25. NKG – Subota – SV. JERONIM – SLUŽBA ČITANJA

 SV. JERONIM – SLUŽBA ČITANJA

SVETI JERONIM, PREZBITER I CRKVENI NAUČITELJ: Rođen je godine 340. u Stridonu, u Dalmaciji. Školu je pohađao u Rimu i ondje je kršten. Prigrlio je asketski život, pošao na Istok i bi zaređen za prezbitera. Vrativši se u Rim, postade tajnikom pape Damaza i ondje započne prevoditi Sveto Pismo na latinski. Promicao je i monaški život. Nastanio se u Betlehemu i silno suosjećao s potrebama Crkve. Napisao je brojna djela, osobito tumačenja Svetoga Pisma. Umro je u Betlehemu godine 420. Zaštitnik je Dalmacije.

Psalmi od subote I. tjedna Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, izvoru svake mudrosti.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, izvoru svake mudrosti.

HIMAN

Veseli blagdan danas proslavljamo
Domaćeg sina, svetog Jeronima,
Gorljiva muža, slavnog učitelja
U Crkvi Božjoj.

Istine vjere širio je revno,
Sveta otajstva proničući marno,
Zabludi svakoj priječio je pute
Lavljom žestinom.

Izvrsni vještak u božanskom Pismu,
Čitavom svijetu latinskome sazda
S izvornih vrela, prevodeći pomno,
Bibliju novu.

Blaženi Jerko, Dalmatinče slavni,
Zemljače divni roda hrvatskoga,
U nama njeguj studij Svetog pisma,
Plamenu vjeru!

Dobri naš Bože, molitve nam primi,
Svetoga Jerka daj nam nasljedovat:
Riječ tvoju slušat, provesti u život,
Prispjeti k tebi. Amen.

PSALMODIJA

Ps 131 (130). Djetinji pokoj u Bogu
Učite od mene jer sam krotka i ponizna srca (Mt 11, 29).

Ant. 1. Tko god se ponizi kao dijete, taj je najveći u kraljevstvu Božjem.

Gospodine, ne gordi se moje srce *
niti se oči uznose.
Ne idem za stvarima velikim *
ni za čudima što su iznad mene.

Ne, ja sam se smirio, *
i upokojio dušu svoju;
kao dojenče na grudima majke, *
kao dojenče duša je moja u meni.

U Gospodina se, Izraele, uzdaj *
od sada dovijeka.

Ant. Tko god se ponizi kao dijete, taj je najveći u kraljevstvu Božjem.

Ps 132 (131). Božje obećanje domu Davidovu
Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova (Lk 1, 32).

I.

Ant. 2. Bože moj, ja sam ti iskrena srca dragovoljno sve prinio.

Spomeni se, Gospodine, Davida, *
i sve brižljivosti njegove:
kako se Gospodinu zakleo, *
zavjetovao snazi Jakovljevoj:

»Neću ući u šator doma svog, *
nit uzaći na ležaj svoje postelje,
neću pustiti snu na oči, *
nit počinka dati vjeđama,
dok Gospodinu mjesto ne nađem, *
boravište Snazi Jakovljevoj.«

Eto, čusmo za nj u Efrati, *
nađosmo ga u Poljima jaarskim.
Uđimo u stan njegov, *
pred podnožje mu padnimo!

»Ustaj, Gospodine, pođi k svom počivalištu, *
ti i Kovčeg sile tvoje!
Svećenici tvoji nek se obuku u pravednost, *
pobožnici tvoji nek radosno kliču!
Poradi Davida, sluge svojega, *
ne odbij lice pomazanika svoga!«

Ant. Bože moj, ja sam ti iskrena srca dragovoljno sve prinio.

II.

Ant. 3. Gospodin se zakle Davidu zakletvom tvrdom: zasvagda je utvrdio njegovo kraljevstvo.

Gospodin se zakle Davidu *
zakletvom tvrdom od koje neće odustati:
»Potomka tvoje utrobe *
posadit ću na prijestolje tvoje.

Budu li ti sinovi Savez moj čuvali *
i svjedočanstva kojima ih učim,
i sinovi će njini dovijeka *
sjedit na tvom prijestolju.«

Jer Gospodin odabra Sion, *
njega zaželje sebi za sjedište.
»Ovo mi je počivalište vječno, *
boravit ću ovdje jer tako poželjeh.

Žitak ću njegov blagosloviti, *
siromahe nahraniti kruhom.
Svećenike njegove u spas ću odjenuti, *
sveti će njegovi kliktati radosno.

Učinit ću da ondje za Davida snaga izraste, *
pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika.
U sram ću mu obući dušmane, *
a na njemu će blistat vijenac moj.«

Ant. Gospodin se zakle Davidu zakletvom tvrdom: zasvagda je utvrdio njegovo kraljevstvo.

R. Dođite, gledajte djela Gospodnja.
O. Divote koje na zemlji učini.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz knjige proroka Ezekiela
(47,1-12)

Viđenje vođe što izvire iz hrama

U one me dane anđeo odvede natrag k vratima Doma. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku – jer pročelje Doma bijaše prema istoku – i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika. Zatim me izvede na sjeverna vrata i provede me uokolo vanjskim putem k vanjskim vratima koja gledaju na istok. I gle, voda izvirala s desne strane. Čovjek pođe prema istoku s užetom u ruci, izmjeri tisuću lakata i prevede me preko vode, a voda mi sezaše do gležanja. Ondje opet izmjeri tisuću lakata i provede me preko vode, a voda bijaše do koljena. I opet izmjeri tisuću lakata i prevede me preko vode što bijaše do bokova. Opet izmjeri tisuću lakata, ali ondje bijaše potok koji ne mogoh prijeći jer je voda nabujala te je trebalo plivati: bijaše to potok koji se ne može prijeći. I upita me: “Vidiš li, sine čovječji?” I odvede me natrag, na obalu potoka. I kad se vratih, gle, na obali s obje strane mnoga stabla. I reče mi: “Ova voda teče u istočni kraj, spušta se u Arabu i teče u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi; i bit će vrlo mnogo riba, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi – kuda god protječe ovaj potok. I ribari će ribariti duž mora: od En Gedija do En Eglajima sušit će se mreže; i bit će vrlo mnogo svakovrsnih riba kao u Velikom moru. A močvare onoga mora i njegove bare neće ozdraviti: bit će za sol. Duž potoka na obje strane rast će svakovrsne voćke: lišće im neće otpadati i s njih neće nestajati ploda; svakog će mjeseca roditi novim plodom jer im voda dotječe iz Svetišta. Plod će njihov biti za jelo, a lišće za lijek`.

OTPJEV (Usp. Ez 47,1.9; usp. Iv 4,14)

R. Vidjeh vodu gdje izvire s desne strane hrama. * I spasit će se svi do kojih dopre ova voda.
O. Voda koju ću im ja dati postat će u njima izvorom vode koja struji u život vječni. * I spasit će se.

DRUGO ČITANJE: Iz Proslova tumačenja o proroku Izaiji, svetog Jeronima, prezbitera
(Br. 1. 2: CCL 73,1-3)

Nepoznavanje Pisma nepoznavanje je Krista

Vraćam što sam dužan, slušajući Kristove zapovijedi kad kaže: Ispitujte Pisma i: Tražite, i naći ćete. Činim to da ne bih sa Židovima čuo: Lutate ne poznavajući Pisma ni Božju snagu. Ako je, naime, kako tumači apostol Pavao, Krist Božja snaga i Božja mudrost, onaj tko ne pozna Pisma, ne zna Božju snagu ni njegovu mudrost: nepoznavanje Pisma, nepoznavanje je Krista.
Zato ću nasljedovati onog oca obitelji koji od svog blaga iznosi novo i staro, a tako i zaručnicu koja u Pjesmi nad pjesmama kaže: Za te sam, najdraži moj, čuvala novo i staro. Tako ću izlagati Izaiju da pokažem kako je on ne samo prorok, nego i evanđelist i apostol. On naime kaže o sebi i o ostalim evanđelistima: Kako su dragocjene noge onih što naviještaju dobro i mir. I njemu veli Bog kao apostolu: Koga bih poslao i tko će poći mome narodu? A on odgovori: Evo me, pošalji mene.
I neka nitko ne pomišlja da bih želio kratkim govorom obuhvatiti smisao tog sveska, jer to Pismo sadrži sve Gospodnje tajne: u njemu se naviješta Emanuel rođen od Djevice, te izvršitelj sjajnih djela i znakova kao umrli, ukopani i uskrsnuli iz podzemlja, a tako i Spasitelj svekolikih naroda. A što da kažem o fizici, etici i logici? Sve što je u svetim Pismima, sve što može iskazati ljudski jezik i primiti misao smrtnika — sve je to sadržano u tom svesku. O njegovim otajstvima svjedoči sam pisac: Zato će vam svako viđenje biti kao riječi u zapečaćenoj knjizi: dade li se kome tko zna čitati govoreći: De, čitaj to! on će odgovoriti: Ne mogu, jer je zapečaćena. A dade li se kome tko ne zna čitati govoreći: Čitaj to!, on će odgovoriti: Ne znam čitati.
Ako se to komu čini slabim, neka počuje što kaže Apostol: Neka govore dva ili tri proroka, a ostali neka prosuđuju; ako je pak nekomu što sjedi bilo objavljeno prvi neka šuti. Kojim se pravom može prešutjeti kad je u vlasti Duha koji govori preko proroka ili kojim se pravom može šutjeti ili govoriti? Ako su dakle razumijevali što su govorili, sve je puno mudrosti i razložnosti. Nije do njihovih ušiju dopirao zrak što je zatitrao glasom, nego u duši proroka govoraše Bog, kako kaže drugi prorok: Anđeo je govorio u meni, ili: Kličući u srcima: Abba Oče, ili pak: poslušat ću što govori u meni Gospodin Bog.

OTPJEV (Usp. 2 Tim 3,16-17; Izr 28,7)

R. Sve Pismo, Bogom nadahnuto, korisno je za poučavanje, odgajanje u pravednosti, * da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.
O. Tko se drži Zakona, razuman je sin. * Da čovjek.

MOLITVA

Bože, svetog prezbitera Jeronima obdario si nježnom i živom ljubavlju prema Svetom pismu. Daj svome narodu da se obilnije hrani tvojom riječju te u njoj nađe život. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi