34. NKG – NEDJELJA – Propovijedi – NEDJELJA KRISTA KRALJA (B)

Christ in front of Pontius Pilate. Original artwork for Look and Learn or The Bible Story (issue yet to be identified). Lent for scanning by The Gallery of Illustration.

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
34. NKG – NEDJELJA KRISTA KRALJA

Propovijedi

A kakvo je tvoje kraljevstvo?

Blagdanom Krista Kralja Crkva završava svoju liturgijsku godinu. Već samim tim upućuje da je Kraljevstvo Božje istom u nastajanju. U molitvi Očenaša izražavamo stalnu želju i nastojanje: „Dođi kraljevstvo tvoje!“. Slavimo, dakle Krista Kralja svega stvorenoga, svega što postoji: čovječanstva, prirode, svemira, materijalnog i duhovnog svijeta.

Dragi Kristovi vjernici! Danas, posljednje nedjelje u liturgijskoj godini, Crkva nas poziva zagledati se u Krista na križu i u Njemu prepoznati Kralja. Da bismo to mogli, potreban nam je jasan i produhovljen pogled vjere. Jasnoću pogleda vjere u srcu čovjeka zatamnjuju oblaci grijeha. Kraj nečega obično sa sobom donosi i sažimlje onoga što smo ostvarili u prijašnjem razdoblju. Na kraju crkvene liturgijske godine, slavimo svetkovinu Krista Kralja svega stvorenoga. Ova nas svetkovina potiče upravo na pogled na ono što je iza nas u vjeri u sadašnjost s nadom u budućnost.

Nas Gospodin potiče da stanemo na nekoliko trenutaka u tišini svoga srca te pokušamo vidjeti što smo učinili. Ono dobro, ali isto tako i ono loše što opterećuje našu savjest. Za sve dobro Gospodinu zahvalimo, a za loše molimo oproštenje kajući se.

RAZMATRANJE

U vremenu u kojem živimo današnja svetkovina Krista Kralja svega svijeta može djelovati nepopularno i zastarjelo u svijetu u kojemu kraljevstava gotovo više i nema. I kao takva bila bi lišena svoga sadržaja i aktualnog značenja za čovjeka. Nekome se može činiti da Crkva svetkujući Krista kao kralja, žali za nekim prošlim vremenima i priželjkuje ponovnu uspostavu monarhija po uzoru na svoje hijerarhijsko ustrojstvo. Međutim u ovom blagdanu nije prisutno ništa od svega toga, već je njegov sadržaj sasvim različit od spomenutih mogućih tumačenja ili pretpostavki.
Ovim blagdanom Crkva ispovijeda Gospodstvo i vlast Krista Gospodina nad svjetskom poviješću, nad prostorom i vremenom, nad bićima i ljudima, jer sve je po njemu i za njega stvoreno te sve stoji u njemu, koji je cilj i smisao svega. Zato ova svetkovina na koncu liturgijske godine nosi snažnu i aktualnu poruku vjernicima i svim ljudima, koji traže razumjeti smisao i cilj života.

Knjiga o Danielu iz koje smo slušali odlomak u prvom čitanju, pisana u vremenu progona Izabranog naroda od strane sirskog vladara Antioha IV. Epifana (171.-164. pr. Kr.). Kralj je želio da svi državljani budu jedne – njegove vjere. Zato je Izraelcima zabranio obdržavanje vlastitih vjerskih blagdana i obreda, te počeo progoniti one koji su se suprotstavljali njegovim odredbama.

Knjigu o Danielu napisao je nadahnuti pisac da svoje sunarodnjake podrži u vjeri otaca te im ulije nadu u skori svršetak progona. Sedmo poglavlje iz kojega je uzet današnji odlomak, sadrži viđenje o četiri simbolske zvijeri koje označuju razdoblja poganske vladavine.

Kao što nemani u ovom apokaliptičkom viđenju predstavljaju poganska carstva, tako simbolski lik Sina Čovječjeg predstavlja “kraljevstvo svetaca Svevišnjega” (Dan 7, 18), a pojedinac predstavlja zajednicu. Sin Čovječji ovdje je duhovni voda Božjega naroda, koji će provesti Božji plan o spasenju progonjenih vjernika.

U drugom današnjem čitanju Knjige Otkrivenja, koja je napisana kao utjeha progonjenim kršćanima Male Azije u vrijeme Domicijanova progona (81.-96.) imamo uvodno viđenje. Za vrijeme liturgije “u dan Gospodnji” – nedjelju, vidjelac Ivan od Boga dobiva nalog da zapiše što vidi te pošalje kršćanima u sedam maloazijskih gradova. Uskrsli Krist je u našem odlomku nazvan Svjedokom vjernim i Prvorođencem od mrtvih.

Kršćani su naime, bili optuživani kao ateisti zato što nisu priznavali državne bogove, a Gospodinom ne zovu cara nego uskrsloga Krista. O Kristu vjeruju da je vladar, nad kraljevima zemaljskim. U vremenu progona to znači da zadnju riječ ima Bog i uskrsli Krist po kojem Bog, ljude spašava od zemaljskih tirana.

Podsjetimo se da je današnju svetkovinu Krista Kralja ustanovio papa Pio XI. 1925. kada su kršćani slavili 1600. obljetnicu Nicejskog sabora iz 325. na kojem je izrazom“ istobitan s Ocem, po kojem je sve stvoreno” definirana vjera Crkve u Kristovo božanstvo. Tada je sastavljeno i Nicejsko vjerovanje, dok je 381. na Carigradskom saboru dopunjeno, odlomkom o Duhu Svetomu koje i danas molimo u Euharistiji.

Kao vjernici Krista priznajemo kao središnji događaj povijesti spasenja, koji daje smisao stvorenom svijetu tijekom povijesti i u životu svakoga od nas. Vjerovati u Krista Kralja svega stvorenja, znači prihvaćati stvoreni svijet kao Božji dar i zadatak čovječanstvu. Podlagati se Kristu kao Prvencu svakog stvorenja te Glavi svemira i Crkve, znači prihvaćati smisao onoga što se događa nama osobno i cijelom svijetu. Unatoč svim okrutnostima i nesrećama koje postoje, zbog zloće ljudi i prirodnih katastrofa.

Isusovo suđenje pred Pilatom prema prikazu u Ivanovom evanđelju, odvija se dijelom u sudskoj dvorani a dijelom vani, pred mnoštvom Židova koji su predali Isusa Rimljanima na izvršenje smrtne kazne.

Prizor o kojemu smo danas slušali, događa se u sudnici. To je razgovor optuženika Isusa sa sucem Pilatom. Upit “Jesi li ti kralj židovski?”, odjek je “politizacije” Isusova slučaja.

Na saslušanju pred židovskim velikim vijećem, Isus je optužen da se pravi Mesijom – Sinom Božjim u višem i drugačijem smislu nego ostali pobožni Izraelci. Ovdje je prijavljen kao kraljevski Mesija koji sprema pobunu protiv Rimljana. Zato Pilatovo pitanje znači: imaš li namjeru okupljati vojsku, kako bi uspostavio san svih Židova svijeta – novu i samostalnu židovsku državu?

Kad ovo pita, Židovi su već 93 godine pod rimskim vrhovništvom, otkako je Pompej 63. pr. Kr. s vojskom ušao u Jeruzalem te uspostavio rimsku vrhovnu vlast.

Isusovo pitanje: “Govoriš li to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?”, ima za povod židovsko i rimsko poimanje Mesije. Ako su Židovi vjernici tužili Isusa da se osjeća Mesijom, odgovor će biti pozitivan. Ako Pilat postavlja pitanje sam od sebe u stilu poganskog poimanja mesijanstva s političkim pretenzijama, odgovor će biti negativan.

Pilat se ljuti na optuženika te pokazuje da ga ne zanima židovska vjera ni Isusov religijski pokret. On traži priznanje da bi mogao proces nastaviti i okončati. Isus odgovara: “Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta”. Iako Pilat nije slušao Isusove govore u tijeku javnog djelovanja u kojima je naglašavao da je on odozgo a njegovi protivnici odozdo, ipak je iz cijeloga Isusova “slučaja” trebao uvidjeti da optuženik počinje strogo religijski pokret. On nema vojnih jedinica; nitko ga nije branio u času uhićenja, a otklonio je sam Petrov pokušaj da tako postupi.

Sam Ivan evanđelist ističe, kako je u svezi s Isusom “posvjedočio za istinu”. Glavna je vrlina i Isusovih učenika da od Isusa primaju i prihvaćaju istinu te učenički hode za Isusom koji je Očeva istina. Isus moli Oca da učenike “posveti u istini”. Zato je u razgovoru s Pilatom istina ono što Isus objavljuje kao od Oca naučeno i doživljeno, a to je put vječnoga spasenja. Pilata to međutim, ne zanima te on ironično dobacuje: “Što je istina?”. Ovo nije filozofsko pitanje da se njime želi ozbiljno baviti, nego nestrpljivi odgovor državnog činovnika kojega ne zanima Isusova istina.

Okupljajući se danas oko Krista Kralja vjerničke istine, želimo iznova prihvatiti Božje vrhovništvo nad našim životom i djelovanjem te u skladu s takvom vjerom djelovati u svijetu. Za svakoga od nas Isus ostaje Kralj, kad u patnjama zajedno s njime ostajemo otvoreni za Boga i ljude. Kad se sučelimo sa svojim promašajima i krivnjom te prihvatimo krivnju za svoja udaljavanja od Boga i bližnjih. Kristovo kraljevanje nad nama i po nama – nad svijetom ljudi postaje zbilja, kad svoj život počnemo preobražavati iz nepravde u pravdu, iz optuživanja u opraštanje, iz sebičnosti u zajedništvo, iz mržnje u ljubav.

Moć Isusa Krista Kralja svega stvorenja, seže dalje od politike, prostora i vremena zato što posreduje radost ljubavi Božje i vječnu nagradu na što poziva svakoga od nas.

ŽELIM VAM PUNO ISUSA U NOVOM RADNOM TJEDNU!

Autor KrunoP. (Župa A Stepinca)

34. NKG – NEDJELJA – Misna čitanja – NEDJELJA KRISTA KRALJA (B)

Iv 18, 33b-37

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
34. NKG – NEDJELJA KRISTA KRALJA

MISNA ČITANJA

ČITANJA:
Dn 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Otk 1,5-8; Iv 18,33b-37Prvo čitanje: Dn 7, 13-14

Prvo čitanje: Dn 7, 13-14
Vlast njegova vlast je vječna.

Čitanje Knjige proroka Daniela
Gledah u noćnim viđenjima
i gle s oblacima nebeskim
dolazi kao Sin čovječji.
On se približi Pradavnome
i dovedu ga k njemu.
Njemu bî predana vlast, čast i kraljevstvo,
da mu služe svi narodi, plemena i jezici.
Vlast njegova vlast je vječna,
nikada proći neće;
i kraljevstvo njegovo vječno,
nikada propasti neće.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “34. NKG – NEDJELJA – Misna čitanja – NEDJELJA KRISTA KRALJA (B)”

33. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU | PETAK
33. NKG (b) |Svagdan; ili: Sv. Klement I., papa i mučenik; ili: Sv. Kolumban, opat
Misna čitanja
📖: Otk 10,8-11; Ps 119,14.24.72.103.111.131; Lk 19,45-48

Prvo čitanje: Otk 10, 8-11
Uzeh knjižicu i progutah je.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, začuh glas s neba, koji opet prozbori sa mnom:
»Idi, uzmi otvorenu knjigu iz ruke anđela što stoji na moru i zemlji!«
Pristupim k anđelu i zamolim ga da mi dade knjižicu.
A on će mi:
»Uzmi je i progutaj!
Zagorčit će ti utrobu, ali će ti u ustima biti slatka kao med.«
Uzeh knjižicu iz ruke anđelove i progutah je.
I bijaše mi u ustima kao med slatka, ali kad je progutah, zagorči mi utrobu.
I rečeno mi je:
»Treba da ponovo prorokuješ proti pucima i narodima i kraljevima mnogim!«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “33. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)”

34. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
34. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖
: Otk 14,14-19; Ps 96,10-13; Lk 21,5-11

Prvo čitanje: Otk 14, 14-19
Dođe čas žetvi, žetva je zrela.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh: gle, bijel oblak a na oblak sjede Netko kao Sin Čovječji; na glavi mu zlatan vijenac,
u ruci oštar srp.
I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama vičući iza glasa onomu što sjedi na oblaku:
»Mahni srpom i žanji jer dođe čas žetvi, zrela je žetva zemaljska!«
I Onaj što sjedi na oblaku baci srp na zemlju i zemlja bî požnjevena.
I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama nebeskog.
I on imaše oštar srp.
I od žrtvenika iziđe drugi anđeo — onaj koji ima vlast nad ognjem — pa povika iza glasa onomu s oštrim srpom: »Mahni oštrim srpom i poberi grozdove u vinogradu zemaljskom jer sazri grožđe!«
I anđeo baci srp na zemlju i obra vinograd zemaljski, a obrano baci u veliku kacu gnjeva Božjega.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “34. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)”

33. NKG – MISNA ČITANJA – AB

Mk 13, 24-32

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
33. NKG (B) – TRIDESET TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖:1Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Prvo čitanje: Dn 12, 1-3
U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti.

Čitanje Knjige proroka Daniela
U ono će vrijeme ustati Mihael, knez veliki, koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu: jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “33. NKG – MISNA ČITANJA – AB”

Litanije presvetog Imena Isusova

Litanije presvetog Imena Isusova

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Isuse, čuj nas.
Isuse, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se! Nastavi čitati “Litanije presvetog Imena Isusova”

Mogu li kupiti sat tvoga vremena?

mogu-li-kupiti-sat-tvoga-vremenaMogu li kupiti sat tvoga vremena?

Čovjek se vratio s posla kasno, umoran i nervozan i nađe svog 5-godišnjeg sina kako ga čeka na vratima.
– ‘Tata, smijem li te nešto pitati?’ – reče sin.
– ‘Da, naravno, reci, što je?’ – odgovori tata.
– ‘Tata, koliko zarađuješ na sat?’
– ‘To se tebe ne tiče. Zašto me to pitaš?’ – kaže otac gnjevno.
– ‘Samo sam želio znati. Molim te, reci mi, koliko zarađuješ na sat?’
– ‘Ako već moraš znati, zarađujem 50 dolara na sat.’
– ‘Oh,’ – reče dječak zamišljeno i nastavi:
– ‘Tata, molim te, možeš li mi posuditi 25 dolara?’ Nastavi čitati “Mogu li kupiti sat tvoga vremena?”

32. NKG – PROPOVIJED – AB

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
32. NKG (B) – TRIDESET DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

PROPOVIJEDI

DAR JE NEIZMJERAN – DAR JE ŽIVOT, DAR BOGATAŠA – DAR SIROMAŠNE UDOVICE

Mk 12, 38 – 44

Dajući svoja dobra, što dajemo, što darujemo, što žrtvujemo? Svakome je očito da se darivanje razlikuje od trgovine. Darivanje je nešto što je sastavni dio života. Kad god se daruje, daruje se od života. Zato dar i nije stvar, dar je život, dar je osoba. Samo osobe, i to samo osobe povezane prijateljstvom daruju se. U ljudskom životu sve je dar i sve može postati dar. Jednostavno darivanjem ulazimo u međusobni odnos, darivanjem se otvaramo jedni drugima. Ljudskost, ljubav… sve plemenito očituje se darom. Dar je izraz ljubavi. Život je dar, i predaje se drugom kao dar. Zato svaki dar ima ‘naplatu’ u samom sebi. Sretan je onaj koji daruje. Nastavi čitati “32. NKG – PROPOVIJED – AB”

32. NKG – MISNA ČITANJA – AB

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
32. NKG (B) – TRIDESET DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖:1Kr 17,10-16; Ps 146,6c-10; Heb 9,24-28; Mk 12,38-44

Prvo čitanje: 1Kr 17, 10-16
Umijesi udovica od šačice brašna kolačić i donije Iliji.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Ustade Ilija prorok i krenu u Sarfatu. Kad je stigao do gradskih vrata, neka je udovica onuda skupljala drva; on je zazove i reče: »Donesi mi malo vode u vrču da pijem!« Kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče joj: »Donesi mi i malo kruha u ruci!« Ona odgovori: »Živoga mi Gospodina, Boga tvoga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna u ćupu i malo ulja u vrču.I evo kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i umremo.« Ali joj Ilija reče: »Ništa se ne boj. Idi i uradi kako si rekla; samo najprije umijesi meni kolačić, pa mi donesi; a onda zgotovi za sebe i za svoga sina. Jer ovako govori Gospodin, Bog Izraelov: ’U ćupu neće brašna nestati ni vrč se s uljem neće isprazniti sve dokle Gospodin ne pusti da kiša padne na zemlju.’«
Ode ona i učini kako je rekao Ilija; i za mnoge dane imadoše jela, ona, on i njen sin. Brašno se iz ćupa nije potrošilo i u vrču nije nestalo ulja, po riječi koju je Gospodin rekao preko svoga sluge Ilije.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “32. NKG – MISNA ČITANJA – AB”

Molitva je slušanje

Molitva je slušanjeMolitva je slušanje

“Kako je moja molitva postajala (sve) usrdnija i dublja, imao sam sve manje i manje za reći. Na kraju sam skroz utihnuo. Pretvorio sam se u ono što je vjerojatno sušta suprotnost govoru, pretvorio sam se u slušatelja. Isprva sam smatrao kako je molitva govor. Ali naučio sam da molitva ne samo da je šutnja, nego (da) je slušanje. Tako da: moliti ne znači čuti sebe kako govorim; moliti znači, utihnuti, mirovati i čekati, dok onaj koji se moli ne začuje Boga.”

Sören Kierkegaard

%d blogeri kao ovaj: