32. NKG – UTORAK – VEČERNJA – SV. NIKOLA TAVELIĆ

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU | UTORAK
32. NKG | SV. NIKOLA TAVELIĆ, PREZBITER I MUČENIK, Spomendan
VEČERNJA
IV. tjedan Psaltira

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Mučeniče Kristov jeruzalemski,
Sav te evo moli narod hrvatski:
Čuvaj, štiti, brani nas,
Izmoli nam Božji spas,
Da nam usred zlobe svijeta
Jača vjera sveta.

Šibeniče, dični grade naš davni,
Svetac nam iz tebe dođe preslavni!
On je ponos roda svog,
Slavom ga ovjenča Bog,
Jer za Krista život dade
Sin tvoj, slavni grade!

Kriste Bože, u tvom Jeruzalemu
Slava zasja svemu rodu našemu:
Tavelić pod Golgotom
Platio je životom
Vjernost prema tebi, Kriste,
Ljubav vjere čiste.

Taveliću, zemljače naš blaženi,
U nebu se roda svoga spomeni!
Zagovor nek sveti tvoj
Kroz života teški boj
Sve Hrvate vjerne prati,
To nam ne uskrati! Amen.

PSALMODIJA

Ps 137 (136), 1-6. Prognanikova pjesma
Ovo tjelesno izgnanstvo naroda treba shvatiti kao primjer duhovnog zatočenistva (Sv. Hilarije).

1^ Antifona Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim.

Na obali rijeka babilonskih
sjeđasmo i plakasmo *
spominjući se Siona;
o vrbe naokolo *
harfe svoje bijasmo povješali.

I tada porobljivači naši *
zaiskaše od nas da pjevamo,
naši mučitelji da se veselimo: *
“Pjevajte nam pjesmu sionsku!”

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo *
u zemlji tuđinskoj!
Nek se osuši desnica moja, *
Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!
Nek mi se jezik za nepce prilijepi *
ako spomen tvoj smetnem ja ikada,
ako ne stavim Jeruzalem *
vrh svake radosti svoje!

1^ Antifona Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim.

Ps 138 (137), 1-6. Prognanikova pjesma
Kraljevi zemaljski donijet će svoju slavu u sveti grad (usp. Otk 21, 24).

2^ Antifona Pred licem anđela pjevam tebi, Bože moj.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca *
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi, *
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.
Zahvaljujem imenu tvojem *
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao *
obećanje svoje.

Kad sam te zazvao, uslišio si me, *
dušu si moju pokrijepio.
Nek ti zahvaljuju, Gospodine,
svi kraljevi zemlje *
kad čuju riječi usta tvojih,
nek pjevaju putove Gospodnje: *
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«
Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna, *
a oholicu izdaleka poznaje.

Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš, +
pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana; *
tvoja me desnica spašava!
Gospodine će dovršiti što započe za me +
Gospodine, vječna je ljubav tvoja: *
djelo ruku svojih ne zapusti!

Ant. Pred licem anđela pjevam tebi, Bože moj.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10. 12). Hvalospjev otkupljenih

3^ Antifona Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bi stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan +
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

3^ Antifona Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

KRATKO ČITANJE (1 Pt 4, 13-14)

Predragi, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama jer Duh Slave, Duh Božji, u vama počiva.

KRATKI OTPJEV

R. Iskušavao si nas teško, Bože. * I u pokoj si nas uveo. Iskušavao.
O. Iskušavao si nas ognjem kao srebro. * I u pokoj si nas uveo. Slava Ocu. Iskušavao.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

 Antifona Sveti Nikola branio je Kristov zakon i nije se strašio prijetnji nevjernika, udaraca biča, tamničkih okova ni žestine ognjenog plamena.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

 Antifona Sveti Nikola branio je Kristov zakon i nije se strašio prijetnji nevjernika, udaraca biča, tamničkih okova ni žestine ognjenog plamena.

PROŠNJE

Slavimo, braćo, svemogućega Boga, koji je uzvisio i proslavio našeg mučenika svetog Nikolu, i u dubokoj poniznosti molimo:

Gospodine, čuj naše vapaje!

Gospodine, koji si svetom Nikoli dao milost da upozna istinu i mudrost koja dolazi od tebe,
− udijeli vjernicima Crkve u Hrvatskoj mudrost kojoj je početak strah Božji.
Gospodine, koji si svetom Nikoli dao snagu da ide putem tvojih zapovijedi,
− pomozi vjernicima njegova hrvatskog naroda da uvijek čine što ti zapovijedaš.
Gospodine koji si svetom Nikoli povjerio službu da svome narodu pokazuje put istine,
− učini da u hrvatskom narodu poraste broj tvojih službenika koji će revno i neustrašivo propovijedati radosnu vijest spasenja.
Gospodine, čuj naše vapaje!
Gospodine koji si svetom Nikoli dao jakost da odvažno i smiono nevjernicima navijesti božanski nauk tvoga Sina,
− podaj snagu sinovima i kćerima njegova hrvatskog naroda da uvijek i svagdje životom i riječju bližnjemu donose duh Kristov.
Gospodine, koji si svetom Nikoli pomogao da mučeničkom smrću bude svjedok Kristova božanstva
− ojačaj vjernike Crkve u Hrvatskoj da i u najtežim kušnjama budu pripravni svjedočiti za Krista.
Gospodin, koji si svetom Nikoli dao milost mučeničke smrti,
− daj svima pokojnima uživati radost vječnog svjetla.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si svetog Nikolu Tavelića proslavio revnošću za širenje vjere i palmom mučeništva. Daj da po njegovu zagovoru nadvladamo sve protivštine života i Kristovom strpljivošću stignemo k tebi, jedinom pravom životu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi