27. NKG – Četvrtak – Biblijska misao dana

DAJ NAM SVOGA DUHA, GOSPODINE
Lk 11, 5-13
Isusove riječi u ovome odsječku međusobno su u veoma uskoj svezi. Luka ih nadovezuje na molitvu Očenaša, a nastavak su pouke učenika o molitvi i načinu molitve. Što znači za Isusa i za nas oslovljavati Boga riječima ‘Abba’, ‘dragi Tata’, ‘dragi, Oče’ tumači to Isus ne teoretski, nego krajnje praktično, slikovito i u usporedbi. Kod svakoga zemaljskoga oca pretpostavljamo da on čuje želje svoje djece, ali ih zacijelo ne će uvijek ispuniti – zbog ograničenosti svojih mogućnosti, zbog siromaštva, ili pak iz odgojnih razloga, da se dijete nauči i žrtvi. Nastavi čitati

Oglasi

ČETVRTAK – SREDNJI ČAS (27. NKG)

ČETVRTAK – SREDNJI ČAS (27. NKG)

III. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Treći čas

HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni! Nastavi čitati

27. NKG – ČETVRTAK – JUTARNJA MOLITVA

 

 

Četvrtak – Jutarnja molitva -27. NKG

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

Jahve, koliko je tlačitelja mojih, koliki se podižu na me! Mnogi su što o meni zbore: “Nema mu spasenja u Bogu!” Ti si ipak štit moj, Jahve; slavo moja, ti mi glavu podižeš. Iza sveg glasa Jahvi zavapih, i on me usliša sa svete gore svoje. Sad mogu leć’ i usnuti, i onda ustat’ jer me Jahve drži. Ne bojim se tisuća ljudi što me opsjedaju dušmanski. Ustani, o Jahve! Spasi me, o Bože moj! Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, opakima zube razbijaš. U Jahve je spasenje: na tvom narodu tvoj je blagoslov!

 Psalam Davidov (Ps 3)

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

27. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (I)

Četvrtak – Misna čitanja – 27. NKG (a)
📖:Mal 3,13-20a; Ps 1,1-4.6; Lk 11,5-13

Prvo čitanje: Mal 3, 13-20a
Evo, dan dolazi poput peći užaren.

Čitanje Knjige proroka Malahije
Teške su besjede vaše protiv mene —
govori Gospodin.
Vi ipak pitate:
»Što smo između sebe govorili
protiv tebe?«
Govorili ste: »Zaludu je Bogu služiti
i kakva je korist što njegove čuvamo propise
i žalosni hodimo
pred Gospodinom nad Vojskama.
Odsad ćemo sretnim zvati oholice:
napreduju oni koji zlo čine,
i premda Boga iskušavaju, izvuku se!«
Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje,
Gospodin pazi, sluša ih,
i to se pred njim piše u knjigu spomenicu
u korist onih koji se boje Gospodina
i štuju Ime njegovo.
Moji će biti, moja stečevina —
govori Gospodin nad Vojskama.
U Dan koji spremam
bit ću im milostiv
kao što je milostiv otac sinu koji mu služi.
I tada ćete opet razlikovati
pravednika od grešnika,
onoga koji služi Bogu
od onoga koji mu ne služi.
Jer, evo, Dan dolazi
poput peći užaren;
oholi i zlikovci
bit će kao strnjika:
Dan koji se bliži spalit će ih
— govori Gospodin nad Vojskama —
da im neće ostati ni korijena ni grančice.
A vama koji se Imena moga bojite
sunce će pravde ogranuti
sa zdravljem u zrakama.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (27. NKG)

ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (27. NKG)
III. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.

HIMAN

Gle, zlatno svjetlo izlazi:
Problijedi, tmino iščezni
Što bludnjom si nas besputnom
Već dugo vukla u propast.

Vedrinu daj nam, Svjetlosti,
Za sebe ti nas očisti,
Od lažne riječi čuvaj nas,
Iz duše nam progoni mrak!

Nek sav nam tako prođe dan
Da jezik, ruke ne zgriješe,
Da čiste oči ostanu
I prijestup tijela ne takne.

Iznad nas Božje oko je
Što po sve dane gleda nas;
On sva nam djela promatra
Od rane zore do noći.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem presvetim
I sad i vječnost čitavu!
Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.

HIMAN
U noći tone zemlja sva
I bezbroj šara njezinih,
Mi tebe slaveć molimo,
O strogi Suče srdaca.

Odnesi breme krivnje s nas,
Operi ljage duševne,
Daj milost, Kriste, puku svom
Da tebe više ne vrijeđa.

Gle trom je duh nam opaki,
Al grešna savjest grize ga,
Pa tmini on se otimlje
I traži tebe, Spasa svog.

Iz naših grudi, Isuse,
Ti pomrčinu otjeraj
I u svom svjetlu blaženom
Veselje sveto nama daj!

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove! Amen.

Ili po danu:

Glas molben svojih vjernika
Ti, Kriste, počuj, molimo:
Da zloća svijeta prijevarnog
Ne zamrači nam vjere sjaj.

Od misli zlih i opakih,
Od zavisti nas očuvaj,
Da ne vraćamo zlime zlo,
Već dobrim zlo da svladamo.

Daleko od nas svako zlo,
Oholost, srdžba, prijevara,
Daleko od nas pohlepa,
Taj korijen hudi zlima svim.

Nek iskrena dobrotvornost
U miru čuva saveze,
Nek vjernost bude zaštitom
Nepovrijeđenih vezova.

O Kriste, Kralju, slava ti
I s tobom Ocu vječnomu
Sa Braniteljem preblagim
U vjekove vjekovječne. Amen.

PSALMODIJA

Ps 89 (88). 39-46 [IV] Žalopojka nad razorenjem kuće Davidove
I podiže nam snagu spasenja u domu Davida (Lk 1, 69)

Ant. 1. Pogledaj, Gospodine, i vidi sramotu našu.

A sada ti ga odbi i odbaci, *
silno se razgnjevi na pomazanika svoga.
Prezre Savez sa slugom svojim, *
i krunu njegovu do zemlje ponizi.
Razvali sve zidine njegove, *
njegove utvrde u ruševine baci.
Pljačkaju ga svi što naiđu, *
na ruglo je susjedima svojim.

Podiže desnicu dušmana njegovih *
i obradova protivnike njegove.
Otupi oštricu mača njegova, *
u boju mu ne pomože.
Njegovu sjaju kraj učini, *
njegovo prijestolje na zemlju obori.
Skratio si dane mladosti njegove, *
sramotom ga pokrio.

Ant. Pogledaj, Gospodine, i vidi sramotu našu.

Ps 89 (88). 47-53 [V] Žalopojka nad razorenjem kuće Davidove
I podiže nam snagu spasenja u domu Davida (Lk 1, 69)

Ant. 2. Ja sam Izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica.

Ta dokle ćeš, Gospodine? †
Zar ćeš se uvijek skrivati? *
Hoće li gnjev tvoj k`o oganj gorjeti?
Sjeti se kako je kratak život moj, *
kako si ljude prolazne stvorio!
Tko živ smrti vidjeti neće? *
Tko će od ruke Podzemlja dušu sačuvati?

Gdje li je, Gospodine, tvoja dobrota iskonska *
kojom se Davidu zakle na vjernost svoju?
Sjeti se, Gospodine, sramote slugu svojih: *
u srcu ga nosim od naroda mnogih:
ruže dušmani tvoji, Gospodine, *
ruže korake pomazanika tvoga.
Blagoslovljen Gospodin dovijeka! *
Tako neka bude. Amen!

Ant. Ja sam Izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica.

Ps 90 (89). Neka slava Gospodnja bude nad nama
Jedan je dan u Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan (2 Pt 3,8)

Ant. 3. Godine naše prolaze poput trave: od vijeka, Bože, ti jesi.

Gospodine, ti nam bijaše okrilje *
od koljena do koljena.
Prije nego se rodiše bregovi, †
prije nego postade kopno i krug zemaljski, *
od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

Smrtnike u prah vraćaš *
i veliš: “Vratite se, sinovi ljudski!”
Jer je tisuću godina u očima tvojim †
k`o jučerašnji dan koji je minuo *
i kao straža noćna.

Razgoniš ih k`o jutarnji san, *
kao trava su što se zeleni:
jutrom cvate i sva se zeleni, *
a uvečer – već se suši i vene.

Zaista, izjeda nas tvoja srdžba *
i zbunjuje ljutina tvoja.
Naše si grijehe stavio pred svoje oči, *
naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega.

Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, *
kao uzdah dovršismo godine svoje.
Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, *
ako smo snažni, i osamdeset;
a većina od njih muka je i ništavost: *
jer prolaze brzo i mi letimo odavle.
Tko će mjeriti žestinu gnjeva tvojega, *
tko proniknuti srdžbu tvoju?

Nauči nas dane naše brojiti, *
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? *
Milostiv budi slugama svojim!
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, *
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao, *
za ljeta kad smo stradali!
Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje *
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega, *
nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku, *
djelo ruku naših nek uspije.

Ant. Godine naše prolaze poput trave: od vijeka, Bože, ti jesi.

R. Gospodine, u tebi je izvor životni.
O. Tvojom svjetlošću mi ćemo svjetlost vidjeti.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz prve poslanice Timoteju blaženoga Pavla, apostola
(5, 3-25)

Udovice i prezbiter

Predragi, udovice poštuj – one koje su zaista udovice. Ako li ipak koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni znaju očitovati svoju pobožnost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvraćati roditeljima jer to je ugodno Bogu. A ona koja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana prošnjama i molitvama noć i dan.
Ona, naprotiv, koja provodi lagodan život, živa je već umrla. I to naglašuj da budu besprijekorne. Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika.
U popis neka se unosi udovica ne mlađa od šezdeset godina, jednog muža žena, koja ima svjedočanstvo dobrih djela: da je djecu odgojila, da je bila gostoljubiva, da je svetima noge prala, da je nevoljnima pomagala, da se svakom dobru djelu posvećivala.
Mlađe pak udovice odbijaj jer kad ih požuda odvrati od Krista, hoće se udati, pa zasluže osudu što su pogazile prvotnu vjernost. A uz to se, obilazeći po kućama, nauče biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreći što ne bi smjele. Hoću dakle da se mlađe udaju, djecu rađaju, da budu kućevne te ne daju protivniku nikakva povoda za pogrđivanje. Jer već su neke zastranile za Sotonom. Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne opterećuje Crkva, da uzmogne pomoći onima koje su zaista udovice.
Starješine koji su dobri predstojnici dostojni su dvostruke časti, ponajpače oni koji se trude oko Riječi i poučavanja. Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaće svoje. Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka. One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha! Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anđelima da se toga držiš bez predrasude i ništa ne činiš po naklonosti. Ruku prebrzo ni na koga ne polaži i ne budi dionikom tuđih grijeha! Sebe čistim čuvaj!
Ne pij više samo vode, nego uzimaj malo vina poradi želuca i čestih svojih slabosti. Grijesi nekih ljudi očiti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega. Tako su i dobra djela očita, a bila i drukčija, ne mogu se sakriti.

OTPJEV (Fil 1, 27; 2, 4. 5)

R. Ponašajte se dostojno evanđelja Kristova, budite jednodušni i zajednički se borite za evanđeosku vjeru. * Ne starajte se samo svaki za svoje nego i za ono što se tiče drugih.
O. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. * Ne starajte se.

DRUGO ČITANJE: Iz poslanice Filidelfijcima, svetog Ignacija Antiohijskog, biskupa i mučenika
(Uvod; br. 1, 1-2, 2, 1; 3,2 – 5: Funk 1, 225-229)

Jedan biskup s prezbiterijem i đakonima

Ignacije, koji se zove i Teofor, Crkvi Boga Oca i Gospodina Isusa Krista koja se nalazi u Filadelfiji u Aziji, punoj milosrđa i učvršćenoj u Božjoj slozi, punoj nepomućene radosti u trpljenju našega Gospodina i posve uvjerenoj, po velikom milosrđu, u njegovo uskrsnuće. Pozdravljam je u krvi Isusa Krista. Ona je moja vječna i trajna radost, osobito ako ostanu jedno s biskupom i s njim združenim prezbiterima i đakonima, postavljenima po zamisli Isusa Krista, koji ih je po svojoj volji učvrstio i ojačao svojim Svetim Duhom.
Znam da vaš biskup do te službe da upravlja zajednicom nije došao sam od sebe, ni po ljudima, niti zbog isprazne časti, nego ljubavlju Boga Oca i Gospodina Isusa Krista. Dirnut sam njegovom dobrotom. On svojom šutnjom može više nego oni koji nesuvislo govore. Usklađen je Božjim naredbama kao citra žicama. Stoga mu moja duša čestita zbog njegovih osjećaja prema Bogu, znajući da su kreposni i savršeni, zbog njegove neslomljive i blage naravi u svakoj dobroti živoga Boga.
Djeco prave svjetlosti, izbjegavajte razdor i krive nauke! Gdje je pastir, onamo i vi pođite za njim kao ovce. Koji pripadaju Bogu i Isusu Kristu, oni su uz biskupa; a i oni koji se obrate i dođu u crkveno jedinstvo, i ti će biti Božji, ako žive po Isusu Kristu. Ne varajte se, moja braćo. Ako tko ide za raskolnikom, neće baštiniti kraljevstvo Božje. Ako tko živi po krivoj nauci, taj nema udjela u Kristovu trpljenju.
Nastojte dakle da budete dionici u jednoj euharistiji. Jedno je naime tijelo Gospodina našega Isusa Krista i jedna je čaša da nas sjedini s njegovom krvi; jedan je žrtvenik, kao i jedan biskup s prezbiterima i đakonima, mojim drugovima u službi. Tako i vi sve što radite, radite po Bogu.
Braćo moja, ljubav se moja prema vama silno prelijeva i prepun radosti nastojim vas utvrditi, ne ja, nego Isus Krist. Okovan zbog njega, još više strahujem da sam još nesavršen, ali će me vaša molitva usavršiti za Boga, da postignem baštinu od onoga od koga sam primio milosrđe, dok se utječem evanđelju kao tjelesno prisutnom Kristu i apostolima kao prezbiterima Crkve.

OTPJEV (Ef 2, 20. 22. 21)

R. Nazidani ste na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. * U njem ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.
O. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. * U njem.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.