33. NKG – ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU |ČETVRTAK
33. NKG | Svagdan
SLUŽBA ČITANJA
III. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.

HIMAN

U noći tone zemlja sva
I bezbroj šara njezinih,
Mi tebe slaveć molimo,
O strogi Suče srdaca.

Odnesi breme krivnje s nas,
Operi ljage duševne,
Daj milost, Kriste, puku svom
Da tebe više ne vrijeđa.

Gle trom je duh nam opaki,
Al grešna savjest grize ga,
Pa tmini on se otimlje
I traži tebe, Spasa svog.

Iz naših grudi, Isuse,
Ti pomrčinu otjeraj
I u svom svjetlu blaženom
Veselje sveto nama daj!

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove! Amen.

Ili po danu:

Glas molben svojih vjernika
Ti, Kriste, počuj, molimo:
Da zloća svijeta prijevarnog
Ne zamrači nam vjere sjaj.

Od misli zlih i opakih,
Od zavisti nas očuvaj,
Da ne vraćamo zlime zlo,
Već dobrim zlo da svladamo.

Daleko od nas svako zlo,
Oholost, srdžba, prijevara,
Daleko od nas pohlepa,
Taj korijen hudi zlima svim.

Nek iskrena dobrotvornost
U miru čuva saveze,
Nek vjernost bude zaštitom
Nepovrijeđenih vezova.

O Kriste, Kralju, slava ti
I s tobom Ocu vječnomu
Sa Braniteljem preblagim
U vjekove vjekovječne. Amen.

PSALMODIJA

Ps 18 (17), 31-35 IV. Zahvalnica za spasenje i pobjedu.
Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? (Rim 8, 31).

Ant. 1. Gospodnja riječ je zaštita onima koji se u njega uzdaju.

Savršeni su puti Gospodnji, *
i riječ je Božja ognjem kušana.
On, samo on, štit je svima *
koji se k njemu utječu.
Jer tko je Bog osim Gospodina? *
Tko li je hridina osim Boga našega?
Taj Bog me snagom opasuje, *
stere mi put besprijekoran,
noge mi dade brze k`o u košute *
i postavi me na visine čvrste,
ruke mi za borbu uvježba *
i mišice da luk mjedeni napinju.

Ant. Gospodnja riječ je zaštita onima koji se u njega uzdaju.

Ps 18 (17), 36-46 V. Zahvalnica za spasenje i pobjedu.
Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? (Rim 8, 31).

Ant. 2. Gospodine, tvoja me desnica drži.

Daješ mi štit svoj koji spasava, †
tvoja me desnica drži, *
tvoja me brižljivost uzvisi.
Pouzdanje daješ mom koraku, *
i noge mi više ne posrću.
Pognah svoje dušmane i dostigoh, *
i ne vratih se dok ih ne uništih.
Obaram ih, ne mogu se dići, *
padaju, pod nogama mi leže.
Ti me opasa snagom za borbu, *
a protivnike moje meni podloži.

Ti dušmane moje u bijeg natjera, *
i rasprših one koji su me mrzili.
Vapiju u pomoć – nikog da pomogne; *
vapiju Gospodinu – ne odaziva se.
Smrvih ih kao prah na vjetru, *
zgazih ih kao blato na putu.
Ti me izbavi od bune u mom narodu, †
postavi me glavarom pogana, *
puk koji ne poznavah služi mi.
Svaki moj šapat pokorno on sluša, *
sinovi tuđinci meni laskaju;
sinovi tuđinski gube srčanost, *
izlaze dršćuć iz svojih utvrda.

Ant. Gospodine, tvoja me desnica drži.

Ps 18 (17), 47-51 VI . Zahvalnica za spasenje i pobjedu.
Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? (Rim 8, 31).

Ant. 3. Živio Gospodin i neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja! *
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Bog koji mi daje osvetu *
i narode meni pokorava.
Od dušmana me mojih izbavljaš †
i nad protivnike me moje izdižeš, *
ti mene od čovjeka silnika spasavaš.
Zato te slavim, Gospodine, među pucima *
i psalam pjevam tvome Imenu:
umnožio si pobjede kralju svojemu, †
pomazaniku svome milost si iskazao, *
Davidu i potomstvu njegovu navijeke.

Ant. Živio Gospodin i neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

R. Otvori, Gospodine, oči moje.
O. Da gledam divote tvoga zakona.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige proroka Zaharije (11, 4 – 12, 8)

Prispodoba o pastirima

Ovako mi reče Gospodin: »Pasi ovce klanice! Kupci ih njihovi kolju nekažnjeno, a koji ih prodaju, govore: ‘Blagoslovljen bio Gospodin, obogatio sam se!’ i pastiri ih njihovi ne štede. Ni ja više neću štedjeti žitelja zemlje — riječ je Gospodina nad Vojskama — nego: predajem, evo, svakoga u ruke njegova bližnjega i u ruke kralja njegova; i oni će pustošiti zemlju, a ja neću izbavljati iz ruku njihovih.«
Stadoh pasti ovce klanice za trgovce ‘ovcama te uzeh dva štapa: jedan nazvah Naklonost, drugi Sveza. Tako sam pasao stado. 1 u jednom mjesecu odbacih tri pastira. Ali mi i ovce dojadiše, omrznuh im. Tad rekoh: »Neću vas više pasti! Koja mora uginuti, nek ugine! Koja mora nestati, nek nestane! A koje ostanu, neka jedna drugoj meso prožderu!«
Tad uzeh svoj štap Naklonost i slomih ga da raskinem Savez svoj što ga bijah sklopio sa svim narodima. I on se raskinu onog dana, i trgovci ovcama koji su to gledali doznaše da je to bila riječ Gospodnja. Rekoh im tad: »Ako vam je to dobro, dajte mi plaću; ako nije, nemojte.« Oni mi odmjeriše plaću: trideset srebrnika. A Gospodin mi reče: »Baci u riznicu tu lijepu cijenu kojom su me procijenili!« Ja uzeh trideset srebrnika i bacih u riznicu u Domu Gospodnjem. Onda slomih i svoj drugi štap, Svezu — da raskinem bratstvo između Jude i Izraela.
I reče mi Gospodin: »Uzmi još opremu bezumna pastira, jer, evo, podići ću jednoga bezumnog pastira u ovoj zemlji: za izgubljene on se neće brinuti, zalutale neće tražiti, ranjene neće viđati, iscrpljene neće nositi, nego će jesti meso od pretilih i papke im otkidati.
Teško pastiru opakom koji stado ostavlja! Neka mu mač stigne ruku i desno oko! Nek mu desnica sasvim usahne, oko desno sasvim potamni!«
Proroštvo. Besjeda Gospodnja o Izraelu. Govori Gospodin koji razape nebesa, utemelji zemlju i stvori dah čovjeku u grudima:
»Evo, učinit ću Jeruzalem čašom opojnom svim narodima uokolo — za opsade Jeruzalema.
U onaj dan učinit ću Jeruzalem teškim kamenom svim narodima: svi koji ga budu dizali teško će se izraniti, a skupit će se na nj svi narodi zemlje. U onaj dan — riječ je Gospodnja — udarit ću sve konje strahom, a nji-ne jahače mahnitošću. Ali nad domom Judinim otvorit ću oči, a sljepilom ću udariti sve konje naroda. Tada će u srcu reći plemena Judina: ‘Snaga je Jeruzalemaca u Gospodinu nad Vojskama, Bogu njihovu!’ U onaj dan učinit ću da plemena Judina budu kao žeravica užarena na drvlju, kao baklja upaljena na snoplju: i proždirat će zdesna i slijeva sve narode uokolo. A Jeruzalem će i dalje stajati na svome mjestu. Gospodin će najprije spasiti Judine šatore da se ponos doma Da-vidova i ponos Jeruzalemaca ne izdigne iznad Jude. U onaj dan Gospodin će zakriliti Jeruzalemce: najsus-taliji medu njima bit će u onaj dan kao David, a dom Davidov bit će kao božanstvo, kao Anđeo Gospodnji pred njima.«

OTPJEV (Zah 11, 12. 13; Mt 26, 15)

R. Oni mi odmjeriše plaću: trideset srebrnika, * tu lijepu cijenu kojom su me procijenili.
O. Reče Juda: Što ćete mi dati, i ja ću vam ga predati. A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. * Tu lijepu.

DRUGO ČITANJE: Iz Tumačenja o Pjesmi nad pjesmama, svetoga Grgura Niškoga
(Pogl. 2: PG 44, 802)

Molitva dobrome Pastiru

Gdje li paseš, Pastiru dobri, što na ramena uzimaš sve stado? Jer, sva je ljudska narav, što je na ramena uze, jedna ovca! Pokaži mi počivalište, povedi me na dobre travnjake, imenom me zovni da ja, ovca tvoja, čujem glas tvoj. I po glasu svome daj mi vječni život: Reci mi koga ljubi duša moja.
Zovem te imenom jer ime tvoje nadilazi svako drugo ime i sve što se može zamisliti. Nijedna razumna narav ne može to izreći ni shvatiti. Ime tvoje, kojim spoznajem tvoju dobrotu, zanijelo mi dušu za tobom. Kako da te ne ljubim, tebe koji si zavolio mene, makar sam ja crna ovca, i život si svoj dao za ovce koje paseš? Ne može se ni zamisliti veća ljubav od ove što svoj život daješ za moje spasenje.
Pouči me, dakle, gdje ti paseš, da nađem spasonosni pašnjak i nahranim se nebeskom hranom bez koje nitko ne može ući u vječni život. I da pritrčim k izvoru i zagrabim božansko piće što ga ti kao iz vrela pružaš žednima, Ti, kojemu je iz boka, kad je koplje probilo žilu, provrela voda. Tko od nje okusi, postat će mu izvorom vode koja struji u vječni život. Kad me time napaseš, dat ćeš mi počinuti o podne, kad ću zaspati i počinuti na svjetlu koje nema sjene. Jest, podne nema sjene, jer je na zenitu sunčano svjetlo. I o podne daješ počinuti onima koje si napasao, kad domare svoje na počinak primaš u svoju spavaonicu. Ali nitko nije vrijedan tog podnevnog počinka ako nije sin svjetlosti i sin dana. Samo onaj koji se jednako odijelio od večernjih i jutarnjih tmina, to jest početka i
svršetka zla, samo toga Sunce pravde stavlja na podnevno sunce da pod njim počiva.
Pouči me, dakle, veli, kako mi valja počivati i pasti i koji je put k podnevnome počinku, da ne bih kako, zbog neznanja istine, otpala od tvoje ruke voditeljice i zapala u stado gdje nema tvojih ovaca.
Govori to zaručnica, sva u brizi za svoju ljepotu koju je od Boga primila, jer želi znati i razumjeti na koji način, i to zauvijek, sačuvati sreću.

OTPJEV (Ps 27, 13. 4; Fil 1, 21)

R. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. * Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim: da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga.
O. Meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. * Za jedno.

MOLITVA

Gospodine, Bože naš, daj da naša vjernost tebi bude i naša radost, jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi, stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi