02. NKG – NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA

II. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
02. NKG | DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
SLUŽBA ČITANJA

Psalmi  od nedjelje II. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

HIMAN

(ako se slavi rano ujutro)

U prvi dan u koji svijet
Božanska stvori Trojica,
U koji Stvorac uskrsnuv
Nadvlada smrt i spasi nas.

Čuj, Bože, našu molitvu
I pruži svoju desnicu,
Od mrlja svih nas očisti,
Za rajske dvore pripravi.

Sve nas što sada pjevamo
U ove sate jutarnje,
Tvoj sveti dan započinjuć,
Nadari blagim darima.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

Ili, po danu:

Zdravo, dane, dana slavo,
Sretni dane uskrsnuća,
Uskrsli, gle, tebe kruni
Svojom slavom, dane prvi!

Svjetlost jarka slijepim sinu,
Porobljen je pako kleti,
Smrt je kobna pobijeđena,
Nebo, zemlja pomireni.

Kletva grijeha iskonskoga
Pritisla je zemlju cijelu,
Ali milost pritekla je
Palom rodu Adamovu.

Sila Božja, Božja mudrost
Srdžbu smiri samilošću:
Ljubav Božja prevelika
Sina svoga na svijet posla.

Paklu lance silne slomi,
Obnovi sve čovječanstvo:
Ovcu svoju Pastir Dobri
U tor nosi na ramenu.

Nastaje mir po sve svijetu,
Savezi se svuda šire,
Pobjedniku Kristu pjeva:
Hvala Bogu! Aleluja!

Smrt je danas pobijeđena:
Pobjedna nek pjesma ori:
Slava Bogu na visini,
Mir na zemlji neka vlada. Amen.

PSALMODIJA

Ps 104 (103), 1-12 (I) Pohvala Bogu Stvoritelju
Je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta (2 Kor 5,17)

 

1^ Antifona Gospodine Bože moj, odjenuo si se veličanstvo i ljepotom, svjetlošću si ogrnut kao plaštem, aleluja.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina *
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom, *
svjetlošću ogrnut kao plaštem!

Nebo si razapeo kao šator, *
na vodama sagradio dvorove svoje.
Od oblaka praviš kola svoja, *
na krilima vjetrova putuješ.
Vjetrove uzimaš za glasnike, *
a žarki oganj za slugu svojega.
Zemlju si stavio na stupove njene: *
neće se poljuljati u vijeke vjekova,
pokrio si je vodama bezdanim k`o haljinom, *
iznad bregova stajahu vode;

na tvoju se prijetnju povukoše, *
od tvoje grmljavine u bijeg nagnuše.
Bregovi se digoše, doline spustiše *
na mjesto koje si im odredio.
Odredio si granicu koju ne smiju prijeći, *
da opet ne pokriju zemlju.

Izvore svraćaš u potoke *
što žubore među brdima.
Oni poje sve živine poljske, *
divlji magarci žeđ gase u njima.
Uz njih se gnijezde ptice nebeske *
i pjevaju među granama.

1^ Antifona Gospodine Bože moj, odjenuo si se veličanstvo i ljepotom, svjetlošću si ogrnut kao plaštem, aleluja.

Ps 104 (103), 13-23 (II) Pohvala Bogu Stvoritelju
Je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta (2 Kor 5,17)

2^ Antifona Gospodin izvede kruh iz zemlje i vino što razveseljuje srce čovječje, aleluja.

Ti natapaš bregove iz dvorova svojih, *
zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku.
Ti daješ te niče trava za stoku *
i bilje na korist čovjeku
da izvede kruh iz zemlje *
i vino što razvedruje srce čovječje;
da uljem lice zasja, *
i da kruh okrijepi srce čovjeku.

Stabla se Gospodnja napajaju hranom, *
cedri libanonski koje on zasadi.
Ondje se ptice gnijezde, *
u čempresu dom je rodin.
Visoki bregovi daju kozorogu *
a pećine jazavcu sklonište.

Ti si stvorio mjesec da označuje vremena *
i sunce znade kada ima zaći.
Kad razastreš tmine i noć se spusti, *
tad se šuljaju u njoj životinje šumske.
Lavići riču za plijenom *
i od Boga hranu traže.
Kad sunce ograne, nestaju *
i liježu na ležaje.
Tad čovjek izlazi na dnevni posao *
i na rad do večeri.

2^ Antifona Gospodin izvede kruh iz zemlje i vino što razveseljuje srce čovječje, aleluja.

Ps 104 (103), 24-35 (III) Pohvala Bogu Stvoritelju
Je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta (2 Kor 5,17)

3^ Antifona  I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro, aleluja.

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!  †
Sve si to mudro učinio: *
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Eno mora, velika i široka, †
u njemu vrve gmazovi bez broja, *
životinje male i velike.
Onud prolaze nemani, *
Levijatan kojeg stvori da se igra u njemu.

I sva ova bića željno čekaju *
da ih nahraniš na vrijeme.
Daješ li im, tada sabiru: *
otvaraš li ruku, nasite se dobrima.
Sakriješ li lice svoje, od straha umiru; †
ako dah im oduzmeš, ugibaju *
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, *
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja: *
nek` se raduje Gospodin u djelima svojim!
On pogleda zemlju i ona se potrese, *
dotakne bregove, oni se zadime.
Pjevat ću Gospodinu dokle god živim, *
svirat ću Bogu svome dokle god me bude.
Bilo mu milo pjevanje moje! *
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Nek zločinci sa zemlje nestanu †
i bezbožnika nek više ne bude!  *
Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja!

3^ Antifona  I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro, aleluja.

R. Blago vašim očima što vide.
O. I ušima što slušaju.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Početak Knjige Ponovljenog zakona
(1, 1. 6-18)

Posljednji Mojsijevi govori u Moabu

Ovo su riječi što ih je Mojsije upravio svemu Izraelu s onu stranu Jordana – u pustinji, u Arabi nasuprot Sufu, između Parana i Tofela, Labana, Hazerota: “ Gospodin, Bog naš, reče nam na Horebu: Dosta ste boravili na ovome brdu. Krenite na put! Idite u gorski kraj Amorejaca i svih njihovih susjeda, u Arabu, u Gorje, u Šefelu i u Negeb, na morsku obalu, u zemlju kanaansku i u Libanon, sve do Velike rijeke, rijeke Eufrata. Eto, pred vas stavljam ovu zemlju. Idite, dakle, i zauzmite zemlju za koju se Gospodin zakle ocima vašim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će je dati njima i njihovu potomstvu poslije njih.
Tada sam vam rekao: Ne mogu vas voditi sam. Gospodin, Bog vaš, toliko vas je razmnožio da vas danas ima kao zvijezda na nebu. Neka vas Gospodin, Bog vaših otaca, umnoži još tisuću puta! Neka vas blagoslivlja kako vam je obećao! Ali kako bih ja sam mogao nositi vaš teret, vaše breme i vaše sporove? Izaberite stoga iz svojih plemena ljude pametne, iskusne i ugledne da vam ih postavim za poglavare. Vi ste mi odgovorili: Dobro je što predlažeš. Zato sam uzeo prvake iz vaših plemena, ljude pametne i ugledne, te ih postavio za poglavare: tisućnike, stotnike, pedesetnike, desetnike i vaše plemenske nadglednike. U to isto vrijeme naložio sam i vašim sucima: Saslušajte svoju braću; sudite pravedno između čovjeka i njegova brata ili pridošlice. U suđenju nemojte biti pristrani; saslušavajte maloga kao i velikoga. Ne bojte se nikoga! Ta sud je Božji! Ako vam koji slučaj bude pretežak, iznesite ga meni, da ga ja razvidim. Tako sam vam onda naložio sve što vam je činiti.

OTPJEV (Pnz 10,17; 1,17)

R. Gospodin, Bog vaš, Bog je nad bogovima, Bog velik, jak i strašan, * koji nije pristran i ne da se podmititi.
O. U suđenju nemojte biti pristrani; saslušavajte maloga kao i velikoga, ta sud je Božji. * Koji nije.

DRUGO ČITANJE: Iz Poslanice Efežanima svetog Ignacija, biskupa i mučenika
(Br. 2, 2- 5, 2: Funk 1, 175-177)

U slozi jedinstva

Dolikuje da na sve načine slavite Isusa Krista koji vas je proslavio, da se potpuno posvetite, savršeni u jednoj poslušnosti, podložni biskupu i svećenstvu. Ne naređujem vam kao da sam netko. Premda su me i okovali zbog Imena Krista Isusa, ipak nisam savršen u njemu. Tek sada sam postao učenik i pišem vama svojim suučenicima. Trebalo bi da me vi krijepite svojom vjerom, opomenom, strpljivošću i dobrodušnošću. Ali kad mi ljubav ne da da šutim, obraćam vam se da budete jednodušni u skladu s Božjom voljom. Isus Krist, naš nerazdruživi život, izraz je Očeve volje. Tako su i biskupi po cijelom svijetu izraz volje Krista Isusa. Stoga treba da se slažete s biskupom kao što i činite. Vaše se časno svećeništvo, dostojno Boga, uskladilo s biskupom kao žice s citarom. Stoga je vaš sklad i složna ljubav pjesma Isusu Kristu. A i svi vi pojedinci budite kao zbor, pa u skladnoj slozi prihvatite napjev Božji te u jednom zboru pjevajte Ocu jednim glasom zajedno s glasom Krista Isusa. Tako će vas čuti i po vašim dobrim djelima razabrati da ste udovi njegova Sina. Doista je korisno da budete u neokaljanom jedinstvu, pa ćete uvijek biti združeni s Bogom. Ja sam se u kratko vrijeme sprijateljio s vašim biskupom, a to prijateljstvo nije ljudsko, nego duhovno. Stoga smatram da ste vi još sretniji kad ste s njim združeni kao Crkva s Isusom Kristom i kao Isus Krist s Ocem, da bude sve u skladnom jedinstvu. Neka se nitko ne zavarava. Tko nije u zajednici oltara, nema dioništva u Božjem kruhu. Ako molitva pojedinca ima toliku snagu, koliko će veću snagu imati združena molitva biskupa i cijele crkvene zajednice?

OTPJEV (Usp. Ef 4, 1. 3-4)

R. Zaklinjem vas u Gospodinu da živite dostojno poziva kojim ste pozvani. * Trudite se sačuvati jedinstvo Duha.
O. Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svoga poziva. * Trudite se.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljevstvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi: usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi