02. DOŠ – Utorak – SLUŽBA ČITANJA

UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (2. DOŠAŠĆA)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

HIMAN

Božanska Riječi, rođena
Iz krila Oca vječnoga,
Što rodi se od Djevice
Kad vrijeme bî da spasiš svijet.

Rasvijetli naše pameti,
Zapali srca ljubavlju
Da tašt užitak ostave,
Nebeske slasti okuse.

Kad potom dođeš, Suče svet,
Da zle u oganj oboriš
I milo svoje odane
Pozoveš, da ih okruniš.

Ne pusti da nas vitlaju
Oluje tamnog plamenja,
Već daj nam Boga gledati
I rajsku slast uživati.

Sa Ocem Sinu vječnomu
I tebi, Duše Presveti,
Ko otprije što bila je,
Nek bude slava uvijeke. Amen.
PSALMODIJA

Ps 37 (36). Sudbina pravednika i bezbožnika

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju (Mt 5,5)

I.

Ant. 1. Prepusti Gospodinu putove svoje i on će sve voditi.

Nemoj se žestiti na opake, *
zavidjet nemoj pakosnicima:
kao trava brzo se osuše, *
k`o mlada zelen brzo uvenu.

U Gospodina se uzdaj i čini dobro, *
da smiješ stanovati u zemlji
i živjeti u miru.
Sva radost tvoja neka bude Gospodin: *
on će ispuniti želje tvoga srca!

Prepusti Gospodinu putove svoje, *
u njega se uzdaj i on će sve voditi.
Pravda će tvoja zasjati ko svjetlost*
i tvoje pravo k
o sunce podnevno.

Smiri se pred Gospodinom i njemu se nadaj, †
ne žesti se na onog koji ima sreće, *
na čovjeka koji spletke kuje.
Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, *
ne žesti se da zlo ne učiniš.

Jer će biti satrti zlikovci, *
a koji se u Gospodina uzdaju,
baštinit će zemlju.
Još malo i nestat će bezbožnika: *
mjesto ćeš njegovo tražiti,
a njega više nema.
Zemlju će posjedovati krotki, *
obilje mira oni će uživat`.

Ant. Prepusti Gospodinu putove svoje i on će sve voditi.

II.

Ant. 2. Zla se kloni i čini dobro; Gospodin učvršćuje pravedne.

Bezbožnik smišlja zlo pravedniku *
i zubima škrguće na njega.
A Gospod se njemu smije *
jer vidi da dan njegov dolazi.

Mač potežu bezbošci i zapinju lukove †
da obore jadnika i siromaha, *
da pokolju one koji hode pravim putem.
Mačem će vlastito srce probiti, *
slomit će se njihovi lukovi.

Bolje je i malo u pravednika *
no golemo blago u zlotvora:
jer će se ruke zlotvora slomiti, *
a Gospodin je oslon pravedniku.

Gospodin se brine za život čestitih, *
dovijeka će trajati baština njihova.
Neće se postidjeti u vrijeme nevolje, *
bit će siti u danima gladi.

A bezbožnici će propasti, †
dušmani Gospodinovi povenut će k`o ures livada, *
poput dima se rasplinuti.
Bezbožnik zaima, ali ne vraća, *
pravednik se sažaljeva i daje.

Oni koje Gospodin blagoslovi
baštinit će zemlju, *
a koje prokune bit će zatrti.
Gospodin vodi i učvršćuje korake čovjeku *
i mio mu je put njegov.
Ako i posrne, ne pada *
jer ga Gospodin drži za ruku.

Mlad bijah i ostarjeh, †
al` ne vidjeh pravednika napuštena *
ili da mu djeca kruha prose.
Uvijek je milosrdan i u zajam daje, *
na njegovu je potomstvu blagoslov.

Zla se kloni i čini dobro, *
i ostat ćeš dovijeka.
Jer Gospodin ljubi pravdu *
i pobožnika svojih ne ostavlja.
Zauvijek će biti zatrti zlikovci, *
istrijebit će se potomstvo bezbožnika.
Zemlju će posjedovati pravednici *
i živjet će na njoj dovijeka.

Ant. Zla se kloni i čini dobro; Gospodin učvršćuje pravedne.

III.

Ant. 3. U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova.

Pravednikova usta mudrost kazuju, *
a jezik njegov govori pravo.
Zakon mu je Božji u srcu, *
ne kolebaju se koraci njegovi.
Bezbožnik vreba pravednoga *
i smišlja da ga usmrti.
Gospodin ga neće ostaviti u njegovoj vlasti *
i neće dopustiti da ga na sudu osude.

U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova: †
on će te uzvisiti baštinit ćeš zemlju; *
radostan ćeš gledati propast bezbožnih.
Vidjeh obijesna zlotvora *
gdje se ko cedar krošnjat širi.
Prođoh, i gle − nema ga više; *
potražih ga i ne nađoh.

Promatraj čestita i gledaj neporočna: *
mirotvorac ima potomstvo.
A grešnici bit će svi iskorijenjeni, *
istrijebit će se zlikovačko sjeme.
Od Gospodina dolazi spas pravednicima, *
on im je zaklon u vrijeme nevolje.
Gospodin im pomaže, on ih izbavlja: †
on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti, *
jer u njemu traže okrilje.

Ant. U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova.

R. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu!
O. Poravnite staze Bogu našemu!

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: …
(24, 19 – 25, 5)

Kraljevstvo Božje. Molitva zahvalnica

U one dane zemlja će se grozno razbiti, zemlja će se strašno raspući, zemlja će se silno uzdrmati, zemlja će zateturati poput pijanca, zanjihat se poput kolibe; toli¬ko će joj otežati bezakonje njeno da će pasti i neće više ustati.
I dogodit će se u onaj dan: Gospodin će kazniti u visi¬ni Vojsku nebesku, a na zemlji sve kraljeve zemaljske; bit će sakupljeni i zasužnjeni u jami, zatvoreni u tam¬nicu i nakon mnogih dana kažnjeni. Pocrvenjet će mje¬sec, postidjet se sunce, jer će kraljevati Gospodin nad Vojskama na gori Sionu i u Jeruzalemu, i Slava će mu sjati pred starješinama.
Gospodine, ti si Bog moj, uznosim te, tvoje ime sla¬vim, jer si proveo čudesan naum, smišljen od davnine, istinit i vjeran, jer grad si pretvorio u hrpu kamenja, a mjesto utvrđeno u ruševine. Tvrda neprijateljska više nije grad, dovijeka se više obnoviti neće. Zato te slavi narod snažan, grad moćnih plemena tebe se boji; jer ti si utočište nevoljnom, utočište ubogom u nevolji; ti si skrovište od pljuska, i od žege zaklon, jer ćud je silnička kao pljusak zimski; kao žega nad zem¬ljom sušnom, ti gušiš graju neprijatelja; kao žega sje¬nom oblaka, prekinu se silniku pjesma pobjednička.

OTPJEV (Iv 25, 1. 4)

R. Gospodine, ti si Bog moj, uznosim te, tvoje ime sla¬vim, * jer si proveo čudesan naum.
O. Ti si utočište nevoljnom, utočište ubogom u nevo¬lji. * Jer si.
DRUGO ČITANJE: Iz Dogmatske konstitucije o Crkvi II. vatikanskog sa¬bora Lumen gentium
(Br. 48)

Eshatološka narav putujuće Crkve

Crkva, u koju smo u Kristu Isusu svi pozvani i u kojoj po Božjoj milosti postižemo svetost, bit će dovršena tek u nebeskoj slavi kada dođe vrijeme obnove sviju i kad se s ljudskim rodom u Kristu savršeno obnovi i ci¬jeli svijet, koji je tijesno spojen s čovjekom i po njemu dolazi do svoje svrhe.
Kad je Krist bio podignut od zemlje, uistinu je sve pri¬vukao k sebi; kad je uskrsnuo od mrtvih, poslao je na učenike svoga Duha koji oživljuje, i po njemu je usta¬novio svoje Tijelo, koje je Crkva kao opći sakramenat spasenja; sjedeći s desne Ocu, neprekidno djeluje u svijetu da ljude dovede k Crkvi i po njoj ih tješnje po¬veže sa sobom i hraneći ih svojim tijelom i krvlju učini ih dionicima svoga proslavljenog života. Obnova koja nam je obećana i koju čekamo već je da¬kle počela u Kristu, napreduje u slanju Duha Svetoga i po njemu se nastavlja u Crkvi u kojoj po vjeri bivamo poučeni također o smislu našega vremenitog života, dok dovršujemo djelo koje nam je od Oca u svijetu povjereno, s nadom u buduća dobra, i dok radimo za svoje spasenje.
Već su dakle k nama došla posljednja vremena i neo¬pozivo je ustanovljena obnova svijeta i na neki se stvarni način anticipira u ovom vremenu: jer Crkva već na zemlji ima znakove prave svetosti, iako nesavršene. Ipak, dok ne bude novo nebo i nova zemlja, u kojima stanuje pravednost, putujuća Crkva u svojim sakra¬mentima i ustanovama, koje spadaju na ovo vrijeme, nosi prolazni lik ovoga vijeka i sama boravi među stvorovima koji uzdišu i trpe porođajne bolove sve do¬sad čekajući očitovanje sinova Božjih.

OTPJEV (Fil 3,20-21 ;Tit 2,12-13)

R. Iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: * On će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i su- obličiti ga tijelu svomu slavnomu.
O. Razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i Pojavak slave veliko¬ga Boga. * On će preobraziti.
MOLITVA

Bože, po tvome Sinu postali smo novo stvorenje. Nastavi u nama djelo svoga milosrđa i njegovim nas dolaskom očisti od ljage staroga grijeha. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi