26. NKG – ČETVRTAK – VEČERNJA MOLITVA

Molitva i zahvala

Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče sveti i pravedni, Gospodine, Kralju neba i zemlje,
zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj svetoj volji i po jedinome svome Sinu s Duhom
Svetim stvorio sve duhovno i tjelesno, i što si nas, stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj. A
mi smo pali po svojoj krivnji.

I zahvaljujemo ti, kao što si nas po svome Sinu stvorio, da si tako, po svojoj svetoj ljubavi kojom
si nas ljubio, učinio da se on, pravi Bog i pravi čovjek, rodi od slavne vazda Djevice, prebalžene
svete Marije, i što si htio da kao zarobljenici budemo otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću.

I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi svoga veličanstva, da osuđenike koji se nisu obratili, niti su te spoznali baci u oganj vječni, a onima koji su te spoznali, koji su te štovali i u pokori ti služili, da reče: “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta.”

A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni da tvoje spomenemo ime, molimo i zaklinjemo da Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin u kojemu ti je sva milina, skupa s Duhom Tješiteljem tebi zahvaljuje, kako je tebi i njemu po volji, mjesto svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si
nam toliko dobra učinio. Amen.

Oglasi

26. NKG – Četvrtak – Biblijska misao dana

ODAŠILJANJE DVANAESTORICE – ŽETVA MIRA
Lk 10, 1-12
U prethodnom smo odsječku čuli iz Isusovih usta da je preduvjet za navještaj kraljevstva Božjega neodgodivost nasljedovanja samoga Gospodina. Luka opetovano oslovljava Isusa “Gospodinom” – on je Kyrios, što je naziv, pridjevak pridodan Isusovu imenu u ranoj Crkvi, nakon uskrsnuća. Sad se nalazi na odlučnom putu prema Jeruzalemu i htio bi svojom porukom zahvatiti preko 72 učenika cijeli Izrael. Broj je znakovit. Onodobno je vladalo uvjerenje kako ima toliko naroda na svijetu, zatim i kod Mojsija imamo sedamdeset starješina, a onda je to i broj Izraelovih sinova koji su sišli u Egipat. Nema imena glasnika Radosne vijesti. Gospodin ih šalje po dvojicu kako bi njihovo svjedočanstvo bilo vjerodostojno pred slušateljstvom. I rana je Crkva slala po dvojicu učenika, apostola u misije. Jedan vodi riječ, drugi služi kao svjedok i potkrjepljuje svojom nazočnošću i molitvom izgovorenu riječ.
Isus govori o žetvi. Žetva je naprosto prevelika, a u Ivanovu Evanđelju Isus poziva svoje učenike da podignu oči i obazru se te vide kako je žetva velika, kako se polja bjelasaju, zlatnožuta za žetvu. Treba moliti za suradnike u velikoj Božjoj žetvi u svijetu. Oni su u svijetu gotovo nemoćni, poput janjaca među vukovima. Uzmemo li svjetski grbovnik (heraldiku) nitko nema janje u svome grbu (osim Isusa Krista), dok ćemo orla i lava pronaći redovito, zbog njihove nadmoći i snage nad ostalim pticama i životinjama. Gospodin im ulijeva pouzdanje i hrabrost, ne trebaju se bojati. Pa kad čitamo i Pavlove spise, vidjet ćemo na kakve je sve nevolje i tjeskobe nailazio u svojim misijskim pothvatima. Odasvuda samo nevolje i progoni, tzv. apostolske peristaze. Ali je uvijek doživljavao Božju pomoć, znao iskusiti milost samoga Gospodina. Nastavi čitati

Sveti Placid i Mavro

Sveti Placid i Mavro

Sveti Placid
Patrijarh zapadnog redovništva Sv. Benedikt podijelio je sebi povjerene monahe u 12 samostana u Subiacu, dok je dva rimska dječaka – Placida i Mavru – zadržao uza se.
Za upoznavanje života ovoga svetog benediktinca imamo jedine podatke iz II. knjige slavnih Dijaloga Sv. Grgura Velikog. Iz tog izvora doznajemo da je rimski patricij Tertul povjerio svoga sinčića Placida odgoju Sv. Benedikta koji je u blizini Subiaca organizirao prve monaške zajednice.
Isto je učinio i Eutihije sa svojim sinom Mavrom. Patrijarh zapadnog redovništva Sv. Benedikt podijelio je sebi povjerene monahe u 12 samostana u Subiacu, dok je dva rimska dječaka – Placida i Mavru – zadržao uza se. Isto je činio i s ostalim dječacima koji su mu bili povjereni na odgoj za monaški život. Medu “fioretima” iz spomenutog djela sv. Grgura samo se dva odnose na Placi da i to na njegovo djetinjstvo u Subiacu. U prvom se Placid pokazuje uz sv. Benedikta kad se taj u noći dao na put “s dječačićem po imenu Placidam” prema brdovitu predjcelu na kojem bijahu podignuta tri samostana. Tom je zgodom Sv. Benedikt molitvom izmolio vodu, neophodno potrebnu za život tamošnjih monaha. Nastavi čitati

26. NKG – ČETVRTAK – JUTARNJA MOLITVA

Jutarnja molitvaČetvrtak – Jutarnja molitva – 26. NKG

Ne dopusti da danas prohuja kraj tebe. Previše je dragocjeno da propadne.
Daj najbolje od sebe ovome danu i to će uvijek biti uz tebe.
Iako će sati prolaziti brzo a dan završiti, vrijednost koju pohraniš u njega nastavit će svoj put.
Danas je dan koji će ti donijeti najbolje od tvojih snova.
Učini nešto od onih stvari koje su ti važne, koje ti nešto znače.
Stupi u vezu s onim ljudima koje želiš vidjeti.
Danas imaš priliku učiniti da se nešto dogodi.
Danas je tvoje vrijeme da živiš sa svom puninom koju možeš zamisliti.
Ovaj dan je ovdje sada, spreman za tebe, da se napuni tvojom posebnom vrijednošću. Ispuni ga, živi ga, i učini ga svojim blagom.

26. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (I)

Četvrtak – Misna čitanja – 26. NKG (a)
📖:
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Ps 19,8-11; Lk 10,1-12

Prvo čitanje: Neh 8, l-4a.5-6.7b-12
Ezra je otvorio knjigu Zakona, blagoslovio Gospodina, a sav narod odgovori: »Amen! Amen!«

Čitanje Knjige Nehemijine
U one dane: Skupi se sav narod kao jedan čovjek na trg koji je pred Vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona što ga je Jahve dao Izraelu. I prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu, koji je pred Vodenim vratima, čitao je knjigu od ranog jutra do podneva, pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona.Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu — jer je bio poviše svega naroda — a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: »Amen! Amen!« Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje.
Leviti objašnjavahu Zakon narodu, a narod stajaše na svome mjestu. I čitahu iz knjige Božjega zakona po odlomcima i razlagahu misao da narod može razumjeti što se čita.
Potom namjesnik Nehemija, svećenik-književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod, rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!« Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: »Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se! Jer, radost Gospodnja vaša je jakost!«
I leviti umirivahu sav narod govoreći: »Umirite se: ovaj je dan svet. Ne tugujte!« I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili riječi koje su im objavljene.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

26. NKG – ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA

ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (26. NKG)
II. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama. Nastavi čitati