ČISTA SRIJEDA – JUTARNJA

KORIZMENO VRIJEME |
ČISTA SRIJEDA | Svagdan
JUTARNJA
Psalmi od srijede IV. tjedna Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.
ili: O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Antifona Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.
ili: O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Antifona Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.
ili: O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Antifona Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.
ili: O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Antifona Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.
ili: O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.
ili: O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

HIMAN

Već sunce se porodilo,
Pomolimo se ponizno:
U svemu danas, Bože naš,
Proživjet daj nam nevino!

Ti jezik naš obuzdavaj,
Da svađe ružne ne bude,
Ti blag nam oči zaklapaj,
Da taštih stvari ne vide.

Čistoću srca štiti nam,
Sve nisko tjeraj od njega,
Ukroti postom, trijeznošću
Pomamnost tijela našega.

Pa kada mine bijeli dan,
I opet noć se povrati,
Slatkoće svijeta prezrevši
Mi tebi ćemo pjevati.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

Ps 108 (107). Zahvalnica Gospodinu i usrdna molba za pomoć
Sin Božji je uzvišen nad nebesa i njegova se slava propovijeda po svoj zemlji
(Arnobije).

1^ Antifona Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje. †

Moje je srce sigurno, Bože, †
sigurno je srce moje:
† pjevat ću i svirati.
Probudi se, dušo moja! †
Probudi se, harfo i citro!
Probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima,
među pucima tebi ću pjevati,
jer do neba je dobrota tvoja,
do oblaka tvoja vjernost.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa,
slava tvoja nek je nad svom zemljom!
Da ti se ljubimci izbave,
desnicom pomozi, usliši nas!

Bog reče u svom Svetištu: †
»Šekem ću razdijelit kličući,
dolinu ću Sukot izmjeriti.
Moj je Gilead, moj Manaše,
Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
Moab je sud iz kojeg se umivam,†
na Edom ću baciti obuću,*
nad Filistejcem slaviti pobjedu!«

Tko će me dovesti do utvrđena grada,
tko će me dovesti do Edoma?
Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? *
Zar nećeš više, Bože, sa četama našim?
Pomozi nam protiv dušmana, *
jer je ljudska pomoć ništavna!
S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti,
Bog će zgaziti naše dušmane.

1^ Antifona Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje. †

Hvalospjev (Iz 61,10− 62,5). Radosna prorokova popijevka o novom Jeruzalemu
I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh, opremljen je kao zaručnica nakičena za
svoga muža (Otk 21,2).

2^ Antifona Gospodin me odjenu haljinom spasenja i pravednosti.

Radošću silnom u Gospodinu se radujem,
duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja,
zaogrnu plaštem pravednosti,
kao ženik kad sebi vijenac stavi*
il nevjesta kad se uresi nakitom.

Kao što zemlja tjera svoje klice,
kao što u vrtu niče sjemenje,
učinit će Gospodin da iznikne pravda
i hvala pred svim narodima.

Sionu za ljubav neću šutjeti, *
Jeruzalema radi neću mirovati,
dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost, *
dok njegovo spasenje ne plane ko zublja.

I puci će vidjet tvoju pravednost, *
i tvoju slavu svi kraljevi;
prozvat će te novim imenom *
što će ga odrediti usta Gospodnja.
U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna *
i kraljevski vijenac na dlanu Boga svoga.

Neće te više zvati Ostavljenom, *
ni zemlju tvoju Opustošenom,
nego će te zvati Moja milina, *
a zemlju tvoju Udata,
jer ti si milje Gospodnje, *
i zemlja će tvoja imat supruga.

Kao što se mladić ženi djevicom, *
tvoj će se graditelj tobom oženiti;
i kao što se ženik raduje nevjesti, *
tvoj će se Bog tebi radovati.

2^ Antifona Gospodin me odjenu haljinom spasenja i pravednosti.

Ps 146 (145). Blaženi koji se uzdaju u Gospodina.
 Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli:Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju,siromasima se navješćuje evanđelje (Mt 11. 4-5).

3^ Antifona Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.

Hvali, dušo moja, Gospodina! †
Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, *
dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove, *
u čovjeka od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega, †
u zemlju svoju on se vraća, *
i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev, *
kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju, *
more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka, †
potlačenima vraća pravicu, *
a gladnima kruh daje.

Gospodin oslobađa sužnje, *
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, *
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice, †
sirote i udovice podupire, *
a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, *
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

3^ Antifona Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.

KRATKO ČITANJE (Pnz 7, 6. 8-9)

Tebe je Gospodin, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod, jer vas Gospodin ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Gospodin izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. Zato znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.

KRATKI OTPJEV

R. Pokaži mi put odredaba svojih: * i o čudesima ću tvojim razmišljati.
Pokaži mi put odredaba svojih:  i o čudesima ću tvojim razmišljati.
O. Nauči me da vršim volju tvoju: i o čudesima ću tvojim razmišljati. .
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Pokaži mi put odredaba svojih:  i o čudesima ću tvojim razmišljati.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 68-79)
Mesija i njegov preteča

Antifona  Kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona  Kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri.

MOLBENICA

Hvalu iskažimo Bogu Ocu koji nam je danas udijelio dar da započnemo korizmeno vrijeme. Usrdno ga zamolimo da u ove dane spasenja po izlijevanju i djelovanju Duha Svetoga svoja srca očistimo i u ljubavi ih učvrstimo. Njega usrdno zamolimo:

Daj nam, Gospodine, svoga Svetoga Duha.

Daj da nam hrana bude svaka riječ
− što izlazi iz usta tvojih.
Pomozi nam da ljubav ne iskazujemo samo u velikim stvarima,
− već da je vršimo i u običnim zgodama svagdašnjeg života.
Daj da se odričemo svega što je suvišno
− da možemo u pomoć priteći braći koja su u potrebi.
Daj da u svom tijelu nosimo mrtvljenje tvoga Sina
− koji nas je u svom tijelu oživio.

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine, započinjemo korizmu posta, molitve i bratske ljubavi. Udijeli nam jakost protiv navala duha zloće i ustrajnosti u dobrim djelima. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi