02. VAZ – MISNA ČITANJA – AC

Iv 20, 19-31II. VAZMENI TJEDAN – NEDJELJA
02. VAZ (C)  – DRUGA VAZMENA NEDJELJA

MISNA ČITANJA
📖:  Dj 5,12-16; Ps 118,2-4.22-27a; Otk 1,9-11a.12-13.17-19; Iv 20,19-31

Prvo čitanje: Dj 5, 12-16
Povećavalo se mnoštvo onih što vjerovahu.

Čitanje Djela apostolskih
Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi su se jednodušno okupljali u trijemu Salomonovu. Nitko se drugi nije usuđivao pridružiti im se, ali ih je narod veličao. I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih. A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema: donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i svi bi ozdravljali.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “02. VAZ – MISNA ČITANJA – AC”

VELIKA SUBOTA – MISNA ČITANJA (C)

VELIKA SUBOTA – VAZMENO BDJENJE (C)
MISNA ČITANJA

📖: SZ: Post 1,1–2,2 (ili 1,1.26-31a); Post 22,1-18 (ili 22,1-2. 9a.10-13.15-18); Izl 14,15–15,1a; Iz 54,5-14; Iz 55,1-11; Bar 3,9-15.32–4,4; Ez 36,16-17a.18-28; NZ: Rim 6,3-11; Ps 118,1-2.16ab-17.22-23; Lk 24,1-12

Prvo čitanje: Post 1,1-2,2
Vidje Bog sve što je učinio: bijaše vrlo dobro.

 Početak Knjige Postanka

 U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.
 I reče Bog: »Neka bude svjetlost!« I bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro – dan prvi.
 I reče Bog: »Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!« I bi tako. Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro – dan drugi.
 I reče Bog: »Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!« I bi tako. Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro. I reče Bog: »Neka proklija zemlja zelenilom – travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme.« I bi tako. I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan treći.
 I reče Bog: »Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!« I bi tako. I načini Bog dva velika svjetlila – veće da vlada danom, manje da vlada noću – i zvijezde. I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan četvrti.
 I reče Bog: »Nek vodom povrvi vreva živih stvorova, i ptice nek nad zemljom polete svodom nebeskim!”« I bi tako. Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro. I blagoslovi ih govoreći: »Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!« Tako bude večer, pa jutro – dan peti.
 I reče Bog: »Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!« I bi tako. I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
 I reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što gmižu po zemlji!«
 Na svoju sliku stvori Bog čovjeka,
 na sliku Božju on ga stvori,
 muško i žensko stvori ih.
 I blagoslovi ih Bog i reče im: »Plodite se, i množite, i napčite zemlju i sebi je podložite! Vladajte ribama morskim i pticama nebeskim i svim živim stvorovima što gmižu po zemlji!« I doda Bog: »Evo dajem vam sve bilje što se sjemeni po svoj zemlji i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam bude za hranu! A zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim i gmazovima što gmižu po zemlji u kojima je dah života – neka je za hranu sve zeleno bilje!” I bi tako. I vidje Bog sve što je učinio. I bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan šesti.
 Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom. Sedmoga dana pošto Bog dovrši svoje djelo koje učini, sedmoga dana počinu od svega djela koje učini

Molitve za svećenike

Pobožnost za svećenike

Bože moj, bijedan, slab i kukavan kakav jesam,
došao sam provesti ovo vrijeme s tobom,
kao zadovoljštinu za svećenike
koji su zaboravili da su tvoje odabrane duše.
Dragi Bože, osobito prikazujem ovo vrijeme molitve
za svećenike koji ga u ovom trenutku najviše trebaju.
U molitvi za posvećene duše, pomozi mi prisjetiti se
moje vlastite krajnje slabosti, bijede i ništavnosti.
Da nisi toliko milosrdan,
osjećao bih se daleko gore nego li oni za koje molim.
Bože moj,
pomozi vjernim svećenicima čuvati vjernost
a svima koji padaju, ispruži svoju Božansku ruku
da ju zgrabe u nevolji.
Sve pale bijedne nesretnike, podigni u ogromnom oceanu
svoje milosti, da bi preplavljeni njime,
mogli primiti milost i vratiti se
tvom širokom ljubećem Srcu. Amen. Nastavi čitati “Molitve za svećenike”

CVJETNICA – PROPOVIJED (C)

CVJETNICA – NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

PROPOVIJED

Viče li još samo kamenje?

Cvjetnica spada u blagdane koji su još jako ukorijenjeni u našem narodu. Blagoslov palminih i maslinovih grančica, procesija s grančicama: sve je to u mnogim mjestima živa tradicija. Je li ona više od starog folklora? Je li ona poruka za danas? Pogledajmo!

Hodočasnici koji su dolazili iz Galileje, približavali su se Jeruzalemu s istoka, preko Maslinskog brda. Kada bi po prvi put ugledali Sveti grad i njegov veličanstveni Hram, nastalo bi sveopće klicanje: bili su na cilju hodočašća. Stoga u jednom hodočasničkom psalmu čitamo: “Obradovah se kad mi rekoše: Hajdemo u dom Jahvin! Eto noge nam već stoje na vratima tvojim Jeruzaleme!” (Ps 122) Nastavi čitati “CVJETNICA – PROPOVIJED (C)”

CVJETNICA – MISNA ČITANJA (C)

Muka Gospodina našega Isusa Krista.

CVJETNICA – NEDJELJA MUKE GOSPODNJE (C)

MISNA ČITANJA 

Prvo čitanje: Iz 50, 4-7
Lica svojeg ne zaklonih od pogrda, ali znam da se neću postidjeti.

Čitanje knjige proroka Izaije
Gospodin Bog dade mi jezik vješt
da znam riječju krijepiti umorne.
Svako jutro on mi uho budi
da ga slušam kao učenici.
Gospodin Bog uho mi otvori:
ja se ne protivih niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu,
a obraze onima što mi bradu čupahu,
i lica svojeg ne zaklonih
od pogrda ni od pljuvanja.
Gospodin Bog mi pomaže,
zato se neću smesti.
Zato učinih svoj obraz ko kremen
i znam da se neću postidjeti.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “CVJETNICA – MISNA ČITANJA (C)”

Svjedočanstvo

Kardinal Jean-Marie Lustiger (pariški nadbiskup od 1981. do umirovljenja 2005.) jednom je za vrijeme homilije ispričao priču o grupi dječaka u Orleansu, u Francuskoj, davne 1939. godine. Dječaci su se htjeli malo zabaviti i izazivali su se međusobno tko će ući u crkvu i svećeniku u ispovjedaonici priznati izmišljeni popis strašnih grijeha. Jedan od njih, židovski dječak po imenu Aron, prihvatio je izazov.

I tako je ušao u ispovjedaonicu. Svećenik je brzo shvatio što dječak namjerava. Ne pokazujući nikakav znak ljutnje, ispovjednik mu je dao jednostavnu pokoru: da se popne do oltara, klekne pred velikom slikom raspetoga Isusa i kaže tri puta: “Isuse, znam da si umro za mene, ali nije me briga.”

“Ha! Lakše nego što sam mislio” – pomisli Aron. I popne se do oltara kako bi izvršio pokoru.
“Isuse, znam da si umro za mene, ali nije me briga” – viknuo je.
“Isuse, znam da si umro za mene, ali nije me briga”, izrekao je drugi put.
“Isuse, znam da si umro za mene, ali nije…”. Nije mogao izreći do kraja.
Sljedeće godine, u kolovozu 1940., Aaron je kršten i preuzeo ime “Jean-Marie”.
“I,” reče kardinal Lustiger kako bi završio priču, “taj dječak sada stoji pred vama i govori vam.”

Izvor: Mladi misionari

Ideš?

Postoje jutra kada se probudiš “nov” i sa začuđujućim spoznajama.
Otkrivaš da je prije sve bilo obojano pogrešnim bojama.

Tvoji strahovi donosili su gubitke i ti si se pokoravao.
Htio si ljubiti, a zapravo si ljuštio duše i tijela dragih prijatelja.
Htio si usrećivati, a ustvari si cijedio iz njih svoja zadovoljstva.
Htio si se klanjati istini, a bio si poklonik sebe i svojih zamisli.

Odakle ta nova spoznaja? Zar to nisi prije zapažao?

Dopuštaš joj da te prožme. I pamtiš čas i datum. Nov si. Nastavi čitati “Ideš?”

MOLITVA ZAŠTITE I OSLOBOĐENJA u čast Presvetog Trojstva

MOLITVA ZAŠTITE I OSLOBOĐENJA u čast Presvetog Trojstva

Bože vječni i milosrdni, klanjam se ponizno u prisutnosti tvoga beskrajnog veličanstva. Klanjam ti se čitavim svojim bićem i svom snagom. Prikazujem ti ono što sam, sa svim što činim. Polažem svoje povjerenje u tvoju ljubav, sa sinovskim pouzdanjem u tvoje milosrđe… Molim te oprosti mi moje grijehe. Molim te pohodi svaki trenutak mog života, i stavi me u sjenu svojih krila, tako da se osjećam posve zaštićen.

O Vječni Oče, po svojoj svemogućoj ljubavi, oslobodi me od zamke đavla i od bilo kojeg drugog zla. Daj mi snagu da hodam putem Tvojih zapovijedi i evanđeoskog nauka, za tvoju slavu i spasenje moje duše…

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, … Amen.

O Jedinorođeni Sine Očev, Isuse naš Spasitelju i naš obožavani Gospodine, po tvojoj muci i smrti, oslobodi me od zamke đavla i od bilo kojeg drugog zla. Daj mi postojanost da odolim iskušenjima paklenog neprijatelja, i podupri me svojim Tijelom i svojom Krvlju, učini da te svakodnevno nasljedujem u vjernosti.

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, …. Amen.

GOSPODINE ISUSE, ako je netko povrijedio moju dušu, moje tijelo, moj posao ili obitelj, neka mi tvoja snaga, tvoje smilovanje, i tvoja dobrohotnost dopusti sada opet primiti puninu milosti, da dobijem natrag potpuno zdravlje, te se vratim natrag punom jedinstvu s voljom Presvetoga Trojstva.
To te molim po tvojim beskrajnim zaslugama, po tvojoj predragocjenoj krvi prolivenoj na križu, po boli Djevice Marije, i po zagovoru svetog Josipa patrijarha, na slavu Presvetog Trojstva. Amen.

GOSPODINE ISUSE
IZLIJ SVOJU KRV NA NAŠE DUŠE,
OJAČAJ IH I OSLOBODI,
IZLIJ SVOJU KRV NA VRAČARE I ČAROBNJAKE I UČINI IH NEMOĆNIMA,
NA SOTONU I SVE ZLODUHE I PORAZI IH!

U ime † Presvetog Trojstva
OCA, i SINA i DUHA SVETOGA,
ODLAZI, Sotono!
PO ZASLUGAMA PREDRAGOCJENE KRVI ISUSOVE
PO ZAGOVORU Bezgrešnog Srca Marijina,
Svetog Josipa i SVIH SVETIH,
SVETOG MIHAELA i svih anđela!

Himan Duhu Svetom…

O DUŠE SVETI, TI SI GOSPODIN I ŽIVOTVORAC, NAJDUBLJA TAJNO PRESVETOGA TROJSTVA, DOĐI I NASTANI SE U MENI. DAHNI U MENE SVOJ ŽIVOTVORNI DAH DA OŽIVE MOJE USAHLE KOSTI; VRATI CJELOVITOST MOME RAZJEDINJENOM I RASCJEPLJENOM BIĆU. O DUŠE SVETI OŽIVI ME I UČINI ME DIONIKOM POBJEDNIČKE VOJSKE BOGA ŽIVOGA. Amen.
o.Petar Galić

Molitva zaštite: PO KRIŽU

Molitva zaštite: PO KRIŽU…

Moli se držeći križ u ruci.

PO KRIŽU SVOME JERUZALEMSKOM na kojem si visio za naše spasenje i na kojem si skinuo svaku protivnu vlast i utjecaj prokletstava na nas izbavi nas Gospodine… OBILJEŽI NAS SVOJIM RANAMA I SVOJOM PREDRAGOCJENOM KRVLJU — STAVI ZNAK SVOGA KRIŽA, BILJEGE SVOJIH RANA I SVOJE KRVI NA NAŠE KUĆNE PRAGOVE, NA NADVRATNIKE I DOVRATNIKE NAŠIH KUĆA, NAŠIH OBITELJI. IZBAVI NAS I ZAŠTITI OD ANĐELA UBOJICE, OD ZATORNOGA DAHA, OD KUŽNOGA ZRAKA…
TVOJA JE KRV SNAŽNA, SVETA, MIRIS TVOJE ŽRTVE NEKA NAS PREKRIJE, NEKA NAS U SEBI UMIJE.
IZBRIŠI SVAKU KRIVNJU, SVAKU OPAČINU S NAŠE DUŠE, S NAŠEG SRCA, S NAŠIH MISLI.
POŠKROPI NAS ROSOM IZBAVLJENJA KOJU SI PROSUO S KRIŽA I ISPUNI NAS SVJEŽINOM I SNAGOM SVOG ŽIVOTA…
TI SI NA KRIŽU POBIJEDIO SVAKO PROKLETSTVO, SVAKU VLAST SOTONE NAD NAMA, NAD NAŠIM ŽIVOTIMA, NAD NAŠIM DUŠAMA…
TI SADA VLADAJ NAD NAMA, NAD NAŠIM ŽIVOTIMA, NAD NAŠIM DUŠAMA, NAD NAŠOM PROŠLOŠĆU, NAD NAŠOM SADAŠNOŠĆU, NAD NAŠOM BUDUĆNOŠĆU…
TI VLADAJ GOSPODINE, I NEKA SE PREPLAŠI NEPRIJATELJ TVOGA VELIČANSTVA, TVOGA KRALJEVSTVA…
KRALJEVSTVO TVOJE KRALJEVSTVO JE VJEČNO, TVOJA VLADAVINA ZA SVA POKOLJENJA… Oče naš…;
3x Zdravo Marijo; Slava Ocu…; Vjerovanje…
o.Petar Galić, op

MOŽE LI SVATKO POLAGATI RUKE NA VAS?

MOŽE LI SVATKO POLAGATI RUKE NA VAS?
PAZITE TKO POLAŽE RUKE NA VAS, JER ĐAVAO UVIJEK KRIVOTVORI BOŽJE DJELO.
ŠTO SE MOŽE DOGODITI KADA NEOPREZNO I NAIVNO DOPUŠTAMO DA SVATKO POLAŽE RUKE NA NAS? (1.dio)
Nedavno mi se dogodilo da sam se rukovao sa osobom koja je radila u pekarni. Kad sam se vraćao primjetim na rukavu i na rukama brašno. Nasmijao sam se i pomislio: Eto vidiš, osoba radi s brašnom pa ti prenijela brašno.
U zadnje vrijeme sve se češće čuje, a taj opasan običaj je preuzet od protestantskih sekti, o sve raširenijoj praksi polaganja ruku od raznih neprovjerenih, k tome nepomazanih i za to neovlaštenih osoba od strane Crkve. Neki nisu pravo prošli ni proces početnog obraćenja, a kamoli čišćenja od onoga čime su se prije bavili i već polažu ruke.
Ljudi su fascinirani manifestacijama koje se događaju pa misle da je to dovoljan znak kako je nešto dobro i od Boga. Međutim, valja znati kako manifestacije proizvodi i đavao, jer je on otac laži i voli bljeskove po kojima zavodi naivne.
Dakle, to što se nešto događa, naizgled fascinirajuće i s nekim popratnim pojavama, ne znači da je to od Boga. Nije dakle svejedno tko na tebe polaže ruke, jer ti on prenosi ono čemu je sam otvoren. Nastavi čitati “MOŽE LI SVATKO POLAGATI RUKE NA VAS?”

%d blogeri kao ovaj: