02. NKG – SUBOTA – SREDNJI ČAS

II. TJEDAN KROZ GODINU | SUBOTA
02. NKG  |
Svagdan
SREDNJI ČAS
Psalmi od subote II. tjedna Psaltira

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

SREDNJI ČAS HIMNI

PSALMODIJA

Ps 119 (118), 81-88. XI. (Kaf)

1^ Antifona Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći.

Duša moja gine za tvojim spasenjem *
riječ tvoju željno čekam.
Oči mi čeznu za tvojom besjedom: *
kad ćeš mi donijeti utjehu?

Kao mijeh u dimu postadoh, *
ali pravila tvojih ne zaboravih.
Koliko dana ima sluga tvoj? *
Kad ćeš suditi progonitelje moje?

Oholnici mi jame iskopaše: *
oni ne rade po Zakonu tvojemu.
Sve zapovijedi tvoje istina su sama: *
nekriva me gone, pomozi mi.

Umalo me smrviše u zemlji, *
ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.
Po svojoj me milosti poživi, *
i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta.

1^ Antifona Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći.

Ps 61 (60). Molitva prognanika
Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima (2 Kor 5, 1).

2^ Antifona Ti si, Gospodine, sklonište moje, utvrda čvrsta protiv dušmana.

O Bože, vapaj mi poslušaj, *
budi pomnjiv na molitvu moju!
S kraja zemlje vapijem k tebi *
jer mi srce klonu.

Dignut ćeš me na liticu i pokoj mi dati, †
jer ti si moje sklonište, *
utvrda čvrsta protiv dušmana.
O, da mi je stanovati uvijek u tvom šatoru, *
da se sklanjat` mogu pod okrilje tvoje!
Jer ti, Bože, usliši moje zavjete, *
dade mi baštinu onih što ime ti štuju.

Kraljevim danima pridometni dana, *
kroz koljena mnoga nek mu ljeta traju,
nek pred Bogom uvijek vlada; *
dobrotu i vjernost pošalji da ga čuvaju!
Ovako ću pjevat svagda tvom imenu, *
dan za danom vršit` zavjete svoje.

2^ Antifona Ti si, Gospodine, sklonište moje, utvrda čvrsta protiv dušmana.

Ps 64 (63). Molitva protiv klevetnika
Zaključiše Isusa na prijevaru uhvatiti i ubiti (Mt 26, 4).

3^ Antifona Gospodine, strah me dušmanina, život mi čuvaj.

Poslušaj, Bože, moje žalbe glas; *
od strašna dušmanina život mi čuvaj!
Štiti me od mnoštva opakih, *
sakrij od bjesnila zlotvora

koji bruse jezike ko mačeve, *
otrovne riječi izbacuju kao strijele,
da iz potaje rane nedužna, *
da ga rane iznenada ne bojeć se ničega.
Spremni su na djelo pakosno, †
snuju kako će kradom zamke staviti *
i govore: “Tko će nas vidjeti?”
Snuju zlodjela, smišljene osnove kriju: *
pamet i srce čovječje bezdan su duboki.

No Bog ih ranjava strijelom, *
odjednom ih rane prekriju.
Vlastiti jezik propast im donosi, *
kimaju glavom oni što ih vide:
svi se boje, Božje djelo slave *
i misle o onom što on učini.

Pravednik se raduje u Gospodinu, †
njemu se utječe, *
i kliču svim srca čestita.

3^ Antifona Gospodine, strah me dušmanina, život mi čuvaj.

TREĆI ČAS Kratko Čitanje (Rim 8, 5b-6)

Kao što čovjek odgaja sina svoga, tako Gospodin, Bog tvoj, odgaja i popravlja tebe. I drži zapovijedi Gospodina, Boga svoga, hodeći putovima njegovim i bojeći se njega!

R. Neokaljan je strah Gospodnji, ostaje svagda.
O. Istiniti su sudovi Gospodnji, svi jednako pravedni.

Molitva

Gospodine Bože, svemogući Oče, tvome smo veličanstvu podvrgnuti. Daj nam svjetlo Svetoga Duha da se, sigurni od svakog neprijatelja, trajno radujemo hvaleći tebe. Po Kristu.

ŠESTI ČAS Kratko Čitanje (1 Kr 2, 2b-3)

Ti budi hrabar i pokaži se čovjekom! Slušaj naredbe Gospodina, Boga svoga, idi njegovim stazama, drži se njegovih zakona, zapovijedi, naredaba i njegovih pouka, kako je napisano u Zakonu Mojsijevu, da bi uspio u svemu što poduzmeš i svagdje kamo se okreneš.

R. Uputi me, Gospodine, stazom svojih zapovijedi.
O. Jer ja u njoj uživam.

Molitva

Daj nam, Gospodine, žarko svjetlo vječne ljubavi. Ljubavlju tvojom vazda raspaljeni, daj da tebe ljubimo iznad svega, a braću svoju radi tebe. Po Kristu.

DEVETI ČAS Kratko Čitanje (Jr 6,16)

Stanite na negdašnje putove, raspitajte se za iskonske staze: Koji put vodi k dobru?  Njime pođite i naći ćete spokoj dušama svojim!

R. Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština.
O. Ona su radost mome srcu.

Molitva

Usliši nas, Gospodine, i daj nam trajan mir za koji te molimo. Daj da ti u sve dane života svoga radosno služimo i zagovorom blažene Djevice Marije k tebi sigurno prispijemo. Po Kristu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

 

Oglasi