34. NKG – NEDJELJA – Biblijska misao dana – NEDJELJA KRISTA KRALJA (A)

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
34. NKG |NEDJELJA KRISTA KRALJA
Biblijska misao dana

Neponovljivi trenutak

Uz evanđelje: Ovo Matejevo evanđelje – i po mjestu koje ono ima u samom Matejevu tekstu i po mjestu koje mu daje liturgija u završnici crkvene godine – uistinu je sudbinski navještaj Isusov. Ima ono, istina, i tešku, tamnu perspektivu vječnog odbačenja, ali i svijetli navještaj konačnoga spasenja.

S jedne strane: “Dođite, blagoslovljeni!” a s druge: “Odlazite, prokleti!” Isus Krist upozorava da postoji sudbonosni, krajnji, neodgodivi i neponovljivi trenutak povijesti spasenja. I za čovjeka pojedinca i za sve čovječanstvo. No nitko nije “predodređen” za vječnu propast. Svi su Božji uzvanici.

I pošto je prethodnih nedjelja Krist tako jasno poučio svoje vjernike o putu spasenja, danas je krajnje jednostavan, ali ništa manje zahtjevan. Otkrio nam je zakon svojega suda. Okreni se, čovječe, oko sebe! Gle, posvuda uokolo čekaju tvoju dobrotu sami Kristi! Stari su molitvenici u temeljnim obrascima što ih kršćanin treba “znati” (i vršiti) nabrajali i tzv. tjelesna djela milosrđa (gladna nahraniti …) iduhovna djela milosrđa (neuka pouči, dvoumna savjetovati …) Nije li šteta što su ta “djela” često u novim molitvenicima izostavljena. Kažu, radi kratkoće i – jeftinoće. No nije li time prikraćeno evanđelje? I nema jeftinoga spasenja! Ili, doista, možda je to baš najlakši put spasenja: put dobrohotne i dobrotvorne ljubavi. Ne zaboravimo, osim euharistijske Isusove nazočnosti treba ga znati prepoznati u svakom čovjeku koji treba tvoje ljubavi, dobrote, milosrđa, molitve … Kojeg li i kakva iznenađenja i za jedne i za druge kada na posljednjem susretu prepoznaju Krista u onima koje su odnemarili ili u onima kojima su bili uslužni!

U ovom se evanđelju skriva klica teologije o anonimnim kršćanima. Tu je ujedno označena sva širina Božjega spasenja jer, Bog doista hoće da se svi ljudi spase (1 Tim 2,4). AMEN!

Iz knjige: “Sijač je Sin čovječji”, Bonaventura Duda

Oglasi

Sveti Leonardo da Porto Maurizio

Sveti Leonardo da Porto Maurizio – 26. studenoga
Današnji sveti zaštitnik je Leonardo da Porto Maurizio, talijanski franjevac i proslavljeni pučki misionar. Nazivaju ga svecem Bezgrešne i Križnoga puta, a postao je slavan i kao fratar koji je od potpune propasti spasio rimski Colosseum. Tamo je postavio križni put kao trajan spomenik svim mučenicima koji su za vrijeme progonstava u Rimu dali život za Krista. Rodio se 20. prosinca 1676. u naselju Porto Maurizio, danas dijelu grada Imperije u Liguriji, kao Paolo Girolamo Casanova, sin pomorskog kapetana Domenica Casanove i Anne Marije Benza. Ostao je bez majke s dvije godine, a nauke je završio na glasovitom isusovačkom Rimskom kolegiju. U rimskom samostanu svetog Bonaventure na Palatinu pridružio se 1697. franjevcima, njihovoj reformiranoj grani nazvanoj “Obnovljeni” (Riformella) i uzeo ime Leonardo. Za svećenika je zaređen 1703., a 1709. poslan u Firencu. Kao vrsni propovjednik posvetio se pučkim misijama. Njegove su žarke, temperamentne propovijedi imale u sebi uvijek nešto dramatično i tragično. Popratio bi ih javnim bičevanjem ili bi ruku stavio na plamen zapaljene baklje. Ljudi su masovno hrlili na njegove propovijedi, redovito ostajali duboko potreseni, mnogi su se obratili, a on je bio neumoran u naviještanju pokore u duhu Kristove muke, pozivajući na skrušenost, obraćenje te istinski kršćanski život. Sveti Alfonso de Liguori govorio je o njemu: »On je najveći misionar našega stoljeća.« Nerijetko je cijelo mnoštvo, slušajući ga, dirnuto i duboko ganuto, udarilo u plač i jecanje. Najveći dio svoje svećeničke djelatnosti proveo je u Firenci, a kao propovjednik obišao je cijelu Italiju, posjetio je 1744. i Korziku, no najviše je boravio u Toscani. Kad je propovijedao, zastao je život u svakom gradu, zatvarale su se čak i javne kuće, a on se obraćao svim dijelovima puka, uključivši i prostitutke. Za vrijeme svojih misija potaknuo je postavljanje križnog puta na više od 500 mjesta, u svim dijelovima Italije. Nastavi čitati

34. NKG – NEDJELJA – Misna čitanja – NEDJELJA KRISTA KRALJA (A)

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
34. NKG (A)|NEDJELJA KRISTA KRALJA
Misna čitanja

📖: Ez 34, 11-12. 15-17, Ps 23, 1-3.5-6, 1Kor 15, 20-26.28, Mt 25, 31-46

Prvo čitanje: Ez 34, 11-12. 15-17
Ovce moje, evo me da sudim između ovce i ovce.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati