17. NKG – NEDJELJA – PROPOVIJEDI (B)

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA 
17, NKG (B) – SEDAMNAESTA NEDJ
ELJA KROZ GODINU

PROPOVIJEDI

TKO ĆE NAHRANITI SILAN SVIJET?

Iv 6,1-15
Život svih velikana duha, znanosti, tehnike i umjetnosti sastoji se u intimnoj želji da svoje djelo, svoj životni opus pretoče u jednu misao, jednu ideju, konkretnu sliku, u jednu cjelovitu životnu sintezu, u nešto što bi bilo kruna njihova života i stvaranja. Stoga i danas imamo pokušaje i potragu za teorijom koja bi protumačila pojavnost svijeta, sve fenomene, potragu za svjetskom formulom, koja bi u sebi sažimala sve. To ćemo pronaći i u Isusovu životu. Nastupio je riječu o kraljevstvu Božjem, o radosnom navještaju svima. Situacija u kojoj je naviještao ne bijaše nimalo ružičasta. Sve je slutilo brzome kraju i zato je on sebe i svoju osobu sažimao u kratke izričaje koje ćemo pronaći napose u Ivanovu Evanđelju, gdje on u prvom licu i prvom padežu izgovara svoje “Ja jesam” – počev od razgovora sa Samarijankom do onoga očitovanja u Getsemaniju pred raspojasanom i naoružanom svjetinom, kad izgovara “Ja jesam” – a oni svi popadaju na zemlju. Nastavi čitati “17. NKG – NEDJELJA – PROPOVIJEDI (B)”

17. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
17. NKG (B) – SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Misna čitanja

📖: 2Kr 4,42-44; Ps 145,10-11.15-18; Ef 4,1-6; Iv 6,1-15

Prvo čitanje: 2Kr 4, 42-44
Jest će i preostat će.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima
U one dane: Neki čovjek došao iz Baal Šališe i donio čovjeku Božjem Elizeju kruh od prvina, dvadeset ječmenih hljebova i kaše u torbi.A on zapovjedi: »Daj ljudima neka jedu!« Ali njegov momak odgovori: »Kako to mogu postaviti pred stotinu ljudi?« On odgovori: »Podaj ljudima i neka jedu, jer ovako veli Gospodin: ’Jest će i preostat će.’« I postavi on pred njih. I jedoše i još preosta, prema riječi Gospodinovoj.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “17. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)”

16. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

Iv 15, 1-8Subota – Misna čitanja – 16. NKG (C)
📖: Gal 2,19-20; Ps 34,2-11; Iv 15,1-8

Prvo čitanje: Gal 2, 19-20
Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo!
Po Zakonu ja Zakonu umrijeh da Bogu živim.
S Kristom sam razapet.
Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.
A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “16. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)”

16. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

XVI.  TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
16. NKG (II)  – Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: Jr 3,14-17; Otp. pj.: Jr 31,10-12b.13; Mt 13,18-23

Prvo čitanje: Jr 3, 14-17

Dat ću vam pastire po srcu svojemu; i svi će se narodi sabrati u Jeruzalemu.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Vratite se, sinovi odmetnici — riječ je Gospodnja — jer ja sam vaš Gospodar. Uzet ću vas, po jednoga iz svakoga grada, po dvojicu od svakog roda, da vas odvedem na Sion. I dat ću vam pastire po srcu svojemu koji će vas pasti razumno i mudro. A kad se u one dane namnožite i narodite u zemlji — riječ je Gospodnja — više se neće govoriti: »Kovčeg Gospodnjeg Saveza« i nitko neće na nj misliti, nitko ga se neće sjećati ni za njim čeznuti, niti ga ponovo graditi. U to će se vrijeme Jeruzalem zvati »Prijestolje Gospodnje«; i svi će se narodi u njemu sabrati u ime Gospodnje, i nijedan se više neće tvrdoglavo povoditi za pokvarenim srcem svojim.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Jr 31,10-13

Pripjev: Gospodin nas čuva ko pastir stado svoje.

Čujte, o narodi, riječ Gospodnju,
objavite je širom dalekih otoka:
»Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire
i čuva ga ko pastir stado svoje!«

Jer Gospodin oslobodi Jakova,
izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski,
da se naužiju dobara Gospodnjih.

Djevojke će se veseliti u kolu,
mlado i staro zajedno,
jer ću im tugu u radost pretvoriti,
utješit ću ih
i razveselit nakon žalosti.

Evanđelje: Mt 13, 18-23
Onaj koji Riječ sluša i razumije pa urodi.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito — to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje — to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju — to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.«
Riječ Gospodnja.

16. NKG – PETAK – JUTARNJA MOLITVA

XVI.  TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
16. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Nikada nemojte svojim ponašanjem i djelima druge namjerno povrijediti i rasplakati. Budite osoba koja će drugima vratiti osmjeh na lice, osoba koja će ih hrabriti i tješiti. Molite Gospodina za dar ljubavi i mudrosti, da budete oruđe u Njegovim rukama, da budete svijetlo Njegovo što svijetli za druge.

U svakom danu postoje čarobni trenuci  koji nam ULJEPŠAJU život ! Nastavi čitati “16. NKG – PETAK – JUTARNJA MOLITVA”

SAKRAMENT SVETE PRIČESTI – EUHARISTIJA

SVETA PRIČEST – EUHARISTIJA
Euharistija je izvor i vrhunac svega kršćanskog života. Ona sadrži sve duhovno blago Crkve: samoga Krista, naš Vazam. Euharistijskim slavljem već se pridružujemo nebeskoj liturgiji i unaprijed kušamo vječni život.
«Ovo činite meni na spomen» (1Kor 11,24)

Svetu Pričest primaju vjeroučenici trećeg razreda osnovne škole koji žive na području naše župe. Uz redovito pohađanje školskog vjeronauka, potrebno je i pohađanje župskog. Nakon završene priprave, po prvi puta pristupaju sakramentu pomirenja (ispovijedi), a nakon toga, svečano u nedjeljnom euharistijskom slavlju, primaju svoju prvu sv. Pričest.

Za krštene u drugoj župi, potrebno je donijeti potvrdu.

Euharistija je jedan od tri osnovna sakramenta uvođenja u kršćanstvo. Krist je prisutan u Euharistiji pod prilikama kruha i vina; ne samo da mu se klanjamo i divimo već da ga i blagujemo. On je tu da bude naša hrana za nadnaravni život kojeg smo primili u krštenju. Sam je rekao: «Ako tko jede od ovoga kruha živjet će zauvijeke» i «Tko jede tijelo moje i prije krv moju, ima život vječni».
Stoga Crkva poziva svoje članove da često pristupaju svetoj pričesti, posebno u važnijim zgodama života ili za vrijeme slavlja crkvenih svetkovina i blagdana. Kršćanin može uvijek pristupiti pričesti kada nije u smrtnom grijehu.
Posebna pažnja se pridaje spremanju djece za ovaj sakramenat. U župama se, nakon obuke za vrijeme trajanja župnoga vjeronauka, priređuje zajedničko misno slavlje prve pričesti.
Prvoj pričesti prethodi i prva ispovijed. Preporučuje se da prva ispovijed ima svoje posebno obilježje. Najbolje je da se obavi tjedan dana prije pričesti u obliku pokorničkog bogoslužja.
U slavlju prve pričesti vrlo značajno mjesto zauzima obnova krsnih obećanja. Tada djeca – prvopričesnici – sami izražavaju svoju vjeru koju su, na njihovu krštenju, ispovjedili roditelji i kumovi.
Kandidati za sakramenat prve pričesti, koji uključuje i ispovijed, prijavljuju se početkom školske godine. Kandidati za prvu pričest mogu biti polaznici III. razreda osnovne škole ili stariji učenici koji se još nisu pričestili ni ispovjedili. Pohađanje samo školskoga vjeronauka nije dovoljno za primanje ovih sakramenata, tako da kandidati moraju biti uključeni i u župni i u školski vjeronauk.

MOLITVE

Roditeljska preporuka za prvopričesnike
Dobri Bože, preporučujemo ti našu djecu – čista srca kao procvali cvijet. Njihov pogled mami roditeljsku suzu. Ovo je naša treća suza radosnica koju su nam izmamili iz roditeljskog oka. Kad su došli na ovaj svijet, proplakali smo od radosti. Kad je svećenik prelio njihovo čelo vodom krštenika, izmamili su nam suzu radosti. Rasli su na našu radost. Slatki naš teret. Obećali smo da ćemo ih odgojiti u vjeri Svetih Otaca. Čuvaj ih, dragi Bože, jer će odsada sami pristupati do oltara gdje ih čeka tvoj Sin, Isus Krist. Nemamo puno riječi. Dobra su to i pametna djeca! Sretna djeca svojih roditelja. Mi ćemo biti iza njih, tvoj blagoslov nad njima. Opet ćemo svoju sreću, gledajući njih, iskazati suzom radosnicom iz roditeljskog pogleda. Dragi Bože, naša bijela djeca, sreća roditeljska, neka rastu i cvjetaju na radost hrvatskoga naroda, da postanu voće kršćanske vjere. Koji put nestašna, a danas ovako dobra. Naša djeca! Naša draga bijela djeca!

Prvopričesnička molbenica
Dragi Bože, daj da mi – prvopričesnici – budemo živi svjedoci svoga krštenja.Dragi Bože, daj da mi – prvopričesnici – budemo blagovjesnici mira i ljubavi.Dragi Bože, daj da mi – prvopričesnici – koji po prvi put pristupamo oltaru okrjepe kršćanske, budemo nahranjeni kruhom od kojega nikad nećemo ogladnjeti.Dragi Bože, daj da mi – prvopričesnici – koji po prvi put pristupamo oltaru jakosti kršćanske, budemo napojeni pićem od kojega nikada nećemo ožednjeti.Dragi Bože, daj svima koji su položili svoje živote za križ časni i slobodu zlatnu, vječnu domovinu u nebeskom kraljevstvu.

Prvopričesnička zahvalnica
Dragi Isuse, dugo smo se pripremali i čekali smo dan susreta s tobom. Uputili smo se k tebi – kruhu prvopričesničkom. Čekao si nas na stazi života. Danas smo se s tobom susreli u našoj crkvi. Na oltaru, u prilici svete hostije, čekao si nas – nas prvopričesnike – da nas nahraniš kruhom života. Ti znaš, dragi Isuse, da naši koraci nisu još tako čvrsti u hodanju. Mi koji put potrčimo… i padnemo. I opet se podignemo. Od danas ćemo ići zajedno s tobom. Vodi nas! Mi idemo za tobom. Ti idi ispred nas. Ako padnemo koji put, podigni nas svojom moćnom desnicom. Još te molimo da svojom darežljivom rukom zahvališ svima koji su nam pomogli doći do tebe. Danas te osobito molimo za svoje roditelje. Neka im naša sreća bude zahvala za sve.

Roditeljska zahvalnica za prvopričesnike
Kako je lijepo vidjeti, dobri Bože, našu djecu u bjelini na svetoj misi. Odmah nam navru drage uspomene kada smo ih prvi put gledali u bijeloj krsnoj haljini. Oni se tog dana ne sjećaju. Bili su još sitni i nisu znali govoriti. Mi smo ih – roditelji i kumovi – donijeli u crkvu pred oltar i tebi prikazali. Tada smo u njihovo ime obećali da ćemo ih još jednom dovesti pred oltar u bjelini. I to smo obećanje danas ispunili.
Na njima vidimo da su sretni. I mi smo sretni gledajući ih u bjelini. Danas ih nismo donijeli u naručju, nego doveli u crkvu. Doveli smo ih pred oltar okrepe kršćanske da ih tvoj Sin, Isus Krist, nahrani kruhom života, kako je obećao. Hvala ti, dragi Bože, na daru života i vjere. Neka naši prvopričesnici blistaju u radosti roditeljskoj, cvjetaju u bjelini kršćanskoj!

SAKRAMENT KRŠTENJA

SAKRAMENT KRŠTENJA

Krštenje je temeljni događaj kršćanskoga života. Podrijetlo krštenja izvire u Kristovoj oporuci kada je zapovjedio svojim učenicima da idu po svem svijetu i krste sve narode u njegovo ime: “Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”. Osobne pretpostavke za primanje krštenja jesu unutarnje obraćenje i vjera u Isusa Krista i njegovu nauku. Krštenje uključuje vjernike u Crkvu kao novi Božji narod koji je Mistično Tijelo Kristovo ispunjeno Duhom Svetim. Tako shvaćeno uključenje u Crkvu jest i prvi temeljni učinak krštenja, a istodobno i sredstvo postizanja punine krsne milosti.

Roditelji su prvi ovlašteni i prvi su odgovorni za kršćanski rast djeteta. Krsno kumstvo je dodatna i posebna služba za krštenika. Krsni kum ili kuma postaju jamac ozbiljnosti i pozitivne nakane da će svoje kumče povezati sa životom kršćanske zajednice. Usprkos prvenstvu roditeljske službe u obredu krštenja i kasnije u životu, krsnim kumovima pripadaju važne zadaće. Krsni kumovi su trajni predstavnici opće Crkve i vidljivi predstavnici u kršćanskoj zajednici. Krsni obred ima duhovne vrednote kršćanskoga i obiteljskoga slavlja.
Roditelji i kumovi preuzimaju na sebe odgovornost da će dijete odgojiti u vjeri u kojoj se krsti. To se vidi i iz samoga bogoslužja krštenja:
– na početku obreda roditelji i kumovi traže krštenje djeteta;
– zajedno čine djetetu znak križa na čelu;
– odriču se od sotone i ispovijedaju vjeru u ime djeteta;
– majka, ili kum/a, prinosi dijete krsnom zdencu;
– otac ili kum/a pali krsnu svijeću;
– na kraju obreda roditelji i kumovi primaju blagoslov.

MOLITVE

Molitva majke za sretno začeće
Svemogući Bože, prema tvojoj stvoriteljskoj promisli, odredio si ženu za nositeljicu života. Sudjelujući u čudesnim tijekovima stvaranja sa svojim suprugom, molim te, da se u našoj ljubavi ostvari sretno začeće našeg djeteta.

Molitva oca za sretno začeće
Svemogući Bože, u čudesnom stvaranju svijeta, odredio si čovjeku da raste, množi se, napuni zemlju i sebi je podloži. Tvom zakonu podredio sam se zajedno sa svojom suprugom. Neka se naša uzajamna veza ostvari u sretnom začeću našeg djeteta.

Molitva majke za sretan porod
Gospodine, na pomisao da ću postati majka, od radosti mi zaigra dijete u utrobi. Tvoj je dar da sam mogla začeti novi život. Dok sa svojim suprugom čekam sretan porod, molim te čuvaj plod utrobe moje.

Molitva oca za sretan porod
Gospodine, obasjala me radost tvoga dara u nadi da ću postati otac novoga života. Sa svojom suprugom očekujem dan kada ću ugledati novo stvorenje. Molim te za sretno rođenje začetog života.

Molitva majke nakon poroda
Svemogući vječni Bože, Gospodaru života, hvala ti što sam postala majka. Blagoslovi rođeni plod utrobe moje, oca moga djeteta i mene roditeljicu života. Darovano čedo neka raste kao sveza ljubavi između nas – roditelja i tebe – Stvoritelja i začetnika života.

Molitva oca nakon poroda
Svemogući vječni Bože, Gospodaru života, hvala ti na daru kojim si blagoslovio ljubav između mene i moje supruge. Prema tvome naumu, naša se ljubav umnožila. Pomozi mi da budem pravi otac svoga djeteta i dobar suprug majci roditeljici.

Ime djeteta
Dobri Bože, prema tvojoj odredbi sve stvoreno dobiva svoje ime raspoznavanja. Prema našem dogovoru, djetetu smo nadjenuli ime… To ćemo ime izgovoriti i u crkvi na njegovu krštenju. Potpomognuto našim odgojem i tvojim blagoslovom neka ga nosi na ponos svoga naroda.

Molitva majke prije krštenja
Gospodine, sa svojim suprugom i kumovima ponijet ću svoje dijete u crkvu na krštenje. Sada ga znamenujem znakom križa. Učini ga hramom svoga veličanstva i podaj da se u njemu Duh Sveti nastani.

Molitva oca prije krštenja
Gospodine, od Crkve Kristove tražit ću krštenje za svoje dijete… Obvezujem se da ću ga odgajati u vjeri kako bi živjelo po tvojim zapovijedima, ljubilo tebe i bližnjega svoga, kao što nas je Isus učio. Pomozi mi, da zajedno sa svojom suprugom, odgojim svoje dijete da raste u mudrosti pred tobom i ljudima.

Molitva roditelja za kumove
Dobri Bože, kao kršćani znamo da po otajstvu vode dobrostivo dijeliš obilje svoga života onima koji vjeruju. Naše dijete krstit ćemo u vjeri Crkve. Kumovi koje smo odabrali obvezali su se da će nam pomagati u odgoju. Blagoslovi ih da njihov život bude živi primjer vjere našem djetetu.

Molitva majke poslije krštenja
Gospodine Bože svemogući, po svome Sinu, rođenom od Djevice Marije, ti veseliš kršćanske majke nadom vječnoga života što nam je zasjalo u našoj djeci. Blagoslovi me kao majku moga djeteta kojega sam krstila u vjeri Crkve. Daj da ti zajedno sa svojim djetetom zahvaljujem bez prestanka, u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

Molitva oca poslije krštenja
Gospodine Bože svemogući, ti zemaljski i nebeski život daješ izobila. Blagoslovi me kao oca moga djeteta kojega sam krstio u vjeri otaca svojih. Daj da zajedno sa svojom suprugom riječju i primjerom budem svome djetetu prvi svjedok vjere, u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Amen.

16. NKG – ČETVRTAK – JUTARNJA MOLITVA

XVI.  TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
16. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

O BOŽE, HOĆU LI JA IKADA BITI PRVA? –
Počela sam dolaziti k Tebi, ali sam otkrila Tebe koji dolaziš meni.
Željela sam potrčati prema Tebi, ali sam otkrila Tebe koji već trčiš prema meni.
Željela sam Te čekati, ali sam vidjela da Ti čekaš mene.
Željela sam Te tražiti, ali sam otkrila da Ti mene tražiš.
Mislila sam: „Našla sam Te“, ali Ti si našao mene.
Željela sam Ti reći: „Volim Te“, ali čula sam Tebe koji govoriš: „Volim Te“.
Željela sam Tebe izabrati, ali Ti si prvi izabrao mene.
Željela sam Ti pisati, ali sam od Tebe dobila Pismo.
Željela sam živjeti u Tebi, ali sam otkrila da Ti živiš u meni.
Željela sam Te moliti za oproštenje, ali sam otkrila da mi već opraštaš.
Željela sam Ti se predati, ali sam otkrila da mi se Ti već daruješ.
Željela sam Ti ponuditi svoje prijateljstvo, ali sam otkrila da Ti meni
nudiš svoje prijateljstvo. Željela sam Te prva zazvati: „Abba! Oče!“,
ali sam čula da me Ti već zoveš: „Dijete moje!“
Željela sam Ti otkriti svoju nutrinu, ali Ti si mi već otkrivao svoj nutarnji život.
Željela sam Te pozvati u svoj život, ali primila sam Tvoj poziv da uđem u Tvoj život. Željela sam se radovati zbog moga povratka, ali Ti si se već radovao
jer sam se vratila.
O BOŽE, HOĆU LI JA IKADA BITI PRVA?

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen.
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Kad si jutros ustao

Kad si jutros ustao, ja sam ti već bio pripremio sunce da ugrije tvoj dan. Pripremio sam ti hranu. Da, to sam ti pripremio dok sam bdio nad tvojim snom, nad tvojom obitelji, nad tvojim domom. Očekivao sam tvoje “Dobro jutro!”, ali ti si na to zaboravio…

Činilo se da se jako žuriš. Oprostih ti… Sunce je izašlo, cvijeće zamirisalo i jutarnja rosa te pratila, a ti ni pomislio nisi da sam ti to ja pripremio. Tvoji su se ukućani nasmiješili, tvoji prijatelji su te pozdravljali, učio si, puno posla obavio, pobjede nosio, ali … nisi shvatio da sam ja s tobom i da bih puno više s tobom učinio da si me zamolio. …Žurilo ti se… Oprostih ti. Nastavi čitati “Kad si jutros ustao”

16. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

XVI. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
16. NKG (B) – ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖: Jr 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34

Prvo čitanje: Jr 23, 1-6
Skupit ću ostatak svojih ovaca i podići im pastire.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje – govori Gospodin. Stoga ovako govori Gospodin, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj:»Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših – govori Gospodin. I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se. I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti« – govori Gospodin.
»Evo dolaze dani
– govori Gospodin –
podići ću Davidu izdanak pravedni.
On će vladati kao kralj i biti mudar
i činit će pravo i pravicu u zemlji.
U njegove će dane Judeja biti spašena
i Izrael će živjeti spokojno.
I evo imena kojim će ga nazivati:
’Gospodin, Pravda naša.’«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “16. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)”

%d blogeri kao ovaj: