05. KOR – NEDJELJA – 1. VEČERNJA

V. KORIZMENI TJEDAN – NEDJELJA 
05. KOR  – PETA KORIZMENA NEDJELJA

I. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Čuj, Stvoritelju milostiv,
Naš plač i naše molitve
U posvećenom postu tom,
U korizmenom vremenu.

Ti srca blag istražuješ,
Ti slabost našu poznaješ:
Poštedi, mi se kajemo,
Proštenja milost molimo.

O mnogo, mnogo griješismo,
Ispovijedamo, smiluj se!
Rad slave svoga imena
Izliječi bolne, Gospode.

Daj moć, da žudnje tjelesne
Uzdržljivošću morimo,
Da srca, grijeh odbacivši,
Ne dadu paše strastima.

Udijeli, Trojstvo blaženo,
Podari, Bože jedini,
Da posti tvojim vjernima
Donesu plod obilati. Amen.

1^ Antifona
Zakon ću svoj upisati u njihovo srce,
i bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

PSALAM 141 (140) 1-9 Molitva u kušnji i progonstvu
I vinu se dim kadioni s molitvama svetih iz ruke anđeoske pred lice Božje (Otk, 8, 4)

Prizivljem te Gospodine, k meni pohitaj!
Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!
Neka mi se uzdigne molitva*
kao kad pred lice tvoje,
neka bude kao prinos večernji!

Na usta mi Gospodine, stražu postavi,
i stražare na vrata usana mojih!
Ne daj da mi se srce zlu prikloni,*
da bezbožno počinim djela opaka;
i u društvu zlotvora
da ne blagujem poslastica njihovih!
Neka me samo udari pravednik,
ljubav je što me kara,+
ali ulje grešničko neće mi glavu pomazati; 
zloći njihovoj oprijet ću se uvijek
svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove,
razumjet će kako blage bijahu riječi moje.
Kao kad orač ore i para zemlju,
tako će im se na rubu podzemlja kosti rasuti.
Ta u te su, Gospodine, uprte oči moje,*
k tebi se utječem,
ne daj da mi duša propadne!
Čuvaj me od stupice koju postaviše meni,
od zamki zločinaca!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Zakon ću svoj upisati u njihovo srce,
i bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

2^ Antifona
Sve gubitkom smatram
zbog spoznanja Isusa Krista,
Gospodina mojega.

PSALAM 142 (141) Ti si mi utočište
Krist u tjeskobi moli Oca »Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša…» (Mk 14, 33) i traži uskrsnuće na kojem Crkva svetaca temelji svoju vjeru (Usp  Kasiodor).

Iz svega glasa vapijem Gospodinu,
iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim svoju izlijevam tužaljku,
tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni,
ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim*
potajnu mi zamku staviše.
Obazrem li se na desno i pogledam
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći,
nitko za moj život ne mari.

K tebi Gospodine vapijem; +
govorim: ti si moje utočište,*
ti si dio moj u zemlji živih.

Poslušaj moje vapaje,
jer sam veoma nevoljan.
Izbavi me od gonitelja mojih,
jer od mene oni su moćniji.

Izbavi iz tamnice dušu moju 
da zahvaljujem imenu tvojemu.
Oko mene će se okupiti pravednici*
zbog dobra što si ga iskazao meni.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Sve gubitkom smatram
zbog spoznanja Isusa Krista,
Gospodina mojega.

3^ Antifona
Premda je Sin,
iz onoga što prepati,
naviknu slušati.

Hvalospjev (Fil 2, 6-11) Krist, sluga Božji

Isus Krist,trajni lik Božji.
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe oplijeni
uzevši lik sluge +
postavši ljudima sličan:*
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe,+
poslušan do smrti,
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi +
i darova mu ime,
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno*
nebesnika, zemnika i podzemnika,
i svaki će jezik priznati: *
Isus Krist jest Gospodin!
na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Premda je Sin,
iz onoga što prepati,
naviknu slušati.

Kratko čitanje 1 Pt 1, 18-21
Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane. On bijaše, doduše, predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

Kratki otpjev
R. Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, smiluj nam se.
Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, smiluj nam se.

O. Trpio si zbog naših grijeha, smiluj nam se. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, smiluj nam se.
Antifona uz Veliča

Godina A Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša.

Godina B Ako pšenično zrno, pavši u zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod.

Godina C Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona,
nego vjerom u Isusa Krista.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46-5
Kliktaj duše u Gospodinu

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča

Godina A Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša.

Godina B Ako pšenično zrno, pavši u zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod.

Godina C Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona,
nego vjerom u Isusa Krista.

Prošnje
Krist Gospodin je naš učitelj, on nam je uzor i brat. Njemu slavu iskažimo i usrdno mu recimo:

Gospodine, oživi svoj narod.

Kriste, u svemu si nam postao sličan osim u grijehu;
– daj da se s radosnima i mi radujemo a sa žalosnima plačemo, te naša ljubav iz dana u dan postaje sve veća.
Dopusti da tebi gladnome služimo u gladnoj braći
– i tebi žednome u žednoj braći.
Ti si Lazara uskrisio od sna smrti;
– učini da oni koji su grijehom umrli, vjerom se i pokorom vrate životu.
Daj da mnogi revnije i savršenije idu tvojim stopama
– po primjeru blažene Djevice Marije i svetaca.
Daj da pokojnici uskrsnu u tvojoj slavi
– i tvoju ljubav uživaju navijeke.

Oče naš…

Molitva
Gospodine, Bože naš, tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt. Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo putem njegove ljubavi. Po Gospodinu. Amen.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni.

O. Amen.
Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.