opravda se Mudrost pred svom djecom svojom.«
Riječ Gospodnja.