04. KOR – SRIJEDA – VEČERNJA

 

IV. KORIZMENI TJEDAN – SRIJEDA
04. KOR – Svagdan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Posveti post naš korizmen,
O Pokorniče Isuse!
Ti post taj sveti naredi
Na spasenje svim ljudima.

Pomozi svoju Crkvu ti,
Obdari nas obraćenjem
I iznutra nas očisti,
Operi nas od grijeha svih.

Svu prošlost grešnu briši nam
Po svojoj blagoj milosti.
Budućnost nam blagoslivljaj
Da dobrim djelom urodi.

Neka ovo vrijeme obnovno,
Za obraćenje pogodno,
I um i srce pripremi
Za skora slavlja vazmena.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

1^ Antifona
Znanje tvoje, Gospodine,
odveć mi je čudesno.

PSALAM 139 (138), 1-12 (I) Pohvala Sveznajućega
Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? (Rim 11, 34).

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, †
ti znaš kada sjednem i kada ustanem, *
izdaleka ti već misli moje poznaješ.
Hodam li ili ležim, sve ti vidiš, *
znani su ti svi moji putovi.
Riječ mi još nije na jezik došla, *
a ti, Gospodine, sve već znadeš.
S leđa i s lica ti me obuhvaćaš, *
na mene si ruku svoju stavio.
Znanje to odveć mi je čudesno, *
previsoko da bih ga dokučio.

Kamo da idem od duha tvojega, *
i kamo da od tvog lica pobjegnem?
Ako se na nebo popnem, ondje si, *
ako u Podzemlje legnem, i ondje si.
Uzmem li krila zorina *
pa se naselim moru na kraj
i ondje bi me ruka tvoja vodila, *
desnica bi me tvoja držala.
Reknem li: »Nek me barem tmine zakriju, *
i nek me noć umjesto svjetla okruži!«
ni tmina tebi neće biti tamna: †
noć sjaji kao dan *
i tama kao svjetlost.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Znanje tvoje, Gospodine,
odveć mi je čudesno.

2^ Antifona
Ja, Gospodin, istražujem srca i ispitujem bubrege,
da bih dao svakom po njegovu vladanju.

PSALAM 139 (138), 13-18. 23-24 Pohvala Sveznajućega
Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? (Rim 11, 34).

Jer ti si moje stvorio bubrege, *
satkao me u krilu majčinu.
Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, *
što su djela tvoja predivna.

Dušu moju do dna si poznavao, *
kosti moje ne bjehu ti sakrite
dok nastajah u tajnosti, *
otkan u dubini zemlje.
Oči tvoje već tada gledahu djela moja, †
sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj: *
dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga.
Kako su mi, Bože, naumi tvoji nedokučivi, *
kako li je neprocjenjiv zbroj njihov.
Da ih brojim? Više ih je nego pijeska! *
Dođem li im do kraja, ti mi preostaješ!

Pronikni me svega i, Bože, srce mi upoznaj, *
iskušaj me i upoznaj misli moje:
pogledaj, ne idem li putem pogubnim, *
i povedi me putem vječnim!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Ja, Gospodin, istražujem srca i ispitujem bubrege,
da bih dao svakom po njegovu vladanju.

3^ Antifona
U njemu je sve stvoreno
i sve stoji u njemu.

Hvalospjev (Kol 1, 12-20). Krist Prvorođenac, prije svakog stvorenja, i Prvorođenac od mrtvih.

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina,ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti –

sve je po njemu i za njega stvoreno: †
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.
Jer svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
– uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
U njemu je sve stvoreno
i sve stoji u njemu.

Kratko čitanje (Fil 2, 12b-15a)
Sa strahom i trepetom radite oko svog spasenja! Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna.

Kratki otpjev
R. Blaženi oni kojih je put neokaljan, * koji hode po zakonu Gospodinovu!
Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po zakonu Gospodinovu!
O. Oni koji čuvaju propise njegove, koji hode po zakonu Gospodinovu! Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po zakonu Gospodinovu!

Antifona uz Veliča
Ja sâm od sebe ne mogu učiniti ništa
kako čujem, sudim,
i sud je moj pravedan,
govori Gospodin.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46-5
Kliktaj duše u Gospodinu.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Ja sâm od sebe ne mogu učiniti ništa
kako čujem, sudim,
i sud je moj pravedan,
govori Gospodin.

Prošnje
Slava i čast Bogu koji je novi i vječni Savez u krvi Kristovoj sklopio sa svojim narodom te ga obnavlja u euharistijskoj gozbi. Upravimo mu svoju prošnju riječima:

Blagoslovi, Gospodine, narod svoj.

Upravljaj, Gospodine, svojom voljom narode i državnike,
– da iskreno rade za opće dobro svih ljudi.
Povećaj pobožnost onih što sve ostaviše i za Kristom pođoše,
– da ljudima pružaju živo svjedočanstvo i primjer svetosti Crkve.
Ti si sve ljude sazdao na svoju sliku;
– daj da zaziru od nepravedne nejednakosti.
Sve koji lutaju privedi k sebi, pruži im svoje prijateljstvo i istinu
– i nauči nas da im i mi pružamo svoju podršku.
Daj da pokojnici uđu u tvoju slavu
– i navijeke te slave.

Oče naš…

Molitva
Bože, tebi je pokora mila: po njoj pravedne nagrađuješ, grešnima opraštaš. Mi ispovijedamo svoje grijehe: smiluj nam se i oprosti. Po Gospodinu. Amen.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala