26. NKG – NEDJELJA – PROPOVIJEDI (B)

 

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA 
26. NKG (B) – DVADESET ŠESTA NEDJ
ELJA KROZ GODINU

PROPOVIJEDI

Strah od pakla i strah od Boga

Danas je mnogo rečeno o paklu. I o zlodusima. I o strašnome sudu onih koji druge navode na zlo. Je li svijet slikâ i predodžbi na bilo koji način shvatljiv? Nisu li između Isusova vremena i našega kulturalni svjetovi.

Nema sumnje: Isus je o svemu govorio. Đavao i pakao pojavljuju se u njegovim razmišljanjima i govorima, i to ne na rubu, nego na centralnim mjestima. Kako s time ophoditi?

Tri pogrešna tumačenja vrijedi ukloniti. Prvo tumačenje kaže: To su tada bile (primitivne predodžbe). Za nas moderne ljude one nemaju što kazati. Jedno drugo tumačenje sve te izreke jednostavno uzima doslovno i još ih oboja, oslika. Tako su to činile propovijedi sa sviješću o paklu, koje su oslikavale muke prokletnika i iskitile ih mogućim mučenjima. Treće pogrešno tumačenje kazuje, da Isus nije baš tako mislio, da je on samo htio ozbiljnost ljudskih odluka učiniti jasnijima. Naravno on je to sam sasvim drukčije gledao, on je ipak prije svega govorio o dragom, ljubljenom, opraštajućem i milosrdnom Bogu a ne o vječnome ognju u paklu. Nastavi čitati “26. NKG – NEDJELJA – PROPOVIJEDI (B)”

26. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

 

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
26. NKG (B) – DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖: Br 11,25-29; Ps 19,8.10.12-14; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

Prvo čitanje: Br 11, 25-29
 Zar si zavidan zbog mene? Oh, kad bi sav narod postao prorok!

Čitanje Knjige Brojeva
U one dane:
Gospodin siđe u oblaku i poče govoriti s Mojsijem, uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na sedamdesetoricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše.
Dvojica ostadoše u taboru. Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo – bili su i oni među upisanima, premda nisu došli u šator – te počeše u taboru prorokovati.
Neki mladić otrča te javi Mojsiju:»Eldad i Medad«, reče, »prorokuju u taboru!« Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče: »Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!« Mojsije mu odgovori: »Zar si zavidan zbog mene! Oh, kad bi sav narod Gospodnji postao prorok! Kad bi Gospodin na njih izlio svoga duha!«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “26. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)”

Sveti Vjenceslav

Sveti Vjenceslav
Sveti Vjenceslav

Današnji sveti zaštinik u hrvatskim krajevima poznat je kao Vjenceslav ili Većeslav, a Česi svoga prvog sveca nazivaju Václav. Odvjetak obitelji Přemyslovića, rodio se oko 907. u Stochovu kraj Kladna. U kršćanskom duhu odgojila ga je baka, sveta Ludmila, a kneževski naslov stekao je 921. Isprva pod skrbništvom majke Drahomíre, oko 925. zavladao je samostalno i obnovio tradicionalne veze između Češke i Bavarske. Uzorni kršćanin i prijatelj siromaha, pravedni i revni vladar, u sebi je ujedinio dvije misionarske predaje, slavensku iz Velike Moravske i njemačku iz Regensburga te znatno pridonio pokrštavanju Čeha. Težio je duhovnom savršenstvu i redovničkom zvanju. Ubili su ga iz zasjede na putu prema crkvi poganski velikaši, pristaše njegovog mlađeg brata Boleslava I, na današnji dan, 28. rujna 935, u mjestu Stará Boleslav.
Njegova mučenička smrt opisana je u mnogim staroslavenskim i latinskim legendama. Posmrtni ostaci svetog Václava preneseni su u katedralu svetog Vida (Víta) u Pragu, koja je postala stjecište brojnih hodočasnika, a njegovo ime nosi i najljepši praški trg, Václavské náměstí. Njegovom zagovoru pripisuju se mnoga čuda, a njemu u čast ispjevana je u 19. stoljeću popularna engleska božićna pjesma „Good King Wenceslas”. Zaštitnik je Češke, češkog naroda, Praga, praške nadbiskupije, Moravske i pivara.

Sveti Ivan od Dukle

sveti_ivan_iz_dukle

Sveti Ivan od Dukle

Današnji sveti zaštitnik je i Ivan iz Dukle (Jan z Dukli), poljski franjevac bernardinac. Rođen je 1414. u Dukli, mjestu podno Karpata (danas Podkarpatsko vojvodstvo), u jugoistočnoj Poljskoj, na granici sa Slovačkom. Školovao se u rodnom mjestu, a kasnije u Krakówu. Kao mladić neko vrijeme je provodio pustinjački život. Oko 1434. stupio je u franjevački red u obližnjem gradu Krosnu. Od 1438. do 1440. bio je gvardijan franjevačkog samostana u Krosnu, a od 1444. u Lavovu (danas Ukrajina). Kao svećenik bio je na glasu kao sjajan propovjednik i ispovjednik ne samo u Poljskoj, nego i u Ukrajini, Moldaviji i Bjelorusiji. Uz sebe je stalno nosio pravila svetog Franje jer je nastojao slijediti njegove upute u nasljedovanju Krista Gospodina i služenju braći ljudima.

Pridružio se 1463. u Lavovu strožoj franjevačkoj opservantskoj grani, bernardincima, nazvanima tako po njihovom krakovskom samostanu, s crkvom posvećenom svetom Bernardinu Sienskom. Boravio je uglavnom u bernardinskim samostanima u Poznańu i Lavovu. Zalagao se za jedinstvo Kristove Crkve i priveo katoličkoj vjeri mnoge Rusine i Armence. Potkraj života je oslijepio, ali to nije smanjilo njegov apostolski žar. Često je molio novake da mu čitaju svetopisamske tekstove kao pripremu za njegove propovijedi. Umro je na glasu svetosti u Lavovu, 29. rujna 1484. Tijelo mu je 1945. preneseno najprije u Rzeszów, a 1974. u rodnu Duklu. Pripisuju mu se mnoga čudesa, pored ostalog i legendarna obrana Lavova godine 1648, pred tatarskom i kozačkom navalom, koju su predvodili čuveni tatarski vojskovođa Tuhaj-bej i zaporoški hetman Bogdan Hmjelnicki. O tim događajima piše prvi poljski i slavenski nobelovac, veliki Henryk Sienkiewicz, u svojem romanu „Ognjem i mačem”. Blaženim je Ivana iz Dukle 1733. proglasio papa Klement XII, a svetim 10. lipnja 1997. papa Ivan Pavao II, na misi u Krosnom, pred oko milijun vjernika. Zaštitnik je Poljske i Litve.

25. NKG – MISNA ČITANJA – c (II)

XXV. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
25. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Izr 21,1-6.10-13; Ps 119,1.27.30.34-35.44; Lk 8,19-21

Prvo čitanje: Izr 21, 1-6.10-13
Razne poslovice.

Čitanje Knjige Mudrih izreka
Kraljevo je srce u ruci Gospodina kao voda tekućica; vodi ga kuda god hoće.
Svaki je put čovjeku pravedan u vlastitim očima, a Gospodin ispituje srca.
Da se vrši pravda i pravo, draže je Gospodinu nego žrtva.
Ponosite oči i oholo srce, i svjetiljka opakih, to je grijeh.
Namisli marljivoga samo su na korist, a nagloga samo na siromaštvo.
Blago stečeno jezikom lažljivim nestalna je ispraznost onih koji traže smrt.
Duša opakoga želi zlo: u njega nema milosti ni za bližnjega.
Kad se podsmjevač kazni, neiskusan postaje mudar, a mudri iz pouke crpe znanje.
Na kuću opakoga pazi Svepravedni i opake strovaljuje u nesreću.
Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “25. NKG – MISNA ČITANJA – c (II)”

25. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

XXV. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
25. NKG (II
) –  Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Izr 3,27-34; Ps 15,2-5; Lk 8,16-18

Prvo čitanje: Izr 3, 27-34
Mrski su Gospodinu pokvarenjaci.

Čitanje Knjige Mudrih izreka
Sine moj!
Ne uskrati dobročinstva potrebitim,
kad god to možeš učiniti.
Ne reci svome bližnjemu:
»Idi i dođi opet, sjutra ću ti dati«,
kad možeš već sada.
Ne kuj zla svome bližnjemu
dok on bez straha kod tebe boravi.
Ne pravdaj se ni s kim bez razloga,
ako ti nije učinio nikakva zla.
Nemoj zavidjeti nasilniku,
niti slijediti njegove pute,
jer su Gospodinu mrski pokvarenjaci,
a prisan je s pravednicima.
Gospodnje je prokletstvo na domu bezbožnika,
a blagoslov u stanu pravednika.
S podsmjevačima on se podsmijeva,
a poniznima dariva milost.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “25. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)”

TKO JE NAJVEĆI?

Mk 9, 30-37aIdu apostoli putem i raspravljaju. O čemu? O tome tko je među njima najveći. Kako bi
bilo zanimljivo da smo mogli malo prisluhnuti njihovu raspravu. Po čemu li su se oni htjeli vrednovati? Možda po tome tko je prvi postao Kristovim učenikom, ili po tome tko je stariji, ili po tome što je netko bio Isusov rođak (Jakov). Možda je neki do njih mislio da je najveći po svojoj pismenosti ili učenosti. Možda se neki od njih jednostavno nametao svojom govorljivošću. Na drugom je mjestu zapisano kako su se Ivan i Jakov htjeli postaviti Isusu s desna i s lijeva. „Ah, čijem si se zahvalila, tašta ljudska oholasti? Sve što više stereš krila, sve ćeš paka niže pasti!“, kaže naš stari
pjesnik. Gdje je čovjekova veličina? Po čemu je čovjek velik? Nastavi čitati “TKO JE NAJVEĆI?”

25. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

XXV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
25. NKG (B) – DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖: Mudr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; Jak 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37

Prvo čitanje: Mudr 2, 12.17-20
Osudimo ga na smrt sramotnu!

Čitanje Knjige Mudrosti
Rekoše bezbožnici:
»Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta
i protivi se našem ponašanju,
predbacuje nam prijestupe protiv zakona
i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj.
Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove,
istražimo kakav će biti njegov svršetak.
Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti
i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih.
Zato ga iskušajmo porugom i mukom
da upoznamo blagost njegovu
i da prosudimo strpljivost njegovu.
Osudimo ga na smrt sramotnu,
jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “25. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)”

Učitelj u molitvi

Učitelj u molitvi (Lk 11, 1-13)
Uvod

U ovoj meditaciji uživjet ćemo se u prizor iz Evanđelja, bit ćemo tamo s Petrom, Ivanom i drugim učenicima koji gledaju Isusa uronjenog u razgovor sa svojim Ocem. Učenici su tada kao i u drugim prilikama, svjedočili bliskost koja prožima njihov odnos. Nikada se nevidljivi Otac nije više obznanio nego onda kada se odražavao na licu svoga sina u molitvi. Učenici su gledali. Divili su se i čeznuli za istim.

Isus će nas naučiti kako da se molimo. Zamolimo ga tu milost, „Isuse nauči me kako moliti. Podari mi želju za molitvom, želju za samoćom s tobom, želju za molitvom koja će biti snažna vodilja u mom životu“.

Odlomak iz Evanđelja (Lk 11, 1-13)

„Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: “Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.” On im reče: “Kad molite, govorite: ‘Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!’”

I reče im: “Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ‘Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ‘Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.” ”I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.” ”A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!” Nastavi čitati “Učitelj u molitvi”

24. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (LITURGIJA KVATRI)

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
24. NKG (II) – Svagdan

Završetak kvaternog tjedna (kvatreni tjedan završava svetom misom, kako bi se slavlju kvatri dalo duhovno usmjerenje i značenje)

MISNA ČITANJA
📖: Fil 3,8-14; Ps 40,2.4ab.7-10.12; Lk 5,1-11

Prvo čitanje: Fil 3, 8-14
Sve izgubih da Krista steknem.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo: Sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “24. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (LITURGIJA KVATRI)”

%d blogeri kao ovaj: