21. NKG – PONEDJELJAK – VEČERNJA – SV. MONIKA

XXI. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
VEČERNJA

SV. MONIKA – SPOMENDAN

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Svi jaku ženu poštujmo,
U koje srce muško je,
Glasovita zbog svetosti
Svim svijetom ona slavo sja.

S božanske plačuć ljubavi
Zlu ljubav ona odbija
I strmim putem putuje
K nebeskom kraju blaženom.

Post njeno tijelo morio,
A slatka hrana molitve
Duh sveudilj joj hranila;
Sad rajsku radost uživa.

O snago jakih, Isuse,
Što sam ta čuda izvodiš,
Po zagovoru svetice
Usliši blag, što molimo.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona Pravedan je Gospodin, čestiti će gledat lice njegovo.

PSALAM 11 (10) Pravednikovo pouzdanje u Gospodina
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi (Mt 5, 6).

Gospodinu se utječem! †
Zašto dakle govorite duši mojoj: *
»Odleti u goru kao ptica!«

Gle, bezbožnici već luk napeše, †
za tetivu strijelu zapeše *
da iz potaje ustrijele pravednika.
Kad su temelji uzljuljani, *
što da učini pravednik?

Gospodin je u svom svetom Hramu, *
Gospodin na nebeskom sjedi prijestolju.
Oči njegove motre, *
vjeđama proniče sinove ljudske.
Gospodin proniče pravedna i nepravedna, *
iz dna duše mrzi silnika.
Na grešnike će izlit žeravu i sumpor, *
vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine.

Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi, *
čestiti će gledat lice njegovo.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona Pravedan je Gospodin, čestiti će gledat lice njegovo.

2^ Antifona Blago čistima srcem: oni će Boga gledati.

PSALAM 15 (14). Tko je pred Bogom dostojan?
Pristupiste gori Sionu i gradu Boga živoga (Heb 12, 22).

Gospodine, tko smije prebivati
u šatoru tvome, *
tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

Onaj samo tko živi čestito, *
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori, *
i ne kleveće jezikom;
koji bližnjem zla ne nanosi *
i ne sramoti susjeda svoga;

koji zlikovca prezire, *
a poštuje one što se boje Gospodina;
koji se zaklinje prijatelju, *
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu, *
i ne prima mita protiv nedužna.

Tko tako čini, *
pokolebat se neće dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona Blago čistima srcem: oni će Boga gledati.

3^ Antifona U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

HVALOSPJEV (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac, *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe, po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem,

obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

KRATKO ČITANJE (Rim 8, 28-30)

Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i preododredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

KRATKI OTPJEV

R. Bog je izabra, * i unaprijed je predodredi. Bog.
O. Prebivalište joj dade u šatoru svome. * I unaprijed je predodredi. Slava Ocu. Bog.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 46-55) Kliktaj duše u Gospodinu

Antifona Monika u Kristu oživljena, i dok se još nije oslobodila tijela, tako je živjela da se ime Božje veličalo u njezinoj vjeri i ponašanju.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona Monika u Kristu oživljena, i dok se još nije oslobodila tijela, tako je živjela da se ime Božje veličalo u njezinoj vjeri i ponašanju.

PROŠNJE

Zajedno sa svetim ženama pomolimo se Gospodinu za Crkvu i zavapijmo:

Sjeti se, Gospodine, Crkve svoje.

Po mučenicama koje su snagom duha nadvladale tjelesnu smrt:
− daj Crkvi svojoj postojanost u napastima i nevoljama.
Po svetim suprugama koje su u braku napredovale u milosti:
− daj svojoj Crkvi apostolsku plodnost.
Po udovicama koje su molitvom i gostoprimstvom ublažile i posvetile svoju samoću:
− daj da tvoja Crkva bude svijetu sakramenat ljubavi.
Po majkama koje su porod rodile za kraljevstvo Božje i za ljudsku obitelj:
− daj da tvoja Crkva sve ljude rađa za život i spasenje.
Po svim svetim ženama koje su zavrijedile promatrati svijetlo tvoga lica:
− daj i pokojnicima da se raduju gledajući tebe u vječnosti.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, tješitelju ucviljenih! Ti si primio suze svete Monike za obraćenje njezina sina Augustina. Daj da po njihovu zagovoru oplakujemo svoje grijehe i po tvojoj dobroti postignemo oproštenje. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.