12. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)

Mt 7, 21-29XII. TJEDAN KROZ GODINU –  ČETVRTAK
12. NKG (II) – SV. IRENEJ, Spomendan

MISNA ČITANJA

📖: 2Kr 24,8-17; Ps 79,1-5.8-9; Mt 7,21-29

Prvo čitanje: 2 Kr 24, 8-17
Jojakima i sve sposobne ljude odveo je babilonski kralj u prognanstvo u Babilon.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima
U one dane: Jojakimu je bilo osamnaest godina kad se zakraljio, i kraljevao je tri mjeseca u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Nehuštat, kći Elnatana, i bila je iz Jeruzalema. On je činio što je zlo u očima Gospodinovim, sve kao što je činio i njegov otac.
U ono vrijeme krenu ljudstvo babilonskog kralja Nabukodonozora protiv Jeruzalema, i grad je bio opkoljen. Dođe i babilonski kralj Nabukodonozor da napadne grad, dok ga je njegovo ljudstvo opsjedalo. Tada je judejski kralj Jojakim izišao pred babilonskog kralja — on, njegova majka, njegove sluge, njegove vojskovođe i dvorani — a babilonski ga kralj, osme godine svojega kraljevanja, zarobi. On je odnio sve iz riznice Doma Gospodnjega i iz riznica kraljevskog dvora, i razbio je sve zlatne predmete koje je Salomon, kralj Izraela, načinio za Svetište Gospodnje. Tako se ispunila riječ Gospodnja. Odveo je u prognanstvo sav Jeruzalem, sve vojskovođe i sve vrsne ratnike, oko deset tisuća prognanika, sa svim kovačima i bravarima. Jedino je preostao najsiromašniji narod zemlje. Odveo je Jojakima u Babilon; tako isto i kraljevu majku i sve žene kraljeve, njegove dvorane, plemenitaše zemlje, sve ih je odveo iz Jeruzalema u prognanstvo u Babilon. Sve sposobne ljude, njih sedam tisuća na broju; kovače i bravare, tisuću na broju; sve ljude sposobne za boj, sve ih je kralj babilonski odveo u Babilon, u prognanstvo. Babilonski je kralj postavio za kralja mjesto Jojakima njegova strica Mataniju, ali mu je promijenio ime u Sidkija.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “12. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)”

Marija, žena vjere, koja uvijek vodi k Isusu

„Kakva je bila Marijina vjera?”

Marijina vjera raspetljava čvor grijeha. Čvor Evine neposlušnosti imao je rješenje s Marijinom poslušnosti; ono što je Eva svezala svojom nevjerom, to je djevica Marija raspetljava svojom vjerom” (Sv. Irinej)  A čvor postoji u svakom čovjeku, počevši od djeteta, kad ono postaje svjesno svoje neposlušnosti roditeljima, te tada taj odnos s roditeljima treba „biti pročišćen da bi se ponovno uspostavio sklad i povjerenje”. Slično se događa i u odnosu s Bogom, i to onda kad Ga ne slušamo, ne slijedimo Njegovu volju, vršimo konkretna djela u kojima pokazujemo nedostatak povjerenja u Njega – i to je grijeh – stvara se poput nekog čvora u našoj nutrini”. I najzapetljanije čvorove Bog može razriješiti svojom milošću. Drugi element Marijine vjere sadržan je u činjenici da je Marija dala ljudsko tijelo Isusu. „Ali ono što se dogodilo u Djevici Mariji na jedinstven način, događa se na duhovnoj razini i u nama kad prihvaćamo Božju Riječ dobrim i iskrenim srcem te ju živimo. A vjerovati u Isusa znači dati mu svoje tijelo, Marijinom poniznošću i hrabrošću, da On može nastaviti prebivati među ljudima; dati mu naše ruke da može milovati malene i siromašne; naše noge da može hodati ususret braći; naše ruke da može pomagati slabima i raditi u Gospodnjem vinogradu; naš um da može misliti i stvarati projekte u svjetlu Evanđelja; a posebno, prikazati mu naše srce da može ljubiti i donositi odluke prema Božjoj volji

Treći element Marijine vjere je „put” u smislu da je „čitav njezin život bio nasljedovanje njezinog Sina”. Vjera je duhovno hodočašće, a ono nije drugo nego slijediti Isusa. „Isusov put je put ljubavi vjerne sve do kraja, sve do žrtve života, put križa”. Put vjere je put križa, poput Marijine vjere čiji plamičak je ostao upaljen i u noći, u času Isusove muke sve do zore Uskrsnuća. „A kad je došao glas da je grob prazan, u njezinom srcu je zavladala radost vjere, kršćanske vjere u smrt i uskrsnuće Isusa Krista. Jer vjera nas uvijek vodi radosti, a Ona je Majka radosti

„Marija blažena zbog svoje vjere u Boga, jer je pogled njezinog srca uvijek bio upravljen na Boga, na Božjeg Sina kojeg je nosila pod srcem i razmatrala pod Križem”.

Papa Franjo 12. 10. 2013.

11. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

Mt 6, 24-34XI.  TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
11. NKG  (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA

poruka2Ljet 24,17-25; Ps 89,4-5.29-34; Mt 6,24-34

Prvo čitanje: 2 Ljet 24, 17-25
Zaharija koga ubiste između Hrama i žrtvenika (Mt 23, 35).

Čitanje Druge knjige Ljetopisa
U one dane: Poslije Jojadine smrti došli su Judini knezovi i poklonili se kralju. Tada ih kralj poče slušati. Judejci bijahu ostavili Dom Gospodina, Boga otaca, i stali služiti ašerama i likovima; došla je Božja srdžba na Judejce i na Jeruzalem za tu krivicu. Slao im je Bog proroke da ih obrate Gospodinu, oni su ih opominjali, ali oni nisu htjeli slušati. Tada Božji duh napuni Jojadina sina, svećenika Zahariju, koji, stavši poviše naroda, reče: »Ovako veli Bog: Zašto kršite Gospodinove zapovijedi? Zašto nećete da budete sretni? Kako ste vi ostavili Gospodina, i on će vas ostaviti.« Ali su se oni pobunili protiv njega i zasuli ga kamenjem po kraljevoj zapovijedi u predvorju Gospodnjega Doma. Ni kralj Joaš ne sjeti se ljubavi koju mu učini otac Jojada, nego mu ubi sina; a on je umirući rekao: »Gospodin neka vidi i osveti!«
Kad je prošla godina dana, diže se na nj aramejska vojska i, navalivši na Judu i Jeruzalem, pobi sve knezove u narodu i posla sav plijen kralju u Damask. Iako je aramejska vojska bila malena po ljudstvu, ipak joj je Gospodin predao u ruke vrlo brojnu vojsku, jer ostaviše Gospodina, Boga svojih otaca.
Tako su se Aramejci na Joašu osvetili. Kad su otišli od njega, ostaviv ga u teškim bolestima, pobuniše se protiv njega njegovi časnici jer bijaše ubio sina svećenika Jojade, pa i oni njega ubiše na postelji, te je poginuo; pokopali su ga u Davidovu gradu, ali ga nisu ukopali u kraljevskoj grobnici.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “11. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)”

11. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)

Mt 6,1-6.16-18

XI. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
11 NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: 2Kr 2,1.6-14; Ps 31,20-21.24; Mt 6,1-6.16-18

Prvo čitanje: 2Kr 2, 1.6-14
Gle: ognjena kola, i Ilija uziđe na nebo.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima
Evo što se dogodilo kad je Gospodin uznio Iliju na nebo u vihoru: Ilija i Elizej pošli iz Gilgala. Kad su došli u Jerihon, Ilija reče Elizeju: »De, ostani ovdje, jer me Gospodin šalje do Jordana.« Ali on odgovori: »Života mi Gospodnjega i tvoga: ja te neću ostaviti!« I tako pođoše obojica.
I pedeset proročkih sinova pođe i zaustavi se podalje, dok su se njih dvojica zadržala kod Jordana. Tada Ilija uze svoj ogrtač, smota ga i udari po vodi, a voda se razdijeli na dvije strane. I obojica prijeđoše po suhu. A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: »Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe?« A Elizej odgovori: »Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!« Ilija odgovori: »Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti.« I dok su tako išli i razgovarali se, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih, i Ilija u vihoru uziđe na nebo. Elizej je gledao i vikao: »Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!« I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih na dvoje. I podiže Ilijin plašt, koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana.
Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: »Gdje je Gospodin, Bog Ilijin?« I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane, i Elizej prijeđe.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “11. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)”

11. NKG – UTORAK- MISNA ČITANJA (II)

XI. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
11. NKG (II) – Svagdan

MISNA  ČITANJA

📖: 1Kr 21,17-29; Ps 51,3-6b.11.16; Mt 5,43-48

Prvo čitanje: 1Kr 21, 17-29
Naveo si Izraela na grijeh.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
Nakon smrti Nabotove bi upućena riječ Gospodnja Iliji Tišbijcu: »Ustani i siđi u Samariju, u susret Ahabu, kralju izraelskom. Eno ga u vinogradu Nabotovu u koji je sišao da ga zaposjedne. Reci mu: Ovako veli Gospodin: Umorio si, oteo si! Zato ovako veli Gospodin: Na mjestu gdje su psi lizali Nabotovu krv, lizat će psi i tvoju.« Ahab reče Iliji: »Nađe li me, neprijatelju moj?« Ilija odgovori: »Nađoh te, jer si se prodao da činiš što je zlo u očima Gospodnjim. Evo, tek što nisam navukao na te nesreću. Pomest ću tvoje potomstvo, istrijebiti Ahabu sve što mokri uza zid, robove i slobodnjake u Izraelu. Učinit ću s tvojom kućom kao s kućom Jeroboama, sina Nebatova, i s kućom Baše, sina Ahijina, jer si me rasrdio i naveo Izraela na grijeh. I nad Izebelom reče Gospodin: Psi će proždrijeti Izebelu na polju Jizreelskom. Tko od obitelji Ahabove umre u gradu, psi će ga izjesti, a tko umre u polju, pojest će ga ptice nebeske.«
Doista, nitko se nije prodao tako kao Ahab da čini što je zlo u očima Gospodnjim, jer ga je zavodila njegova žena Izebela. Činio je vrlo odvratna djela: išao je za idolima baš kao što su činili Amorejci, koje je Gospodin protjerao ispred Izraelaca.
Kad je Ahab čuo te riječi, razdrije svoje haljine i stavi kostrijet na tijelo; i postio je, u kostrijeti je spavao i naokolo išao tiho jecajući. Tada dođe riječ Gospodnja Iliji Tišbijcu: »Jesi li vidio kako se Ahab preda mnom ponizio? Budući da se tako ponizio preda mnom, neću zla pustiti za njegova života; u vrijeme njegova sina pustit ću zlo na kuću njegovu.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “11. NKG – UTORAK- MISNA ČITANJA (II)”

11. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

XI. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
11. NKG (B) – JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA 
📖: Ez 17,22-24; Ps 92,2-3.13-16; 2Kor 5,6-10; Ez 17,22-24; Ps 92,2-3.13-16; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

 

Prvo čitanje: Ez 17, 22-24
Nisko drvo uzvisujem.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin Bog:
»S vrha cedra velikoga,
s vrška mladih grana njegovih, odlomit ću grančicu
i posadit je na gori visokoj, najvišoj.
Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi:
razgranat će se ona, plodom uroditi
i postati cedar predivni:
prebivat će pod njim sve ptice,
sve će se krilato gnijezditi u sjeni grana njegovih.
I sve će poljsko drveće znati
da ja, Gospodin,
visoko drvo ponizujem,
a nisko uzvisujem;
zeleno drvo sušim,
a drvu suhu dajem da rodi.
Ja, Gospodin, rekoh i učinit ću!«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “11. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)”

10. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

X. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
10. NKG (II), Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: 1Kr 19,9a.11-16; Ps 27,7-9.13-14; Mt 5,27-32

Prvo čitanje: 1Kr 19, 9a.11-16
Stani u gori pred Gospodina.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu reče: »Iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi.« Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu; a poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe, i stade na ulazu u pećinu. Tada mu progovori glas i reče: »Što ćeš ovdje, Ilija?« On odgovori: »Revnovao sam veoma gorljivo za Gospodina nad Vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i mačem poubijali tvoje proroke. Ostadoh sam, a oni traže da i meni oduzmu život.«
Gospodin mu reče: »Idi, vrati se istim putem u damaščansku pustinju. Kad dođeš, pomaži ondje Hazaela za kralja aramskog. Pomaži Jehuu, sina Nimsijeva, za kralja izraelskoga, i pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “10. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)”

10. NKG – ČETVRTAK – JUTARNJA MOLITVA

X. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
10. NKG  – Svagdan

 JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

 

HVALA TI…

Hvala ti što se budiš sa mnom.
I dane mi poklanjaš svoje.
Što svaki trenutak smisao ima.
Dok uz svoje osjećam i srce tvoje.

HVALA TI…
Hvala ti što koračaš sa mnom.
I kada hodati napor traži.
Što imam tebe i kad mi je teško.
Jer tada svaki teret je lakši.

HVALA TI…
Hvala ti što praštaš meni.
Kada za praštanje hrabrosti treba.
Što srce tvoje ljubi baš moje.
HVALA TI NAJDRAŽI DARU S NEBA!!! ❤

slika

10. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

 X. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
10. NKG (II), Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: 1Kr 18,41-46; Ps 65,10-13; Mt 5,20-26

Prvo čitanje: 1 Kr 18, 41-46
Pomoli se Ilija, te nebo dade kišu (Jak 5, 18).

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Ilija reče Ahabu: »Idi gore, jedi i pij, jer čujem šumor kiše.« Dok je Ahab otišao gore da jede i pije, Ilija se popeo na vrh Karmela, prignuo se zemlji i sakrio lice među koljena. Rekao je zatim svome momku: »Idi gore, i pogledaj prema moru.« On ode gore, pogleda i reče: »Ništa nema ondje!« Ilija odgovori: »Vrati se sedam puta.« Ali sedmoga puta reče momak: »Eno se oblak, malen kao dlan čovječji, diže od mora.« Tada reče Ilija: »Idi, kaži Ahabu: Upregni i silazi da te kiša ne uhvati.«
Odjednom se nebo zamrači od oblaka i vihora, i pade jaka kiša. Ahab se pope na kola i odveze u Jizreel. Ruka je Gospodnja bila nad Ilijom, te on, opasavši se, otrča pred Ahabom sve do u blizinu Jizreela.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 65, 10-13
Pripjev: Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

 Evanđelje: Mt 5, 20-26
Tko se srdi na brata, bit će podvrgnut sudu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Čuli ste da je rečeno starima: ‘Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.’ A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne: ‘Glupane!’ bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’ bit će podvrgnut ognju paklenomu.
Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.
Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš posljednjeg novčića.«
Riječ Gospodnja.

 

10. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)

X. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
10. NKG (II) –  Sv. Antun Padovanski,
Spomendan

MISNA ČITANJA

📖: od dana 1Kr 18,20-39; Ps 16, 1-2.4-5.8.11; Mt 5, 17-19

Prvo čitanje:1 Kr 18, 20-39
Neka znade sav ovaj narod da si ti Bog i da ćeš ti obratiti njihova srca.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Ahab pozva sve sinove Izraelove i sakupi proroke Baalove na gori Karmelu. Ilija pristupi svemu narodu i reče: »Dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega.« A narod mu nije odgovorio ni riječi. Ilija nastavi: »Ja sam još jedini ostao kao prorok Jahvin, a Baalovih je proroka četiri stotine i pedeset. Dajte nam dva junca. Neka oni izaberu sebi jednoga, neka ga sasijeku i stave na drva, ali neka ne podmeću ognja. Ja ću spremiti drugoga junca i neću podmetati ognja. Vi zazovite ime svoga boga, a ja ću zazvati ime Jahvino: bog koji odgovori ognjem, pravi je Bog.« Sav narod odgovori: »Dobro!«
Potom reče Ilija prorocima Baalovim: »Izaberite sebi jednoga junca i počnite, jer vas je mnogo više. Zazovite ime svoga boga, ali ne stavljajte ognja.«
Oni uzeše junca koji je njima pripao i pripremiše ga. Zazivali su ime Baalovo od jutra do podne govoreći: »O Baale, usliši nas!« Ali nije bilo ni glasa, ni odgovora. I skakahu i prigibahu koljena pred žrtvenikom koji su načinili.
U podne im se Ilija naruga i reče: »Glasnije vičite, jer on je bog; zauzet je ili ima posla, ili je na putu; možda spava, pa ga treba probuditi!« A oni okrenuše vikati još glasnije i parati se noževima i sulicama, kako je u njih običaj, sve dok ih nije oblila krv. Kad je prošlo podne, pali su u bunilo i bjesnjeli sve dok nije bilo vrijeme da se prinese žrtva; ali nije bilo nikakva glasa ni odgovora niti ikakva znaka.
Tada Ilija reče svemu narodu: »Priđite k meni!« I sav mu narod pristupi. On popravi žrtvenik Jahvin koji bijaše srušen. Ilija uze dvanaest kamenova prema broju plemena sinova Jakova, kome je Bog rekao: »Izrael će biti ime tvoje!« I sagradi od toga kamenja žrtvenik Imenu Jahvinu, i iskopa jarak oko žrtvenika, širok da bi se mogle posijati dvije mjere pšenice. Složi drva, rasiječe junca i stavi ga na drva. Tada reče: »Napunite vodom četiri vrča i izlijte na paljenicu i na drva!« Učiniše tako. Zapovjedi im: »Ponovite«, i oni ponoviše. Tada reče: »Učinite i treći put.« Oni tako i treći put. Voda je tekla oko žrtvenika i jarak se ispunio vodom.
Kad bijaše vrijeme da se prinese žrtva, pristupi prorok Ilija i reče: »Jahve, Bože Abrahamov, Izakov i Izraelov, objavi danas da si ti Bog u Izraelu, da sam ja sluga tvoj i da sam po zapovijedi tvojoj učinio sve ovo. Usliši me, Jahve; usliši me, da bi sav ovaj narod znao da si ti, Jahve, Bog i da ćeš ti obratiti njihova srca.«
I oganj Jahvin pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prašinu, čak i vodu u jarku isuši. Sav narod se uplaši, ljudi padoše ničice i rekoše: »Jahve je Bog! Jahve je Bog!«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “10. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)”

%d blogeri kao ovaj: