25. NKG – SUBOTA – JUTARNJA – SV. JERONIM

XXV. TJEDAN KROZ GODINU | SUBOTA
25. NKG |SV. JERONIM

JUTARNJA
Psalmi subote I. tjedna Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, izvoru svake mudrosti.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, izvoru svake mudrosti.

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, izvoru svake mudrosti.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, izvoru svake mudrosti.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, izvoru svake mudrosti.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, izvoru svake mudrosti.

HIMAN

O dane, Dalmatincima
Veselja pun, svoj zemlji drag,
Rođenjem svojim lijepo l’te
Obasja divni Učitelj!

Ko kaplja mlad on ostavlja
Dom roditeljski udobni
Pa znanja žedan Galijom
I mudrom Grčkom bije se.

Al strepeći da škodljivi
Ćuh tašte slave ne bi mu
Okaljo duha, krije se
U krilu sirske pustinje.

Da strahom njega odvrati
Od takve svete odluke,
Duh nečisti se obori
Na ono tijelo nevino.

Al’ duša s Bogom združena
Pomaći s mjesta ne da se
I jasnim svjetlom prožeta
Nebeske tajne doznaje.

Tim svjetlom, sveta Trojice,
Sve štićenike pobožne
Jeronimove napuni
Da u raj stalno putuju.

Dok s tamnicom se tjelesnom,
U kojoj su, ne rastanu
I višnjom jasnom svjetlošću
U domu tebe otkriju. Amen.

PSALMODIJA

Ps 119 (118), 145−152. XIX. (Kof)
Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške (1Iv, 5,3)

1^ Antifona Oči moje zoru pretječu.

Iz svega srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
tvoja ću pravila čuvati.
K tebi vapijem, spasi me, *
tvojeg ću se držat svjedočanstva.

Pretječem zoru i molim za pomoć, *
u tvoje se riječi uzdam.
Oči moje straže noćne pretječu *
da razmišljam o besjedi tvojoj.

Po svojoj dobroti, Gospodine,
glas mi poslušaj, *
i po svojoj odluci poživi me.
Primiču se koji me podlo progone, *
daleko su oni od Zakona tvojega.

A ti si blizu, Gospodine, *
i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Odavno znam za tvoje propise, *
da si ih sazdao zasvagda.

1^ Antifona Oči moje zoru pretječu.

Hvalospjev (Izl 15, 1−4a. 8−13. 17−18) Pobjednička pjesma nakon prelaska preko Crvenog mora
Oni koji pobijediše Zvijer pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega (usp. Otk 15, 2−3).

2^ Antifona Gospodin je moja snaga, moja pjesma, jer je mojim postao izbaviteljem.

»U čast Gospodinu zapjevat ću, *
jer se slavom proslavio!
Konja s konjanikom *
u more je survao.

Moja je snaga, moja pjesma − Gospodin *
jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti, †
on je Bog oca moga, *
njega ću veličati.
Gospodin je ratnik hrabar, †
Gospodin je ime njegovo. *
Kola faraonova i vojsku mu u more baci.

Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše, †
valovi se u bedem uzdigoše, *
u srcu mora dubine se stvrdnuše.
Mislio je neprijatelj: ‘Gonit ću ih, stići, *
plijen ću podijelit,
duša će moja sita ga biti; *
trgnut ću mač, uništit ih rukom svojom.’
A ti dahom svojim dahnu, †
more se nad njima sklopi, *
ko olovo potonuše silnoj vodi u bezdane.

Tko je kao ti, Gospodine, među bogovima, †
tko kao ti sija u svetosti, *
u djelima strašan, divan u čudima?
Desnicu si pružio *
i zemlja ih proguta!
Milošću svojom vodio si ovaj narod,
tobom otkupljen, *
k svetom tvom Stanu
snagom si ga svojom upravio.

Dovest ćeš ih i posaditi
na gori svoje baštine, *
na mjestu koje ti, Gospodine,
svojim učini Boravištem,
Svetištem, Gospodine,
tvojom rukom sazidanim. *
Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati.

2^ Antifona Gospodin je moja snaga, moja pjesma, jer je mojim postao izbaviteljem.

Ps 117 (116). Poziv na hvalu
Velim… da pogani za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

3^ Antifona Hvalite Gospodina svi puci. †

Hvalite Gospodina, svi puci, *
† slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

3^ Antifona Hvalite Gospodina svi puci. †

KRATKO ČITANJE (Mudr 7, 13-14)

Ono što naučih bez primisli, to bez zavisti predajem, bogatstva njezina ne skrivam. Ona je neiscrpljiva riznica ljudima, i koji se njome služe, postaju prijatelji Božji, preporučeni darovima njezina nauka.

KRATKI OTPJEV

R. Mudrost svetaca * objavljuju narodi. Mudrost.
O. I slavu njihovu naviješta Crkva. * Objavljuju narodi. Slava Ocu. Mudrost.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 68-79)   
Mesija i njegov preteča

Antifona Umnici će blistati kao sjajan nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke u svu vječnost.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona Umnici će blistati kao sjajan nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke u svu vječnost.

MOLBENICA

Hvalu iskažimo Kristu, dobrom pastiru, koji je za ovce svoje položio život i usrdno ga zamolimo:

Upravljaj, Gospodine, narod svoj.

Kriste, ti si u svetim svećenicima očitovao svoje milosrđe i ljubav:
– ne prestani nikada po njima i na nama svoje milosrđe očitovati.
Ti službu pastira naših duša nastavljaš preko svojih zamjenika:
– daj nam uvijek predvodika koji će nas tvojim putem voditi.
Ti si se u svetima svojim, vođama naroda, očitovao kao liječnik duše i tijela:
– ne prestani nam davati službenike života i svetosti.
Ti si ljubavlju i razboritošću svetaca svoj narod poučio:
– izgrađuj nas trajno u svetosti preko naših pastira.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, svetog prezbitera Jeronima obdario si nježnom i živom ljubavlju prema Svetom pismu. Daj svome narodu da se obilnije hrani tvojom riječju te u njoj nađe život. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi