0111 SVI SVETI – 2. VEČERNJA

svi-sveti-ii-vecernja

SVI SVETI – 2. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

HIMAN

Otkupitelju, Isuse,
Ti čuvaj svoje vjernike,
Za koje moli Djevica
Kod prijestolja tvog milosnog.

I vi, o čete blažene
Nebeskih svetih duhova,
Zla odganjajte minula,
I sadanja, i buduća!

O apostoli, proroci,
Pred Sucem vi nas pravednim
Zagovarajte, molite
Da smiluje se grešnima.

Vi, mučenici rumeni,
Vi, u odijelu prebijelom
Priznavaoci, zovite
Iz progonstva nas u naš dom!

Ti, čisto kolo djevica
I časni zbore monaha,
Pomozite nas molitvom
Da dođemo u Božji dom.

Sva slava Ocu vječnomu
I slavnom Sinu njegovu
Sa Tješiteljem Presvetim
Nek vječnošću svom odzvanja. Amen.

PSALMODIJA

Ps 110(109), 1-5.7. Mesija – kralj, svećenik, pobjednik.
On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Ant. 1. Vidjeh: eno velikog mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, gdje stoji pred prijestoljem.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.  Vidjeh, eno velikog mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, gdje stoji pred prijestoljem.

Ps 116 (115). Pjesma zahvalnica u hramu
Po Isusu neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu (Heb 13, 15).

Ant 2. Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni; zato će iz ruku Gospodnjih primiti kraljevsku krunu slave.

 

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje – *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.  Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni; zato će iz ruku Gospodnjih primiti kraljevsku krunu slave.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10-12). Hvalospjev otkupljenih.

Ant 3. Otkupio si nas, Gospodine Bože, u krvi svojoj iz svakog naroda i plemena i puka i jezika, i učinio si nas kraljevstvom Bogu našemu.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
jer si bio zaklan †
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.  Otkupio si nas, Gospodine Bože, u krvi svojoj iz svakog naroda i plemena i puka i jezika, i učinio si nas kraljevstvom Bogu našemu.

ČITANJE 2 Kor 6, 16b; 7,1

Vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog. »Prebivat ću u njima i hoditi među njima, i bit ću Bog njihov, a oni narod moj«. Budući da imamo ova obećanja,  očistimo se,   ljubljeni, od svake tjelesne i duševne ljage, i privedimo k savršenstvu svoju svetost u strahu Božjemu!

OTPJEV

R. Sveti i pravedni, * radujte se u Gospodinu!
Sveti i pravedni, radujte se u Gospodinu!

O. Bog vas je izabrao sebi u baštinu. * Radujte se u Gospodinu!
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Sveti i pravedni …

Evanđeoski hvalospjev

Ant. O divnog li kraljevstva u kojem se s Kristom raduju svi sveti; odjeveni u bijele haljine slijede Jaganjca kamo god on ide.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. O divnog li kraljevstva u kojem se s Kristom raduju svi sveti; odjeveni u bijele haljine slijede Jaganjca kamo god on ide.

PROŠNJE

Radosno se pomolimo Bogu, kruni svih svetih:

R. Gospodine, spasi nas po zagovoru svojih svetih!

Premudri Bože, ti si po Kristu apostole postavio temeljem Crkve; čuvaj svoje vjernike u njihovoj nauci! R.
Ti si mučenicima dao snagu da za tebe svjedoče sve do prolijevanja krvi; daj da kršćani postanu vjerni svjedoci tvoga Sina. R.
Ti si svetim djevicama dao divan dar da nasljeduju Krista djevca; daj im da djevičanstvo tebi posvećeno smatraju osobitim znakom nebeskih dobara. R.
Ti u svim svetima očituješ nazočnost svoju, lice svoje i riječ svoju; daj vjernicima da štujući svece osjećaju se sve bližima tebi. R.
Daj pokojnicima da s blaženom Djevicom Marijom, blaženim Josipom i svima svetima trajno borave te njihovim zagovorom isto nebesko društvo i nama udijeli! R.
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, danas zajedno slavimo zasluge svih svetih. Molimo te: što je više zagovornika, udijeli nam i veće obilje svoga milosrđa! Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

Oglasi