04. KOR – NEDJELJA – VEČERNJA MOLITVA

IV. KORIZMENI TJEDAN – NEDJELJA
04. KOR – ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

VEČERNJA MOLITVA

“Što koristi braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? može li ga vjera spasiti? Vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru…” (Jak 2, 14, 17, 18b )

Oče, dan je prošao i noć je stigla. Molim te, pošalji mi svjetlo svojega Duha, da u tvojem svjetlu mognem svjesno provesti ove trenutke koje želim posvetiti tebi i sebi!
Oče, smiri moje srce kao što se srce djeteta smiruje u krilu očevu! Daruj mi mirnu noć, Gospodine! Amen. Nastavi čitati

04. KOR – NEDJELJA – JUTARNJA MOLITVA

IV KORIZMENI TJEDAN – NEDJELJA
04. KOR  – ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA 

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Gospodine, sve u mome životu želim na Tebe usredotočiti. Sve želim staviti u Tvoje ruke, cijelu moju takozvanu sudbinu, sve moje zadatke i sve moje želje. Ti ćeš se brinuti da sve uspije po Tvojoj volji. Sve što više starim više uviđam što to znači da Ti upravljaš cijelim svijetom i mojim životom. Ako se već brineš za sva stvorenja, koliko ćeš se više onda brinuti za mene.

Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen.❤
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

04. KOR – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (C)

IV KORIZMENI TJEDAN – NEDJELJA
04. KOR  (c) – ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA 

MISNA ČITANJA
📖: Jš 5,9a.10-12; Ps 34,2-7; 2Kor5,17-21; Lk 15,1-3.11-32

Prvo čitanje: Jš 5, 9a.10-12
Ušavši u Obećanu zemlju, narod Božji slavi Pashu.

Čitanje Knjige o Jošui
U one dane: Reče Gospodin Jošui: »Danas skidoh s vas sramotu egipatsku.« Izraelci se, dakle, utaboriše u Gilgalu i ondje na Jerihonskim po¬ljanama proslaviše Pashu četrnaestoga dana u mjesecu, uvečer. A sutradan poslije Pashe, upravo toga dana, blagovali su od uroda one zemlje: beskvasna kruha i pržena zrnja. I mana je prestala padati čim su počeli jesti plodove zemlje. Tako Izraelci nisu više imali mane, nego su se te godine hranili plodovima zemlje kanaanske.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

03. KOR – ČETVRTAK – VEČERNJA MOLITVA

Gospodine, budi mi milosrdan u svojoj velikoj

III. KORIZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
03. KOR – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Gospodine, budi mi milosrdan u svojoj velikoj
dobroti. Amen.

Dragi Bože, jednom si rekao:
Volja je Onoga koji me poslao
da ne izgubim nikoga od onih
koje mi je dao.
Ove riječi su izvor utjehe danas.
Pokazuju da činiš sve
Da me zadržiš u svojoj ljubavi.
One pokazuju
Da si ti uistinu došao na ovaj svijet da mene spasiš,
Da me oslobodiš spona zla i grijeha,
I da me odvedeš u Očev dom.
One objavljuju da je tvoja volja
Da se borim protiv snažnih sila
Koje me vode od tebe.
Gospodine, želiš me sačuvati, računaš na mene,
Boriš se za me, štitiš me, pomažeš mi, potpomažeš me,
Lakšaš me, i ponazočuješ me Ocu.
Uistinu je tvoj božanski posao da me ne izgubiš!
A opet sam slobodan.
Mogu se odijeliti od tebe,
I ti mi nikad nećeš oduzeti tu slobodu.
Koje čudo ljubavi,
Koja tajna božanske milosti!
Molim te, Gospodine, da se slobodno opredijelim za tvoju ljubav
Da ne budem izgubljen za te.
Amen.

03. KOR – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

III. KORIZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
03. KOR – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

SVEDI NAM ZNAK S NEBA…
Lk 11, 14-23
Na pola smo korizmenoga vremena i puta. Isus je na putu u Jeruzalem, njegovi su neprijatelji sve snažniji, situacija se zaoštrava. Predbacuju mu da je sklopio savez s Đavlom. To je usmjereno izravno protiv njega i njegova poslanja kao Sina Božjega.
Isusu predbacuju kako uz pomoć Beelzebula, poglavice đavolskoga, izgoni nečiste sile. Izliječio je čovjeka gluhonijema. Gluhonijemi je isključen iz društva. Ne čuje, ne razumije, ne govori. Nijem je. Nema riječi. Nema udjela u Božjoj riječi. Ne živi se od kruha, od jela, nego od svake riječi. Od jedne riječi! A on ne razumije ništa, ne može se izreći…
Isusova je poduka savršeno jasna: Nemoguće je istodobno biti na dvije strane. Svatko se od nas pred njim mora odlučiti. Čudo nad gluhonijemim vraća čovjeka u zajedništvo s drugima i s Bogom. Isus se nalazi tako reći u dvoboju s Đavlom. Na život i smrt. Još uvijek je zlo jako, ali je u Isusu došao snažniji, jači. Ako Isus liječi, onda je to znak da je kraljevstvo Božje tu. Nastavi čitati

03. KOR – ČETVRTAK – JUTARNJA MOLITVA

Cesta

III. KORIZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
03. KOR – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

Bog ide zajedno sa mnom
kroz ovaj dan.
Dariva mi ono što danas trebam.
S Njime me povezuje mnogo toga,
jer me ljubi.
Radujem se svomu Bogu.

Ovo jutro je jedno veliko iznenađenje.
Stojim usred života.
Sve se događa onako kako je za mene dobro.
Imam zadaće, ali i prilike.
Opet ću susretati ljude
koji su mi blizu u radosti i trpljenju.
To će danas obogatiti moj život.

Ti si, moj Gospodine i moj Bože,
također tu.
Ne trebaš počinka ni zaborava.
Ti si život i snaga i radost u punini.
Danas daješ i meni od svojih darova.
Budi sa mnom u mome poslu
i mojem slobodnom vremenu.
Blagoslovi moje misli, osjećaje, činjenje.
Blagoslovi sve ljude koje susrećem.
Daj mi svjesno doživjeti Tvoje darove
i rado ih darivati dalje
mojim bližnjima.

Paul Haschek

03. KOR – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA

III. KORIZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
03. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Jr 7,23-28; Ps 95,1-2.6-9; Lk 11,14-23

Prvo čitanje: Jr 7, 23-28
Ovo je narod koji ne sluša glasa Gospodina, Boga svojega.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ovo govori Gospodin: »Ovo zapovjedih narodu svomu: Slušajte glas moj, pa ću ja biti vaš Bog, a vi ćete biti moj narod. Idite putem kojim vam zapovjedih, da vam dobro bude. A oni ne poslušaše, uho svoje ne prignuše, već pođoše po savjetu i okorjelosti zloga srca svojega; okrenuše mi leđa, a ne lice. Od dana kad oči vaši iziđoše iz zemlje egipatske pa do dana današnjega slao sam vam tolike sluge svoje, proroke, iz dana u dan, neumorno. Ali me oni nisu slušali, uho svoje nisu prignuli, nego otvrdnuše, gori od otaca svojih. Sve im to reci,
ali te neće poslušati; zovi ih, neće ti se odazvati. Zato im reci: Ovo je narod koji ne sluša glasa Gospodina, Boga svojega, i ne prima opomene. Nestade istine, nestade je iz usta njihovih.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

03. KOR – NEDJELJA – PROPOVIJEDI (C)

Lk 13, 1-9

III. KORIZMENI TJEDAN – NEDJELJA
03. KOR (C) – TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

PROPOVIJEDIJA

Bog ide s nama na svim putovima
Ljudi se stalno pitaju: Gdje je Bog? Kako on susreće mene u mome životu? Gdje se pokazuju njegova snaga i jakost? S obzirom na ta pitanja dobro se sjetiti Božje povijesti spasenja s nama ljudima, o kojoj nas izvještavaju čitanja i evanđelje.
U plamtećem grmu objavljuje se Bog Mojsiju kao “Ja jesam”. To ime, koje izražava puninu bića i života, ujedno ostaje tajna: Bog se okreće nama ljudima i pokazuje nam svoju blizinu, bez da mi možemo iscrpsti i istražiti njegovo biće. Obećanje ipak glasi: Bog ide na put s nama; on vodi i prati svoj narod, kojeg je izabrao u ljubavi.
To vrijedi u znatnoj mjeri za narod novoga saveza, Crkvu. Mi bivamo obdareni po Božjim darovima u svetim sakramentima: prije svega u svetom krštenju, u kojem smo primili božanski život, i u svetoj euharistiji, u kojoj se taj božanski život hrani i jača. Također je i za nas Bog “Ja jesam”. U Isusu Kristu Bog se konačno stavio na stranu ljudi i nas oslobađa po svojoj muci i smrti od svih grijeha i svakoga zla.

U evanđelju Isus govori o potrebi obraćenja, i donosi nam prispodobu o smokvi koja je već tri godine besplodna. U toj prispodobi slušamo vinogradara koji govori gospodaru vinograda: “Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.” Nastavi čitati

03. KOR – NEDJELJA – PROPOVIJEDI (C)

Lk 13,1-9

III. KORIZMENI TJEDAN – NEDJELJA
03. KOR (C) – TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

PROPOVIJEDI

Božja kazna? – Božja strpljivost!

Je li potres na Haitiju Božja kazna? Ili tsunami? Je li smrt mnogih ljudi Božja kazna za to, jer su pogođeni ljudi bili osobiti grešnici? Je li aids Božja kazna? Zato, jer se ljudi nisu držali Božjih zapovijedi?
Uvijek iznova izranjaju takva pitanja. Također u osobnom životu. Kažnjava li me Bog bolešću? Po smrti dragoga čovjeka? Kažnjava li me za to jer sam u mome životu griješio? Nastavi čitati

03. KOR – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (C)

III. KORIZMENI TJEDAN – NEDJELJA
03. KOR (C)- TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

MISNA ČITANJA

Prvo čitanje: Izl 3, 1-8a.13-15
’Ja jesam’ posla me k vama.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga svećenika. ¬Go¬neći tako stado po pustinji, dođe do Horeba, brda Božjega. Anđeo mu se Gospodnji ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednoga grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara.
»Hajde da priđem, reče Mojsije, i promotrim taj veličanstveni prizor: zašto grm ne sagorijeva.« Kad Gospodin vidje gdje prilazi da razmotri, zovne ga iz grma: »Mojsije! Mojsije!« On se javi: »Evo me!« A Gospodin će mu: »Ne prilazi ovamo! Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. Ja sam, nastavi, Bog tvoga oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev.« Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati.
A Gospodin nastavi: »Vidio sam, vidio nevolju naroda svoga u Egiptu i čuo mu tužbu na tlačitelje njegove. Znane su mi muke ¬njegove pa siđoh izbaviti ga iz šaka egipatskih i odvesti ga iz te zemlje u zemlju dobru i prostranu – zemlju kojom teče mlijeko i med: u postojbinu Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca.«
Nato Mojsije reče Bogu: »Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: ’Bog otaca vaših poslao me k vama’, i oni me zapitaju: ’Kako mu je ime?’ – što ću im odgovoriti?« Bog reče Mojsiju: »Ja sam koji jesam!« I nastavi: »Ovako kaži Izraelcima: ’Ja jesam’ posla me k vama.« Još reče Bog Mojsiju: »Kaži Izraelcima ovako: ’Gospodin, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.’ To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati