02. KOR – ČETVRTAK – VEČERNJA

II. KORIZMENI TJEDAN | ČETVRTAK
02. KOR|
Svagdan
VEČERNJA
Psalmi  od četvrtka II. tjedna Psaltira

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

O ljubavi svih vjernika,
Ti, Kriste, srca takni nam
I pokorničkim suzama
Obdari duše skrušene.

Mi k tebi, evo, vapimo
I puni vjere molimo:
Oprosti svojim slugama
Sve grijehe i sve propuste.

Ti znakom križa pobjednog
I tijelom svojim presvetim
Odasvud štiti, brani nas
Jer mi se tvoji zovemo.

O Kriste, Kralju, slava ti
I s tobom Ocu vječnomu
Sa Braniteljem preblagim
U vjekove vjekovječne. Amen.

Ps 72 (71). 1-11  (I) Mesijino kraljevstvo
Otvoriše svoje blago i prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu (Mt 2, 11).

1^ Antifona  Postavih te za svjetlost narodima da spas moj do nakraj zemlje doneseš.

Bože, sud svoj daj kralju *
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno, *
siromasima po pravici!

Nek bregovi narodu urode mirom, *
a brežuljci pravdom.
Dosudit će pravo ubogim pučanima, †
djeci siromaha donijet će spasenje, *
a tlačitelja on će smrviti.
I živjet će dugo kao sunce *
i kao mjesec u sva pokoljenja.

Sići će kao dažd na travu, *
kao kiša što natapa zemlju!
U danima njegovim cvjetat će pravda *
i mir velik − sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora, *
i od Rijeke do granica svijeta.

Dušmani će njegovi preda nj kleknuti, *
i protivnici lizati prašinu.
Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare, *
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari, *
svi će mu narodi služiti.

1^ Antifona  Postavih te za svjetlost narodima da spas moj do nakraj zemlje doneseš.

Ps 72 (71). 12-19 (II) Mesijino kraljevstvo
Otvoriše svoje blago i prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu (Mt 2, 11).

2^ Antifona  Gospodin će djeci siromaha donijeti spasenje, njihov će život osloboditi od tlačenja.

On će spasiti siromaha koji uzdiše, *
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu *
i spasit će život nevoljniku:
oslobodit će ih nepravde i nasilja, *
jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.

Stoga nek živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije, †
nek mole za njega svagda *
i vazda ga blagoslivljaju!
Nek bude izobila žita u zemlji, *
po vrhuncima klasje neka šušti ko Libanon!
I cvjetali stanovnici gradova *
kao trava na livadi.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! *
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, *
svi narodi nazivali ga blaženim!
Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
koji jedini tvori čudesa!

I blagoslovljeno njegovo slavno ime dovijeka! †
Sva se zemlja napunila slave njegove! *
Tako neka bude. Amen!

2^ Antifona  Gospodin će djeci siromaha donijeti spasenje, njihov će život osloboditi od tlačenja.

Hvalospjev (Otk 11, 17−18; 12. 10b−12a). Božji sud

3^ Antifona  Sada nasta spasenje i kraljevstvo Boga našega.

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, †
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
ali dođe srdžba tvoja, *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga †
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše
pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom †
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga
− sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa *
i svi nebesnici!

3^ Antifona  Sada nasta spasenje i kraljevstvo Boga našega.

KRATKO ČITANJE (Jak 4, 7-8.10)

Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu, i pobjeći će od vas! Približite se Bogu, i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci! Ponizite se pred Gospodinom, i on će vas uzvisiti!

KRATKI OTPJEV

Pouči me da se tvoga držim zakona. 
— Pouči me da se tvoga držim zakona.

 Čuvat ću ga svim srcem. 
— Pouči me da se tvoga držim zakona.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. 
— Pouči me da se tvoga držim zakona

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 46-55)
Kliktaj duše u Gospodinu

Antifona Bogataš je onaj iskao kaplju vode, on koji Lazaru uskrati mrvice kruha.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona Bogataš je onaj iskao kaplju vode, on koji Lazaru uskrati mrvice kruha.

PROŠNJE

Bog nas prosvjetljuje milošću Duha Svetoga da svijetlimo djelima pravednosti i vjere. Slavu iskažimo njegovom milosrđu i recimo mu:

Oživljuj, Gospodine, narod što ga je Krist otkupio.

Gospodine, izvore i tvorče svake svetosti, po euharistijskom otajstvu tješnje s Kristom združi biskupe, prezbitere i đakone
− da milost, što su je primili polaganjem ruku, iz dana u dan sve više rasplamsavaju.
Nauči vjernike da dostojno i djelotvorno sudjeluju kod stola riječi i Tijela Kristova
− te poštujemo slobodu i savjest svakog našeg brata.
Daj da ljudi sputavaju neurednu težnju za zemaljskim probitkom
− te u pomoć pritječu svima koji su u potrebi.
Smiluj se vjernicima koje si danas k sebi iz ovog života pozvao
− i daj im dar vječnog blaženstva.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti ljubiš i obnavljaš nevinost. Upravi k sebi naše srce: ulij nam duha revnosti, da budemo postojani u vjeri i plodni dobrim djelima. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi