27. NKG – ČETVRTAK – JUTARNJA MOLITVA

 

 

Četvrtak – Jutarnja molitva -27. NKG

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

Jahve, koliko je tlačitelja mojih, koliki se podižu na me! Mnogi su što o meni zbore: “Nema mu spasenja u Bogu!” Ti si ipak štit moj, Jahve; slavo moja, ti mi glavu podižeš. Iza sveg glasa Jahvi zavapih, i on me usliša sa svete gore svoje. Sad mogu leć’ i usnuti, i onda ustat’ jer me Jahve drži. Ne bojim se tisuća ljudi što me opsjedaju dušmanski. Ustani, o Jahve! Spasi me, o Bože moj! Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, opakima zube razbijaš. U Jahve je spasenje: na tvom narodu tvoj je blagoslov!

 Psalam Davidov (Ps 3)

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Oglasi