32. NKG – UTORAK – JUTARNJA – SV. NIKOLA TAVELIĆ –

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU | UTORAK
32. NKG | SV. NIKOLA TAVELIĆ, PREZBITER I MUČENIK, Spomendan
JUTARNJA
IV. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 Psalam 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište
Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej).

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: *
duša mu se ne predaje ispraznosti,
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin silan i junačan, Gospodin silan u boju!”

Podignite, vrata, nadvratnike svoje *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin nad Vojskama on je Kralj slave!”

Slava Ocu. Kako bijaše.

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika.

HIMAN

Mučeniče slavni vjere kršćanske,
Ponose i diko zemlje Hrvatske!
Pjesma se naša nek k tebi digne,
Obilna pomoć s neba da stigne!

Prezreo si rado svjetske radosti,
Slijedio si stope prave mudrosti:
Želju nam podaj svima sve veću,
Svi da u Bogu tražimo sreću!

Želio si blagom vječne ljubavi
Usrećiti Bosnu i svijet čitavi:
Božja nek ljubav i nama vlada,
Jednoga svi da budemo “stada”!

Kršćansku si vjeru revno širio,
Za vjeru si rado i smrt podnio:
Vjera nam nek je čvrsta i čista,
Život nam neka krepošću blista!

Mučeniče dragi, čuj nam vapaje,
Nevolja nam ljuta boli zadaje:
Pomoć nek Božja svagda nas prati,
Mole te tvoji vjerni Hrvati! Amen.

PSALMODIJA

Ps 101 (100). Lik dobra vladara
Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati (Iv 14, 15).

1^ Antifona Tebi ću, Gospodine, zasvirati i razmatrat ću put savršenstva.

Da zapjevam o dobroti i pravdi, *
tebi, Gospodine, da zasviram!
Razmatrat ću put savršenstva: *
kad li ćeš k meni doći?

Hodit ću u nedužnosti srca *
u domu svojemu.
Neću stavljati pred oči svoje *
ništa opako.
Mrzim čovjeka koji čini zlo: *
on neće biti uza me.

Opako će srce biti daleko od mene: *
o zlu neću da znadem.
Tko kleveće bližnjeg u potaji, *
toga ću pogubiti.
Čovjeka oholih očiju i srca naduta *
ja ne podnosim.

Pogled upravljam k vjernima na zemlji, *
da sa mnom stanuju.
Tko hodi putem savršenim, *
taj će mi služiti.

Neće prebivat u kući mojoj *
tko spletke snuje.
Tko govori laži, neće opstati *
pred mojim očima.
Svaki ću dan istrebljivati *
sve zlikovce u zemlji;
iskorijenit ću iz grada Gospodnjega *
sve koji čine bezakonje.

1^ Antifona Tebi ću, Gospodine, zasvirati i razmatrat ću put savršenstva.

Hvalospjev (Dn 3, 26. 27. 29. 34-41). Azarjina molitva
Pokajte se i obratite, da se izbrišu grijesi vaši (Dj 3, 19).

2^ Antifona Ne uskrati nam, Gospodine, svoje milosrđe.

Blagoslovljen i hvaljen budi,
Gospodine, Bože otaca naših, *
i neka ime tvoje bude slavljeno dovijeka!

Pravedan si u svemu što učini nama, *
sva su tvoja djela istinita,
svi tvoji putovi pravi, *
svi tvoji sudovi istina.
Zgriješili smo i počinili bezakonje †
odmetnuvši se od tebe, *
sagriješili teško.

O, ne zapusti nas zauvijek zbog imena svoga, *
i ne razvrgni Saveza svoga,
ne uskrati nam svoje milosrđe *
zbog Abrahama, miljenika svoga;
zbog Izaka, sluge svojega, *
zbog Izraela, sveca svojega,

kojima si obećao umnožit potomstvo
kao zvijezde nebeske *
i kao pijesak na obali morskoj.
Gospodine, postadosmo najmanji među narodima, †
prezreni po svoj zemlji *
poradi grijeha svojih.

Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, *
paljenice, klanice, prinosa, kâda,
ni mjesta gdje da prinesemo prvence tebi, *
i da nađemo milosrđe.
No primi nas slomljene duše, *
duha ponizna!
Kao paljenice ovnova i bikova, *
kao tisuće pretilih janjaca –
takva nek bude žrtva naša pred tobom danas, †
da nas pomiri s tobom – *
jer se neće postidjeti oni koji se u te uzdaju.
Odsada ćemo svim srcem slijediti tebe, *
tebe se bojati i tražiti lice tvoje.

2^ Antifona Ne uskrati nam, Gospodine, svoje milosrđe.

Ps 144 (143), 1-10. Himna za borbu i pobjedu
Sve mogu u onome koji me jača (Fil 4, 13).

3^ Antifona  Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu.

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
ruke mi uči boju a prste ratu.
On je ljubav moja i tvrđava moja, *
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam; *
on mi narode stavlja pod noge!

Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
što li je čedo ljudsko da ga se spominješ?
Poput daška je čovjek, *
dani njegovi kao sjena nestaju.

Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
takni bregove: i zadimit će se!
Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
odapni strijele i rasprši ih!
Ruku pruži iz visina, †
istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
iz šaka sinova tuđinskih:
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu, *
na harfi od deset žica svirat ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima, †
ti koji si spasio Davida, slugu svojega, *
od pogubna mača.

3^ Antifona  Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu. Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu.

KRATKO ČITANJE (2 Kor 1, 3-5)

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe. On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša.

KRATKI OTPJEV

R. Gospodin je moja snaga * i pjesma moja. Gospodin.
O. On mi je spasitelj. * I pjesma moja. Slava Ocu. Gospodin.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Antifona  Onoga tražim koji je za nas umro; onoga želim koji je za nas uskrsnuo.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona  Onoga tražim koji je za nas umro; onoga želim koji je za nas uskrsnuo.

MOLBENICA

Braćo, slavu iskažimo Spasitelju svome, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje, te mu uskliknimo:

       Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po svojim mučenicima koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere:
− daj nam, Gospodine, pravu slobodu duha.
Po mučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom:
− daj nam, Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništvo i tako tvojim stopama pošli:
− daj nam, Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života.
Po svojim mučenicima koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj:
− daj nam, Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si svetog Nikolu Tavelića proslavio revnošću za širenje vjere i palmom mučeništva. Daj da po njegovu zagovoru nadvladamo sve protivštine života i Kristovom strpljivošću stignemo k tebi, jedinom pravom životu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi