MOLITVA ZLATNE STRIJELE

MOLITVA ZLATNE STRIJELE

Neka je uvijek slavljeno, blagoslovljeno, ljubljeno, čašćeno i uzvisivano presveto, preslavno, najdubljeg klanjanja dostojno, silno i neizrecivo Ime Božje, na nebu, na zemlji i u podzemlju, od svih stvorenja Božjih i po Božanskom Srcu Gospodina našega Isusa Krista, u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Amen.

,,Zemlja je pretrpana zločinima“

Sestra Marie de Saint-Pierre bila je časna sestra karmelićanka u Toursu, Francuskoj, koja je živjela između 1816. i 1848. Naš Gospodin rekao joj je 24. studenog 1843. sljedeće riječi:
,,Zemlja je pretrpana zločinima. Kršenje prve tri zapovijedi Božje naljutilo je mog Oca. Sveto Ime Božje vrijeđa se, sveti se dan Gospodnji profanira, zlobi nema kraja. Ti grijesi uzdižu se pred prijestolje Božje i uzrokuju Njegov gnjev koji će uskoro planuti ako Njegova pravda ne bude zadovoljena. Nikada prije ti zločini nisu dosegli takav stupanj.“

Ranije, 24. kolovoza 1843., sestra Marie de Saint-Pierre primila je posebno priopćenje od našeg Gospodina: ,,Otvorio mi je svoje Srce i skupljajući ondje snage moje duše, obratio mi se ovim riječima: ,,Moje ime huli se posvuda. Čak i djeca hule“. Pomogao mi je da spoznam kako je to strašan grijeh, čak gori nego drugi, koji teško ranjavaju Njegovo božansko Srce. Svetogrđem grješnik proklinje Boga u Lice, otvoreno ga napada, poništava otkupljenje i proglašava svoju vlastitu propast i osudu. Svetogrđe je otrovna strijela koja stalno ranjava Njegovo Božansko Srce. Rekao mi je da želi dati Zlatnu strijelu kojom ljupko pogađamo Njegovo srce i zacjeljujemo te rane koje je nanijela zloba grješnika.“

Ovo je izvorna molitva Zlatna strijela s kojom je većina od nas upoznata:
,,Neka je uvijek slavljeno, blagoslovljeno, ljubljeno, čašćeno i uzvisivano presveto, preslavno, najdubljeg klanjanja dostojno, silno i neizrecivo Ime Božje, na nebu, na zemlji i u podzemlju, od svih stvorenja Božjih i po Božanskom Srcu Gospodina našega Isusa Krista, u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Amen.“

Naš Gospodin rekao je da ta molitva daje ,,poplavu milosti za grješnike“. Vidimo da nam Nebo olakšava da pomognemo spašavati duše. Možemo upamtiti te molitve koje nam je dalo Nebo i stalno ih ponavljati da bi utješili našega Gospodina i dali zadovoljštinu. Poanta je sljedeća: Nebo nas stalno traži da dajemo zadovoljštinu.

U tim priopćenjima s Neba, od Marie de Saint-Pierre tražila se Pričest zadovoljštine za obešćašćenje nedjelje (što je grijeh protiv treće zapovijedi). Opet vidimo preteču Fatime s pet prvih subota i pričesti zadovoljštine.

Sestra Marie de Saint-Pierre piše: ,,…naš Gospodin mi je naredio da primam svetu Pričest svake nedjelje na ove tri određene nakane:

1) U duhu okajavanja svih zabranjenih radova koji se čine nedjeljom, koja kao sveti dan treba biti posvećena;
2) Da se zadovolji božanska pravda koja je zbog profanacije blagdana bila na samom rubu da udari;
3) Da moli za obraćenje grješnika koji oskvrnjuju nedjelje i da uspije postići prestanak zabranjenog nedjeljnog rada.

Molitva Svetom Licu

Molitva Svetom Licu

(Prema sv. Tereziji od Djeteta Isusa i svetoga Lica)
Isuse, koji si u svojoj krvavoj muci postao prezirom svijeta i muž boli, častim Tvoje Božansko
Lice, na kojemu je sjala ljepota i blagost Božanstva, a sada je zbog mene postalo kao lice gubavca.
U ovim iznakaženim crtama upoznajem Tvoju beskrajnu ljubav i gorim od želje da Tebe ljubim i da
postignem da Tebe ljube svi ljudi. Suze što su tako preobilno tekle iz Tvojih očiju čine mi se kao
dragocjeni biseri, koje želim skupiti i njihovom beskrajnom cijenom iskupiti duše siromašnih
grešnika.
Isuse, Tvoje klanjanja dostojno Lice očaralo je moje srce. Zaklinjem Te, utisni u nj svoju
božansku sliku i rasplamti ga svojom ljubavlju da dođem do gledanja Tvojega slavnoga Lica na
nebu! Amen!

Prikazna molitva svete Terezije od Djeteta Isusa i svetoga Lica
Vječni Oče, Ti si mi dao kao dragocjenu baštinu svakoga štovanja dostojno Lice svojega
božanskoga Sina. Ja Ti Ga prikazujem i molim Te da mi za to udijeliš milost da zaboraviš sve
nezahvalnosti Tebi posvećenih osoba i da sve oprostiš siromašnim grešnicima! Amen!

Posveta svetomu licu triju karmelićanki
(Sv. Terezija od Djeteta Isusa i svetog Lica je sastavila ovu posvetnu molitvu za sebe
i dvije novakinje)

«O divno Isusovo lice! Kad si se već udostojalo posebno izabrati naše duše kako bi se njima
dalo, mi se kanimo tebi posvetiti. Čini mi se Isuse da čujem kako kličeš: «Otvorite mi, sestre moje,
drage moje zaručnice, jer je moje Lice prikriveno rosom a moja kosa noćnim kapljicama» (usp. Pj
5,2). Naše duše razumiju tvoj govor ljubavi, želimo obrisati tvoje blago lice i utješiti Te zbog
zaborava zlih. U njihovim očima Ti si još kao skriven … drže te za prezreno biće (usp. Iz 53,3).
Lice ljepše od ruža, ljepše od proljetnih ljiljana, nisi skriveno našim očima! Suze koje zaklanjaju
tvoj božanski pogled, izgledaju nam kao dragocjeni dijamanti koje želimo skupiti kako bismo njima
kupili beskrajno vrijedne duše naše braće. S tvojih divnih usana čule smo uzdah ljubavi. Shvaćam
kako je žeđ kojom izgaraš žeđ ljubavi, kako bismo te napojile mi bismo hitjele beskrajno ljubiti!
Najdraži zaručniče naših duša! Kada bismo posjedovale ljubav svih srdaca, tebi bi je prikazali.
Dobro, udijeli nam tu ljubavi dođi ugasiti žeđ kod svojih malih zaručnica! Duše, Gospodine,
trebaju nam duše. Posebno duše apostola i mučenika, kako bi po njima tvojom ljubavlju mogli
zapaliti srca mnoštva siromašnih grešnika.
O divno Lice, znati ćemo zadobiti ovu milost! Zaboravljajući naš progon, na obalama rijeka
babilonskih pjevati ćemo ti najslađe pjesme (usp. Ps 136,1-4). Budući da si Ti jedina istinska
domovima naših srdaca, naše pjesme neće biti pjevane na tuđoj zemlji.
Ljubljeno lice Isusovo! Čekajući vječni dan u kome ćemo motriti tvoju beskrajnu slavu, naša
jedina želja je dopasti se tvojim božanskim očima, skrivajući i mi lica kako nas nitko na zemlji ne bi
mogao prepoznati. Naš skriveni pogled: evo naše neba o Isuse». (sestra Terezija od Djeteta Isusa i
Svetog Lica; sestra Genofella od svetoga Lica i od sv. Terezije; sestra Marija od Trojstva i svetoga
Lica) 

LITANIJE PRESVETOM LICU ISUSOVU

LITANIJE PRESVETOM LICU ISUSOVU

(Imprimatur: Regensburg, 8. XI. 1958.)

Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše Sveti Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Sveto Lice Sina, živoga Boga, (pogledaj nas i smiluj nam se!)
Sveto Lice Isusa Krista,
Sveto Lice našega Otkupitelja, rođena od presvete Djevice Marije,
Sveto Lice, ogledalo Božjeg veličanstva,
Sveto Lice, što ga anđeli uvijek žele gledati,
Sveto Lice najljepšega među ljudskom djecom,
Sveto Lice sjajnije od sunca,
Sveto Lice obliveno krvavim znojem u Getsemaniju,
Sveto Lice, poniženo izdajničkim poljupcem,
Sveto Lice, nemilosrdno udarano zaušnicama,
Sveto Lice svetogrdno popljuvano,
Sveto Lice razderano ubodima trnja,
Sveto Lice osramoćeno pogrdama,
Sveto Lice žestoko udarano trstikom,
Sveto Lice pokriveno smrdljivom krpom,
Sveto Lice, zaliveno suzama,
Sveto Lice, opsovano, pogrđeno i vrijeđano mnogim pogrdama,
Sveto Lice, zamrljano krvlju,
Sveto Lice, zlostavljano na sve načine,
Sveto Lice, utisnuto na koprenu svete Veronike,
Sveto Lice, priklonjeno u smrti Isusovoj na križu,
Sveto Lice Isusovo, čudesno sjajno na svetom Platnu,
Sveto Lice, radosti i naslado nebeskoga dvora,
Sveto Lice, okrepo pravednika na zemlji
Sveto Lice, utjeho ucviljenih,
Sveto Lice, uzore svih kreposti,
Sveto Lice, slasti vjernih duša,
Sveto Lice, ufanje grešnika,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Gospodine!

R. Pokaži nam svoje Lice, svake ljubavi dostojni Otkupitelju!
O. I bit ćemo spašeni.

Pomolimo se! Isuse, moj Otkupitelju, pozdravljam Te, klanjam Ti se i ljubim Te, ponovo
pogrđivana bogopsovkama. Prikazujem Ti po prežalosnom i bezgrešnom Srcu Tvoje božanske
Majke klanjanje svih anđela i svetaca kao miomirisnu žrtvu, i ponizno Te molim da snagom svoga
svetoga Lica uspostaviš i obnoviš u meni i u svim ljudima Svoju sliku, koja je iznakažena našim
grijesima! Amen!
Vječni Oče, prikazujem Ti po prečistim rukama bezgrešne Djevice svakoga klanjanja predostojno
Lice Tvojega ljubljenoga Sina kao naknadu za  psovke proti Tvojemu svetom Imenu i za obraćenje
bijednih grešnika! Amen!

Mala Krunica Kristova Lica

Mala Krunica Kristova Lica, koju molimo s vjerom i ljubavlju,  napisao bl. Honorat Koźmiński, poljski kapucin; moli se na pet desetica, kao kod Krunice BDM):

Uvodna molitva:

Naš Oče, pogledaj prežalosno Lice svoga Sina i po zaslugama

Njegove Muke oprosti nam grijehe;

I obrati naša srca, da Ti što gorljivije služimo. Amen.

Sva „velika“ tj. središnja zrna:

Pokaži nam, Gospodine, Lice svoje;

I bit ćemo spašeni! (Ps 80, 4)

Sva „mala“ zrna tj. desetice:

Pogledaj, Bože, Kristovo Lice;

I smiluj se nama! (Ps 84, 10)

Na kraju: Neka uvijek i svugdje bude hvaljeno i slavljeno uzvišeno Božje Ime,

od svega stvorenja i od Božanskog Srca Isusa Krista;

– Prisutnog u Presvetom oltarskom sakramentu. Amen.

%d blogeri kao ovaj: