04. VAZ – SUBOTA – VEČERNJA MOLITVA

IV. VAZMENI TJEDAN – SUBOTA 
VEČERNJA MOLITVA

Mir je jednostavnost duha, vedrina savjesti, spokoj duše, veza ljubavi. Mir je red, sklad unutar osobe, neprestana radost koja je posljedica mirne savjesti, sveta radost srca u kojem vlada Bog. Mir je put savršenstva ili, još bolje: savršenstvo se nalazi u miru.

Demon, koji zna sve te stvari, čini sve napore da nam oduzme mir. Duša se ne smije žalostiti ni zbog čega, osim toga da uvrijedi Boga. No i u tome moramo biti vrlo razumni: valja nam žaliti zbog naših slabosti, no neka to bude mirna žalost, uvijek puna povjerenja u Božje milosrđe. Čuvajmo se onih predbacivanja i grižnje savjesti koji dolaze najčešće od neprijatelja koji nam želi oduzeti mir.

Ako nas grižnja savjesti vodi poniznosti i marljivosti u dobru, ne oduzimajući nam povjerenje u Boga, znajmo sa sigurnošću da dolazi od Boga. Ako nas, naprotiv, čini bojažljivima, nepovjerljivima, lijenima, sporima u dobru, znajmo sa sigurnošću da dolazi od demona, odbacimo je i tražimo utočište u povjerenju u Boga.

Ispit savjesti. Oče naš…

 

Oglasi

05. VAZ – NEDJELJA – 1. VEČERNJA

V. VAZMENI TJEDAN – NEDJELJA (B)
I. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Nastavi čitati

04. VAZ – SUBOTA – JUTARNJA MOLITVA

subota-jutarnja-molitva-04-vazIV. VAZMENI TJEDAN – SUBOTA
JUTARNJA MOLITVA

Dobro Ti jutro moj Isuse!
Hvala ti za svakog brata i sestru,
za svako stvorenje koje me oplemenjuje,
u čijim očima i srcima mogu pronaći Tebe
kako se daruješ za mene!
Hvala ti i za svakog brata i sestru,
svako stvorenje koje me izgrađuje,
koje si mi stavio na put da oni  pronađu Tebe u mome srcu,
u mojim očima, riječima, djelima…
Hvala ti za svaki sat, minutu,  sekundu Tvoje neizmjerne dobrote i ljubavi kojom
se svaki dan iznova daruješ za mene,  na žrtvenicima Tvoje Ljubavi u
svim crkvama svakog dana…
Ali hvala ti i za svaku kušnju
i napast kojima me radi moga dobra  i izgradnje pripuštaš,
da iziđem jači i bolji, čišći i odlučniji , postojaniji i mirniji…
Hvala ti čak i onda kad ja ne  prepoznam da je to za moje dobro!
Hvala Ti za dar molitve i vjere,
hvala Ti za dar mira i tišine,
hvala Ti za dar ufanja i ljubavi,
hvala Ti za svaku kap dobrote,
hvala Ti za LJUBAV jer Ti si Ljubav sama.
I hvala Ti za ovog brata/sestru koji ovo čita jer i to je Tvoje djelo ljubavi za mene.
Amen!
Nastavi čitati

04. VAZ – SUBOTA – MISNA ČITANJA

Iv 14,7-14IV. VAZMENI TJEDAN – SUBOTA
MISNA ČITANJA

📖: Dj 13,44-52; Ps 98,1-4; Iv 14,7-14

Prvo čitanje: Dj 13, 44-52
Obraćamo se evo poganima.

Čitanje Djela apostolskih
Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Nato im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin:
Postavih te za svjetlost poganima
da budeš na spasenje do nakraj zemlje.
Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini.
Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij.
A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati