ČISTA SRIJEDA – SLUŽBA ČITANJA

KORIZMENO VRIJEME |
ČISTA SRIJEDA | Svagdan
SLUŽBA ČITANJA
Psalmi od srijede IV. tjedna Psaltira

POZIVNIK
R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.

Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

HIMAN

Već sunce se porodilo,
Pomolimo se ponizno:
U svemu danas, Bože naš,
Proživjet daj nam nevino!

Ti jezik naš obuzdavaj,
Da svađe ružne ne bude,
Ti blag nam oči zaklapaj,
Da taštih stvari ne vide.

Čistoću srca štiti nam,
Sve nisko tjeraj od njega,
Ukroti postom, trijeznošću
Pomamnost tijela našega.

Pa kada mine bijeli dan,
I opet noć se povrati,
Slatkoće svijeta prezrevši
Mi tebi ćemo pjevati.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

Ps 103 (102), 1-7 (I) Pjesan Božjem milosrđu
“Darom premilosrdnog srca Boga našega pohodilo nas Mlado sunce s visine.” (Lk 1,78)

1^ Antifona Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstava njegovih.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,*
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj dušo moja, Gospodina, *
i ne zaboravi dobročinstava njegovih.

On ti otpušta sve grijehe tvoje, *
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti izbavlja život, *
kruni te dobrotom i nježnošću;
život ti ispunja dobrima, *
ko orlu ti se mladost obnavlja. −

Gospodin čini pravedna djela *
i potlačenima vraća pravicu.
Mojsiju objavi putove svoje *
sinovima lzraelovim djela svoja.

1^ Antifona Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstava njegovih.

Ps 103 (102), 8-16 (II) Pjesan Božjem milosrđu
“Darom premilosrdnog srca Boga našega pohodilo nas Mlado sunce s visine.” (Lk 1,78)

2^ Antifona Kako je otac nježan prema sinovima tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje.

Milosrdan je i milostiv Gospodin, *
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv,
Jarostan nije za vječna vremena *
niti dovijeka plamti srdžba njegova.

Ne postupa s nama po grijesima našim *
niti nam plaća po našim krivnjama.
Jer kako je nebo visoko nad zemljom, *
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada, *
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Kako je otac nježan prema sinovima, *
tako je Gospodin nježan prema onima
što ga se boje.
Jer dobro zna kako smo sazdani, *
spominje se da smo prašina.

Dani su čovjekovi kao sijeno, *
cvate ko cvijetak na njivi;
jedva ga dotakne vjetar, i već ga nema, *
ne pamti ga više ni mjesto njegovo.

2^ Antifona Kako je otac nježan prema sinovima tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje.

Ps 103 (102), 8-16 (III) Pjesan Božjem milosrđu
“Darom premilosrdnog srca Boga našega pohodilo nas Mlado sunce s visine.” (Lk 1,78)

3^ Antifona Blagoslivljajte Gospodina, sva djela njegova.

Al’ ljubav Gospodnja vječna je nad onima što ga se boje, *
i njegova pravda nad sinovima sinova,
nad onima što njegov Savez čuvaju *
i pamte mu zapovijedi da ih izvrše.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje, *
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi, †
vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove, *
poslušni riječi njegovoj!

Blagoslivljajte Gospodina, sve vojske njegove, *
sluge njegove koje činite volju njegovu!
Blagoslivljajte Gospodina, sva djela njegova, †
na svakome mjestu vlasti njegove: *
blagoslivljaj Gospodina, dušo moja!

3^ Antifona Blagoslivljajte Gospodina, sva djela njegova.

R. Pokaži mi, Gospodine, put odredaba svojih.
O. I o čudesima ću tvojim razmišljati.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige Izaije proroka (58, 1-12)

Bogu mili post

Ovako govori Gospodin Bog: Viči iz sveg grla, ne suspreži se. Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove.
Dan za danom oni mene traže i žele znati moje putove, kao narod koji vrši pravdu i ne zaboravlja pravo Boga svoga. Od mene ištu pravedne sudove i žude da im se Bog približi: »Zašto postimo ako ti ne vidiš, zašto se trapimo ako ti ne znaš?«
Gle, u dan kad postite poslove nalazite i na posao gonite radnike svoje. Gle, vi postite da se prepirete i svađate i da pesnicom bijete siromahe. Ne postite više kao danas, i čut će vam se glas u visini! Zar je meni takav post po volji u dan kad se čovjek trapi? Spuštati kao rogoz glavu k zemlji, sterati poda se kostrijet i pepeo, hoćeš li to zvati postom i danom ugodnim Gospodinu?
Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Gospodina Boga: Kidati okove nepravedne, razvezivat spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove; podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola, i ne kriti se od onog tko je tvoje krvi.
Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost, i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a Slava Gospodnja bit će ti zalaznicom. Vikneš li, Gospodin će ti odgovoriti, kad zavapiš, reći će: »Evo me!« Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu, dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini, i tama će tvoja kao podne postati, Gospodin će te vodit bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima.
On će krijepit kosti tvoje, i bit ćeš kao vrt zaljeven, kao studenac kojem voda nikad ne presuši. I ti ćeš gradit na starim razvalinama, dići ćeš temelje budućih koljena. Zvat će te popravljačem pukotina, i obnoviteljem cesta do naselja.

OTPJEV (Iz 58. 6. 7. 9; Mt 25, 31. 34. 35)

R. Ovo je post koji mi je po volji, govori Gospodin: podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj beskućnike. * Vikneš li, Gospodin će ti odgovoriti, kad zavapiš, reći će: Evo me.
O. Kad Sin čovječji dođe u slavi, reći će onima zdesna: Dođite, jer ogladnjeh, i dadoste mi jesti. * Vikneš li.

DRUGO ČITANJE: Iz Poslanice Korinćanima svetoga Klementa Prvoga, pape (Pogl. 7, 4-8, 3; 8, 5-9, 1; 13, 1-4; 19, 2; Funk 1. 71-73. 77-79. 87)

Činite pokoru

Uprimo oči u krv Kristovu i spoznajmo kako je dragocjena Bogu i Ocu njegovu koja je, prolivena radi našega spasenja, donijela čitavom svijetu milost obraćenja.
Prođimo sva razdoblja povijesti svijeta i uočimo kako je Bog u svakom pokoljenju dao prigodu za pokoru onima koji su se htjeli njemu obratiti. Noa je propovijedao pokoru, i oni koji su ga poslušali bili su spašeni. Jona je propovijedao propast Ninivljanima, a oni, izvršivši grešničku pokoru, molitvama Boga udobrovoljiše i postigoše spasenje, premda su se bili Bogu otuđili.
Službenici Božje milosti, nadahnuti Duhom Svetim, govorili su o pokori. I sam Gospodin svih stvari govorio je sa zakletvom o pokori: Tako živ bio ja, reče Gospodin, neću smrti grešnika nego pokoru, dodavši ovoj onu izvrsnu izreku: Opametite se, dome Izraelov, od nepravde svoje. Reci sinovima naroda mojega: ako grijesi vaši sa zemlje stignu do neba, ako budu crveniji od grimiza i crniji od cilicija, ali ako se svim srcem meni obratite i reknete: Oče!, uslišat ću vas kao sveti narod.
Htijući dakle da svi koji su mu mili postanu dionici pokore, potvrdio je ono proroštvo svojom svemogućom voljom.
Stoga se pokoravajmo njegovoj veličanstvenoj i slavnoj volji i dok ga ponizno molimo za milosrđe i dobrotu, kleknimo do njegova smilovanja i obratimo se. Napustimo tašta djela i prepirku i zavist koja vodi u smrt.
Budimo, dakle, braćo, ponizna srca te napustimo svaku nadutost i oholost i ludost i srdžbu te izvršimo ono što je pisano: Duh Sveti naime veli: Neka se mudar ne nadima svojom mudrošću, ni jak svojom jakošću, ni bogat svojim bogatstvom, nego onaj koji se ponosi neka se u Gospodinu ponosi tražeći Gospodina i čineći pravo i pravicu imajući na pameti govore Gospodina Isusa koje je izgovorio naučavajući jednakost i velikodušnost.
On je naime ovako govorio: Budite milosrdni da biste milosrđe postigli. Oprostite da bi se i vama oprostilo. Kako vi drugima činite tako će se i vama učiniti. Kako dajete tako će se i vama dati. Kako sudite tako će se i vama suditi. Kako ste milosrdni tako ćete milosrđe iskusiti. Kako budete mjerili onako će se i vama mjeriti.
Ovim zakonom i ovim zapovijedima sami sebe utvrđujemo da uvijek hodamo sa svom poniznošću poslušni njegovim svetim riječima. Sveta naime Riječ ovo veli: Na koga ću se obazreti ako ne na poniznoga i smirenoga i onoga koji se mojih govora boji? Zato, pošto smo postali dionicima mnogih i velikih i slavnih djela, utecimo se k cilju našemu, miru, koji nam je od početka predan, i marljivo motrimo Roditelja i Stvoritelja čitavog svijeta i čvrsto prianjajmo njegovim veličanstvenim i izobilnim darovima mira i dobročinstvima.

OTPJEV (Iz 55, 7; Jl 2, 13; usp. Ez 33, 11)

R. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu, * jer on je nježnost sama i milosrđe. Gospodin, Bog naš, nad zlom se ražali.
O. Gospodin neće smrti bezbožnika, nego da se obrati i da živi. * Jer on je.

MOLITVA

Gospodine, započinjemo korizmu posta, molitve i bratske ljubavi. Udijeli nam jakost protiv navala duha zloće i ustrajnosti u dobrim djelima. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

 

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava / Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava / Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava / Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava / Izmijeni )

Spajanje na %s