SAKRAMENT Bolesničkog pomazanja

SAKRAMENT Bolesničkog pomazanja

Kristova zajednica – Crkva – od početka je posebnu pažnju poklanjala bolesnima. Već su apostoli po Kristovu nalogu “mazali uljem i ozdravljali mnoge nemoćnike” (Mk 6,13). Sakrament bolesničkog pomazanja na poseban je način “znak” susreta uskrslog Krista i njegove zajednice s bolesnikom. U svim oblicima slavljenja bolesničkog pomazanja , zajedničko je:

– susret s bolesnikom
– priznavanje grijeha i molitva za oproštenje
– slušanje Božje riječi
– polaganje ruku i pomazanje svetim uljem
– sveopća molitva
– euharistija

U smrtnoj opasnosti bolesniku se donosi Popudbina, da mu budu hrana i snaga na njegovu putu – prijelazu kroz smrt u novi život. Nastavi čitati “SAKRAMENT Bolesničkog pomazanja”

%d blogeri kao ovaj: