04. VAZ – PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA

1601146_650810064972253_740193779_nPOZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.
HIMAN

Nebo, zemlja, svemir cijeli
Neka kliče od veselja:
Pobjeda, gle, Isusova
Nadvlada smrt, život vrati.

Milosno se vrijeme vraća,
Osvanu nam dan spasenja.
Jaganjèevom krvlju, evo,
Oprani su grijesi svijeta.

Pobjedna smrt život vraća,
Križa znak je znakom slave:
Pobijeđen Krist đavla svlada,
Pobjedu on s nama slavi.

Uskrsnim nam ovim danom
Smrtnicima nada sviće:
Nakon smrti – svi mi znamo –
S Kristom ćemo uskrsnuti.

U sve dane sretni pojmo
Uskrsnoga zbog veselja:
Život nema više kraja,
S Kristom svima Uskrs svanu. Amen.
PSALMODIJA

Ps 73 (72). Prividna sreća bezbožnika

Blago onomu tko se ne sablazni nada mnom (Mt 11, 6).
Ant. 1. Kako je dobar Bog čestitima. †

Kako je dobar Bog čestitima,
† Bog onima koji su čista srca!
A meni umalo noge ne posrnuše, *
zamalo koraci ne okliznuše,
jer zločincima zavidjeh *
motreći sreću grešnika.

Nikakvu patnju ne snose, *
pretilo je tijelo njihovo.
Ne žive u mukama smrtnika, *
ljudske ih nevolje ne biju.

Stoga je oholost ogrlica vratu njihovu, *
a nasilje haljina koja ih pokriva.
Iz pretila srca izlazi opakost njihova, *
srca im se prelijevaju ispraznim tlapnjama.
Podsmjehuju se i zlobno govore, *
nasiljem prijete odozgo.

Ustima na nebo nasrću, *
a jezik se njihov obara na zemlju.
Zato moj narod za njima leti *
i srče obilne vode
pa veli: “Kako da dozna Bog? *
Spoznaje li Svevišnji?”
Eto, takvi su grešnici: *
uvijek spokojni, bogatstvo zgrću.

Ant. Kako je dobar Bog čestitima.

II.

Ant. 2. Smijeh vaš nek se u plač obrati i radost u žalost.

Jesam li, dakle, samo ja
uzalud čuvao srce čisto *
i u nedužnosti prao ruke
kad sam primao udarce svaki dan *
i kaznu jutro za jutrom?

Da sam kazao: “Govorit ću kao i oni”, *
izdao bih rod sinova tvojih.
Promišljah tada da bih spoznao: *
al` mi se učini mučno u očima mojim
sve dok ne nađoh ulaz u Božje svetinje *
pa prozreh kakav im je svršetak.
Zaista, na klizavu stazu ti ih postavljaš, *
u propast ih obaraš.

Kako učas stravom propadoše, *
nestaše, užas ih izjede!
Kao što čovjek prezire san kad se probudi, *
tako ćeš, Gospode, prezreti lik im
kada ustaneš.

Ant. Smijeh vaš nek se u plač obrati i radost u žalost.

III.

Ant. 3. Propast će oni koji se udaljuju od tebe, a meni je milo biti u Božjoj blizini.

Kad mi duša bijaše ojađena, *
a bubrezi probodeni,
bezumnik bijah bez razbora, *
kao živinče pred tobom.

Ali ću odsad uvijek biti s tobom, *
jer ti prihvati desnicu moju:
vodit ćeš me po naumu svojem *
da me zatim uzmeš u slavu svoju.

Koga ja imam u nebu osim tebe? *
Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji.
Malaksalo mi tijelo i srce: *
okrilje srca moga, i baštino moja,
o Bože, dovijeka!
Doista, propast će oni †
koji se udaljuju od tebe, *
istrebljuješ svakog tko ti se iznevjeri.
A meni je milina biti u Božjoj blizini, *
imati sklonište svoje u Gospodinu.
Pripovijedat ću sva tvoja djela *
na vratima Kćeri sionske.

Ant. Propast će oni koji se udaljuju od tebe, a meni je milo biti u Božjoj blizini.

R. Srce moje i moje tijelo, aleluja.
O. Kliču Bogu živomu, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Prvo čitanje Iz Knjige Otkrivenja
(13, 1-18)

Dvije Zvijeri

Ja, Ivan, vidjeh: iz mora Zvijer izlazi sa deset rogova i sedam glava; na rogovima joj deset kruna, na glavama bogohulna imena. Ta Zvijer što je vidjeh bijaše nalik na leoparda, noge joj kao medvjeđe, usta kao usta lavlja. Zmaj joj dade svoju silu i prijestolje i vlast veliku. Jedna joj glava bijaše kao na smrt zaklana, ali joj se smrtna rana zaliječila. Sva se zemlja, začuđena, zanijela za Zvijeri, i svi se pokloniše Zmaju koji dade takvu vlast Zvijeri. Pokloniše se i Zvijeri govoreći: »Tko je kao Zvijer! Tko bi smio ratovati s njom?« I dana su joj usta da govori drskosti i hule, i dana joj je vlast da to čini četrdeset i dva mjeseca. I ona otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov Šator i nebesnike. I dano joj je da se zarati sa svecima i da ih pobijedi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom, i jezikom i narodom: da joj se poklone svi po-zemljari, oni kojima ime nije zapisano u knjizi života zaklanog Jaganjca, od postanka svijeta. Tko ima uho, nek posluša! Je li tko za progonstvo, u progonstvo će ići! je li tko za mač da bude pogubljen, mačem će biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih.
I vidjeh: druga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje, ima dva roga poput jaganjca, a govori kao Zmaj. Vrši svu vlast one prve Zvijeri, u njenoj nazočnosti. Prisiljava zemlju i sve pozemljare da se poklone prvoj Zvijeri kojoj ono zacijeli smrtna rana.
Čini znamenja velika i oganj spušta s neba na zemlju naočigled ljudi. Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano činiti u nazočnosti Zvijeri: svjetuje pozemljarima da načine kip Zvijeri koja bijaše udarena mačem, ali preživje. I dano joj je udahnuti život kipu Zvijeri, te kip Zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu Zvijeri. Ona postiže da se svima — malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima — udari žig na desnicu ili na čelo, i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina. U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest.

OTPJEV (Otk 3,5; Mt 10, 22)

R. Pobjednik će biti odjeven u bijele haljine, i neću izbrisati imena njegova iz knjige života. * I priznat ću ime njegovo pred Ocem mojim i anđelima njegovim, aleluja.
O. Tko ustraje do kraja, taj će se spasiti. * I priznat ću.
DRUGO ČITANJE: Iz knjige O Duhu Svetome svetog Bazilija, biskupa
(Pogl. 15, 35-36: pg 32,130-131)

Duh oživljuje

Gospodin, upravitelj našega života, sklopio je s nama krsni ugovor koji ima sliku smrti i života: slika se smrti ostvaruje u vodi, a zalog se života daje u Duhu. Odatle nam je jasno zašto je voda bila usko povezana s Duhom. Krštenje ima dvije svrhe: uništiti bit grijeha, da ne bi kasnije proizveo plodove smrti, a zatim po Duhu donijeti život i plodove posvećenja. Voda je slika smrti, jer prima tijelo kao u grob. Duh unosi živo-tvornu snagu i preporađa naše duše iz smrti grijeha u prvotni nevini život. To, dakle, znači ponovno se roditi iz vode i Duha, jer voda označava smrt, a Duh obnavlja naš život.
Veliko otajstvo krštenja obavlja se naime, trostrukim uronjavanjem i trostrukim zazivanjem, da se očituje i slika smrti i da se predajom božanske nauke prosvijetle novokrštenici. Stoga, ako se i nalazi neka milost u vodi, ona ne proizlazi iz naravi same vode, nego iz prisutnosti Duha. Krštenje nije uklanjanje tjelesne nečistoće, nego Bogu upravljena molitva za dobru savjest. Prema tome, da bi nas Gospodin pripravio za život koji nam daje uskrsnuće, izlaže nam cijeli život po evanđelju: da se ne srdimo, da podnosimo zlo i da budemo čisti od tjelesne požude, da budemo slobodni od pohlepe za novcem. A to znači slobodnim izborom duha unaprijed vršiti ono što ćemo sasvim naravno proživljavati na onom svijetu.
Duh nam Sveti omogućava povratak u raj, ulazak u kraljevstvo nebesko i povratak u posinjenje. Daje nam da slobodno nazivamo Boga svojim Ocem, da budemo sudionici Kristove milosti, da se nazivamo sinovima svjetla, da budemo dionici vječne slave, u jednu riječ, da posjedujemo svu puninu blagoslova, kako u sadašnjem tako i u budućem vijeku. Predočuje nam obećana dobra za koja vjerujemo da ćemo ih uživati kao da su već prisutna i promatrajući milost kao u ogledalu. Ako je takvo jamstvo, kakvo li je tek ono savršenstvo za što zalog jamči? Ako su takve prvine, kakvo li će tek biti ispunjenje svih obećanja?

OTPJEV

R. Nad naše tijelo, iz vode izronjeno nakon starih opačina * nadvio se golub Duha Svetoga koji je s neba sišao gdje je Crkva — u liku korablje — i dao nam Božji mir, aleluja.
O. Sretna li otajstva vode kojim se oslobađamo za život vječni. * Nadvio se.
MOLITVA

Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet. Udijeli svome narodu svetu radost: oslobodio si ga ropstva grijeha, privedi ga uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi