34. NKG – NEDJELJA – Večernja molitva – NEDJELJA KRISTA KRALJA

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
34. NKG |NEDJELJA KRISTA KRALJA
Večernja molitva

Slavit ću te, o Bože, kralju moj, *
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti, *
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan, *
nedokučiva je veličina njegova!
Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja *
i silu tvoju naviješta.
Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva, *
i čudesa tvoja objavljuju.
Kazuju strahovitu silu djela tvojih, *
veličinu tvoju pripovijedaju.
Razglašuju spomen velike dobrote tvoje *
i pravednosti tvojoj kliču. Nastavi čitati

Oglasi

34. NKG – NEDJELJA – II. VEČERNJA – NEDJELJA KRISTA KRALJA

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
34. NKG |NEDJELJA KRISTA KRALJA
II. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Ti, Kriste, Kralj si vjekova,
Ti vladar sviju narodâ,
Ti sudac si jedincati
Svih umova i srdaca.

Glavari svih te naroda
Pred svijetom javno častili,
A mi ti evo kličemo:
Ti višnji Kralj si sviju nas!

O Kriste, mira vladaru,
Pokori srca buntovna,
U jedno stado skupi sve
Od tebe što odlutaše!

Ti zato, ruke šireći,
Sa križa visiš krvavog
I probijeno sulicom
U plamu Srce otkrivaš.

Ta zato kruha, vina lik
Na žrtveniku krije te,
Iz probodenih grudi ti
Spas djeci tvojoj izvire.

Sva slava tebi, Isuse,
Što vlašću svijetom upravljaš,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen. Nastavi čitati

34. NKG – NEDJELJA – Biblijska misao dana – NEDJELJA KRISTA KRALJA (A)

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
34. NKG |NEDJELJA KRISTA KRALJA
Biblijska misao dana

Neponovljivi trenutak

Uz evanđelje: Ovo Matejevo evanđelje – i po mjestu koje ono ima u samom Matejevu tekstu i po mjestu koje mu daje liturgija u završnici crkvene godine – uistinu je sudbinski navještaj Isusov. Ima ono, istina, i tešku, tamnu perspektivu vječnog odbačenja, ali i svijetli navještaj konačnoga spasenja.

S jedne strane: “Dođite, blagoslovljeni!” a s druge: “Odlazite, prokleti!” Isus Krist upozorava da postoji sudbonosni, krajnji, neodgodivi i neponovljivi trenutak povijesti spasenja. I za čovjeka pojedinca i za sve čovječanstvo. No nitko nije “predodređen” za vječnu propast. Svi su Božji uzvanici.

I pošto je prethodnih nedjelja Krist tako jasno poučio svoje vjernike o putu spasenja, danas je krajnje jednostavan, ali ništa manje zahtjevan. Otkrio nam je zakon svojega suda. Okreni se, čovječe, oko sebe! Gle, posvuda uokolo čekaju tvoju dobrotu sami Kristi! Stari su molitvenici u temeljnim obrascima što ih kršćanin treba “znati” (i vršiti) nabrajali i tzv. tjelesna djela milosrđa (gladna nahraniti …) iduhovna djela milosrđa (neuka pouči, dvoumna savjetovati …) Nije li šteta što su ta “djela” često u novim molitvenicima izostavljena. Kažu, radi kratkoće i – jeftinoće. No nije li time prikraćeno evanđelje? I nema jeftinoga spasenja! Ili, doista, možda je to baš najlakši put spasenja: put dobrohotne i dobrotvorne ljubavi. Ne zaboravimo, osim euharistijske Isusove nazočnosti treba ga znati prepoznati u svakom čovjeku koji treba tvoje ljubavi, dobrote, milosrđa, molitve … Kojeg li i kakva iznenađenja i za jedne i za druge kada na posljednjem susretu prepoznaju Krista u onima koje su odnemarili ili u onima kojima su bili uslužni!

U ovom se evanđelju skriva klica teologije o anonimnim kršćanima. Tu je ujedno označena sva širina Božjega spasenja jer, Bog doista hoće da se svi ljudi spase (1 Tim 2,4). AMEN!

Iz knjige: “Sijač je Sin čovječji”, Bonaventura Duda

34. NKG – NEDJELJA – SREDNJI ČAS – NEDJELJA KRISTA KRALJA

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
34. NKG |NEDJELJA KRISTA KRALJA
SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Treći čas HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Nek svom te moći uzdiže,
Nek plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen. Nastavi čitati

Sveti Leonardo da Porto Maurizio

Sveti Leonardo da Porto Maurizio – 26. studenoga
Današnji sveti zaštitnik je Leonardo da Porto Maurizio, talijanski franjevac i proslavljeni pučki misionar. Nazivaju ga svecem Bezgrešne i Križnoga puta, a postao je slavan i kao fratar koji je od potpune propasti spasio rimski Colosseum. Tamo je postavio križni put kao trajan spomenik svim mučenicima koji su za vrijeme progonstava u Rimu dali život za Krista. Rodio se 20. prosinca 1676. u naselju Porto Maurizio, danas dijelu grada Imperije u Liguriji, kao Paolo Girolamo Casanova, sin pomorskog kapetana Domenica Casanove i Anne Marije Benza. Ostao je bez majke s dvije godine, a nauke je završio na glasovitom isusovačkom Rimskom kolegiju. U rimskom samostanu svetog Bonaventure na Palatinu pridružio se 1697. franjevcima, njihovoj reformiranoj grani nazvanoj “Obnovljeni” (Riformella) i uzeo ime Leonardo. Za svećenika je zaređen 1703., a 1709. poslan u Firencu. Kao vrsni propovjednik posvetio se pučkim misijama. Njegove su žarke, temperamentne propovijedi imale u sebi uvijek nešto dramatično i tragično. Popratio bi ih javnim bičevanjem ili bi ruku stavio na plamen zapaljene baklje. Ljudi su masovno hrlili na njegove propovijedi, redovito ostajali duboko potreseni, mnogi su se obratili, a on je bio neumoran u naviještanju pokore u duhu Kristove muke, pozivajući na skrušenost, obraćenje te istinski kršćanski život. Sveti Alfonso de Liguori govorio je o njemu: »On je najveći misionar našega stoljeća.« Nerijetko je cijelo mnoštvo, slušajući ga, dirnuto i duboko ganuto, udarilo u plač i jecanje. Najveći dio svoje svećeničke djelatnosti proveo je u Firenci, a kao propovjednik obišao je cijelu Italiju, posjetio je 1744. i Korziku, no najviše je boravio u Toscani. Kad je propovijedao, zastao je život u svakom gradu, zatvarale su se čak i javne kuće, a on se obraćao svim dijelovima puka, uključivši i prostitutke. Za vrijeme svojih misija potaknuo je postavljanje križnog puta na više od 500 mjesta, u svim dijelovima Italije. Nastavi čitati

34. NKG – NEDJELJA – JUTARNJA – NEDJELJA KRISTA KRALJA

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
34. NKG |NEDJELJA KRISTA KRALJA
JUTARNJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Dođite, poklonimo se Kristu Isusu, Kralju kraljeva.

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona  Dođite, poklonimo se Kristu Isusu, Kralju kraljeva. Nastavi čitati

34. NKG – NEDJELJA – Misna čitanja – NEDJELJA KRISTA KRALJA (A)

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
34. NKG (A)|NEDJELJA KRISTA KRALJA
Misna čitanja

📖: Ez 34, 11-12. 15-17, Ps 23, 1-3.5-6, 1Kor 15, 20-26.28, Mt 25, 31-46

Prvo čitanje: Ez 34, 11-12. 15-17
Ovce moje, evo me da sudim između ovce i ovce.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

34. NKG – NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA – NEDJELJA KRISTA KRALJA

 XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
34. NKG |NEDJELJA KRISTA KRALJA
SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Dođite, poklonimo se Kristu Isusu, Kralju kraljeva.

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona  Dođite, poklonimo se Kristu Isusu, Kralju kraljeva. Nastavi čitati