01. NKG – SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA

I. TJEDAN KROZ GODINU | SUBOTA
01. NKG | Svagdan
SLUŽBA ČITANJA

Psalmi  od subote I. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dođite, poklonimo se njemu.

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dođite, poklonimo se njemu.

HIMAN

(ako se slavi rano ujutro)

O Oče skrajne blagosti,
Što upravljaš vasionom
I jesi jedan jedini
U osobama trima Bog:

Čuj pjesme nam i vapaj naš
I milostiv usliši nas,
Od skvrna srce čisti nam
Da više tebe uživa.

Sve želje zle i sav nam gnjev
Sažezi svetim plamenom,
Da ginu ružne požude,
A tijelo budno ostane.

Daj svima koji noćni mir
Sad prekidamo pjevanjem
Zadobiti izobilje
Dobara doma blaženog.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

Ili, po danu:

Početniče vječnog spasa,
Budi uz nas, svoje vjerne:
Bogato nam danas daji
Sedam dara Duha svog.

Bolest tijela od nas tjeraj
Sablazan odasvud spriječi,
Iščupaj i korijen grijeha,
Boli srca ti ublaži.

Duše naše ti razvedri,
Ti dovršuj svako dobro,
Molbene nam počuj glase,
Vječnom žiću ti nas vodi.

Evo, sve nam vrijeme teče
S nizom ovih sedam dana:
Posljednji će osmi biti
Sudnji dan Otkupiteljev.

Tada, Spase, molimo te
Lik svoj blagi nam pokaži,
Lijeve strane oslobodi,
Zdesna sebi sve nas smjesti.

Kada, dobar, podaš svima
Molitvama uslišanje:
Daj nam slavit sveto Trojstvo
U sve vijeke vijeka. Amen.

PSALMODIJA

Ps 131 (130). Djetinji pokoj u Bogu
Učite od mene jer sam krotka i ponizna srca (Mt 11, 29).

1^ Antifona Tko god se ponizi kao dijete, taj je najveći u kraljevstvu Božjem.

Gospodine, ne gordi se moje srce *
niti se oči uznose.
Ne idem za stvarima velikim *
ni za čudima što su iznad mene.

Ne, ja sam se smirio, *
i upokojio dušu svoju;
kao dojenče na grudima majke, *
kao dojenče duša je moja u meni.

U Gospodina se, Izraele, uzdaj *
od sada dovijeka.

1^ Antifona Tko god se ponizi kao dijete, taj je najveći u kraljevstvu Božjem.

Ps 132 (131), 1-10 (I) Božje obećanje domu Davidovu
Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova (Lk 1, 32).

2^ Antifona Bože moj, ja sam ti iskrena srca dragovoljno sve prinio.

Spomeni se, Gospodine, Davida, *
i sve brižljivosti njegove:
kako se Gospodinu zakleo, *
zavjetovao snazi Jakovljevoj:

»Neću ući u šator doma svog, *
nit uzaći na ležaj svoje postelje,
neću pustiti snu na oči, *
nit počinka dati vjeđama,
dok Gospodinu mjesto ne nađem, *
boravište Snazi Jakovljevoj.«

Eto, čusmo za nj u Efrati, *
nađosmo ga u Poljima jaarskim.
Uđimo u stan njegov, *
pred podnožje mu padnimo!

»Ustaj, Gospodine, pođi k svom počivalištu, *
ti i Kovčeg sile tvoje!
Svećenici tvoji nek se obuku u pravednost, *
pobožnici tvoji nek radosno kliču!
Poradi Davida, sluge svojega, *
ne odbij lice pomazanika svoga!«

2^ Antifona Bože moj, ja sam ti iskrena srca dragovoljno sve prinio.

Ps 132 (131), 11-18 (II) Božje obećanje domu Davidovu
Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova (Lk 1, 32).

3^ Antifona Gospodin se zakle Davidu zakletvom tvrdom: zasvagda je utvrdio njegovo kraljevstvo.

Gospodin se zakle Davidu *
zakletvom tvrdom od koje neće odustati:
»Potomka tvoje utrobe *
posadit ću na prijestolje tvoje.

Budu li ti sinovi Savez moj čuvali *
i svjedočanstva kojima ih učim,
i sinovi će njini dovijeka *
sjedit na tvom prijestolju.«

Jer Gospodin odabra Sion, *
njega zaželje sebi za sjedište.
»Ovo mi je počivalište vječno, *
boravit ću ovdje jer tako poželjeh.

Žitak ću njegov blagosloviti, *
siromahe nahraniti kruhom.
Svećenike njegove u spas ću odjenuti, *
sveti će njegovi kliktati radosno.

Učinit ću da ondje za Davida snaga izraste, *
pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika.
U sram ću mu obući dušmane, *
a na njemu će blistat vijenac moj.«

3^ Antifona Gospodin se zakle Davidu zakletvom tvrdom: zasvagda je utvrdio njegovo kraljevstvo.

R. Dođite, gledajte djela Gospodnja.
O. Divote koje na zemlji učini.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige Sirahove
(44,1-2.16 – 45, 5)

Slava očeva: od Henoka do Mojsija

Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima. Mnogo je slave podijelio Višnji i pokazao svoje veličanstvo od iskonskih dana.
Henok se svidio Gospodu i bî prenesen, uzor obraćenja za sva pokoljenja Noa bijaše savršen pravednik i u vrijeme gnjeva postade obnovitelj; po njemu je spašen ostatak na zemlji u doba potopa. Vječni je savez utemeljen s njim da više neće od potopa izginuti sve živo.
Abraham, otac slavni mnoštva naroda, nitko mu u slavi nikad nije bio ravan; on je čuvao zapovijed Svevišnjega i sklopio savez s njim; on je taj savez učvrstio svojim tijelom i u dan kušnje vjeran ostao.  Zato mu je Gospod zakletvom obećao da će blagosloviti narode u potomstvu njegovu,
da će ga umnožiti kao prah zemaljski i potomstvo mu uzvisiti kao zvijezde. I dati im zemlju u baštinu, od mora do mora, od Rijeke do krajeva zemaljskih.
I Izaku je tako, zbog oca njegova Abrahama, zajamčio blagoslov svih ljudi i utemeljio je savez na glavi Jakovljevoj. I utvrdio ga u svojim blagoslovima i dao mu zemlju u baštinu: podijelio je na dijelove i razdijelio među dvanaest plemena.

Mojsije, koji je našao milost pred svima,  drag Bogu i ljudima, blagoslovljena spomena! Podijelio mu slavu kao i svetima i učinio ga moćnim, na užas neprijateljima. Na njegovu je riječ znamenja zaustavio i ukrijepio ga pred licem kraljeva; dao mu zapovijedi za narod njegov i otkrio mu nešto od svoje slave. Zbog njegove vjernosti i poniznosti posveti ga, izabra ga jedinog između sviju ljudi; dopusti mu da čuje glas njegov i uvede ga u tamu; dade mu zapovijedi licem u lice, zakon života i spoznaje, da Jakova uči Savezu i Izraela naredbama njegovim.

OTPJEV (Pnz 6, 4, 7, 9, 6, 5)

R. Čujte, narode Božji, i držite zapovijed koju vam je Gospod zapovjedio. * Znam da je jak i vjeran Bog koji čuva Savez i naklonost onima koji ga ljube.
O. Ljubite Gospodina, Boga svoga, svim srcem i svom dušom i snagom! * Znam da je jak i vjeran Bog koji čuva Savez i naklonost onima koji ga ljube.

DRUGO ČITANJE: Iz Poslanice Korinćanima svetoga Klementa Prvoga, pape (Pogl.31-33)

Po vjeri  je Bog opravdao sve od početka.

Pripojimo se Božjemu blagoslovu i pogledajmo koji su putovi blagoslova. Zbog čega bijaše blagoslovljen naš otac Abraham ako ne jer je posredstvom vjere činio pravednost i istinu?  Izak je, poznajući budućnost, s pouzdanjem veselo dopustio da se vodi kao žrtva. Jakov je s poniznošću ostavio svoju zemlju radi brata. Pošao je Labanu i služio te mu je dano dvanaest Izraelovih žezala.

“Ako netko iskreno promotri jedan po jedan svaki Božji dar uvidjet će da su veličanstveni. Iz Jakova su svećenici i leviti, službenici Božjega žrtvenika. Od njega je Gospodin Isus po tijelu. Od njega su po Judi kraljevi, prvaci i vođe. Ali ni druga Jakovljeva žezla nisu male slave. Sam je Bog obećao: “Tvoje će potomstvo biti kao nebeske zvijezde” (Post 15,5).   Svi su, dakle, bili proslavljeni i uzveličani, ali ne po sebi, svojim djelima, pravednim djelovanjem koje su obavili nego po Božjoj volji.
“Ni mi, prema tome, koji smo pozvani u Kristu Isusu po volji nismo opravdani sami po sebi: niti po svojoj mudrosti niti pameti niti pobožnosti niti djelima koja smo učinili u svetosti srca nego po vjeri po kojoj je svemogući Bog opravdao sve od početka. Neka mu je slava u vijeke vjekova. Amen.

Što ćemo, braćo, činiti? Hoćemo li besposličariti glede dobroga djela i napustiti ljubav? Neka Gospodar nikada ne dopusti da nam se to dogodi već s ustrajnošću i sa čežnjom pohitimo dovršiti svako dobro djelo.  Sam se Stvoritelj i Gospodar svega što postoji veseli svojim, vlastitim djelima. Nebesa je učvrstio svojom svemogućom moći i uresio ih svojom nedokučivom umnošću. Zemlju je odvojio od vode koja je opkoljava i postavio je na čvrsti temelj svoje volje. Bog je svojom zapovijeđu u bitak pozvao životinje koje po zemlji idu tamo i amo. Pošto je najprije pripremio more i životinje u njemu, svojom je snagom stavio zasun.
Bog je povrh svega svojim svetim i neporočnim rukama stvorio najodličnije i najviše biće, čovjeka, otisak svoje slike.  Ovako Bog govori: “Načinimo čovjeka po našoj slici i sličnosti. I načini Bog čovjeka, načini ih muško i žensko” (Post 1, 26-27).
Dovršivši sve to, Bog je to odobrio, blagoslovio i rekao: “Rastite i množite se” (Post 1,22; 1,28).
Vidite: svi su se pravednici ukrasili dobrim djelima. Ali i sam se Gospodin, uresivši se dobrim djelima, radovao.  Imajući, dakle, taj uzor bez oklijevanja pristupimo Božjoj volji i svom svojom moći činimo djelo pravednosti.

OTPJEV (Usp. Dan 9, 4, Rimlj 8, 28)

R. Gospodin Bog je jak i vjeran Bog. * Bog poštuje Savez i podržava sve koji vole i poštuju njegove zapovijedi.
O. Za one koji vole Boga, sve pridonosi dobru. * Bog poštuje Savez i podržava sve koji vole i poštuju njegove zapovijedi.

MOLITVA

Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce gdje su prave radosti. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi