VELIKA SUBOTA – SREDNJI ČAS

VELIKI TJEDAN – SUBOTA
SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

TREĆI ČAS HIMAN

Spasi, Kriste, svoje djelo,
Spasi palog čovjeka;
Na njem odsjev tvog je lica,
On je tvoja prilika.

Ropstvu grijeha ti ga otmi,
Prvu milost mu obnovi
Krvlju svojom presvetom.

Nek te dirne, Spasitelju,
Bijeda roda ljudskoga,
Krivnje naše ti nam skini,
Kidaj grijeha okove.

Svojom krvlju ti nas peri,
Žiću vječnom ti nas vodi,
Spase premilostivi. Amen.

ŠESTI ČAS HIMAN

O križu blagoslovljeni,
Svem svijetu ti si ufanje!
Ti, nekoć drvo sramotno,
A sada vrata nebeska!

Na križu Spas naš, uzdignut,
Sve ljude k sebi privlači,
A đavo skršen, bez plijena,
Pobijeđen, eto, odlazi.

Sva slava tebi, Isuse,
Sa Ocem, Duhom Presvetim:
Udijeli nam u vječnost svu
Uživat križa plodove. Amen.

DEVETI ČAS HIMAN

O Spase roda ljudskoga,
Na križu za nas raspeti,
Iz tvoga boka presvetog
Nek život svima prostruji.

Ti snagom križa krvavog
Sav dug nam, Kriste, otpusti,
I ropstvo staro dokonča,
Slobodom ljude obdari.

Sva slava tebi, Isuse,
Sa Ocem, Duhom Presvetim:
Udijeli nam u vječnost svu
Uživat križa plodove. Amen.

PSALMODIJA

3. ČAS Antifona: Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.
6. ČAS Antifona: Gospodine, dušu si moju oslobodio od pakla.
9. ČAS Antifona: U Šalemu je šator njegov, na Sionu boravište njegovo.

PSALAM 27 (26), Pouzdanje u opasnosti
Evo šatora Božjeg s ljudima (Otk 21, 3).

Gospodin mi je svjetlost i spasenje: *
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga: *
pred kime da strepim?

Kad navale na me zlotvori *
da mi tijelo žderu,
protivnici moji i dušmani, *
oni posrću i padaju.

Nek se vojska protiv mene utabori, *
srce se moje ne boji;
nek i rat plane protiv mene, *
i tada pun sam pouzdanja.

Za jedno molim Gospodina, *
samo to ja tražim:
da živim u Domu Gospodnjem *
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju *
i dom njegov gledam.

U sjenici svojoj on me zaklanja *
u dan kobni;
skriva me u skrovištu šatora svoga, *
na hridinu on me uzdiže.
I sada izdižem glavu *
iznad dušmana oko sebe.

U njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne, *
Gospodinu ću pjevati i klicati.
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, *
milostiv mi budi, usliši me!

Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo! « *
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene. *
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!

Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti! *
I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj!
Ako me otac i mati ostave, *
Gospodin će me primiti.

Nauči me, Gospodine, putu svojemu, †
ravnom me stazom povedi *
poradi protivnika mojih.
Bijesu dušmana mojih ne predaj me, †
jer ustadoše na mene svjedoci lažni *
koji dašću nasiljem.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja *
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se, †
čvrsto nek bude srce tvoje: *
u Gospodina se uzdaj!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

PSALAM 30 (29). Zahvala za spas od smrti
Krist nakon slavnog uskrsnuća Ocu zahvaljuje (Kasiodor).

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio *
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, Bože moj, zazvah te, *
i ti si me ozdravio;
Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja, *
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi, *
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova, *
a cio život dobrota njegova.

Večer donese suze, *
a jutro klicanje.
A ja u svojoj sreći rekoh: *
»Neću se pokolebati nikada!«

Dobrotom si me, Gospodine,
na goru nade postavio, *
ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
Tada, Gospodine, zavapih k tebi, *
i zazvah milosrđe Boga svojega:
»Kakva je korist od krvi moje, *
kakva korist da u grob siđem?

Zar će te prašina slaviti, *
zar će naviještati vjernost tvoju? «
Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni; *
Gospodine, budi mi na pomoć!

Okrenuo si plač moj u igranje, †
skinuo kostrijet s mene *
i opasao me radošću.
Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: *
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

PSALAM 76 (75) Pjesan nakon pobjede.
Vidjet će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim (Mt 24,30).

Na glasu je Bog u Judeji, *
u Izraelu veliko je ime njegovo!
U Šalemu je Šator njegov, *
na Sionu boravište.

Tu polomi strijele lukovima, *
štitove, mačeve, sve oružje.
Blistav li si, *
veličanstveniji od bregova drevnih.

Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, †
i san svoj snivaju, *
klonuše ruke svim hrabrima.
Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, *
skameniše se kola i konji.

Strašan si ti, i tko da opstane *
kraj žestine gnjeva tvojega.
S neba reče presudu *
od straha zemlja zadrhta i zanijemje
kad se diže Bog da sudi, *
da spasi sve uboge na zemlji.

Jer će te i bijes Edoma slaviti, *
i preživjeli iz Hamata štovat će te.
Zavjetujte i izvršite zavjete Gospodinu,
Bogu svojemu, *
svi oko njega neka donose darove Strašnome
koji obuzdava oholost knezova, *
koji je strašan kraljevima zemlje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3. ČAS Antifona: Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.
6. ČAS Antifona: Gospodine, dušu si moju oslobodio od pakla.
9. ČAS Antifona: U Šalemu je šator njegov, na Sionu boravište njegovo.

TREĆI ČAS KRATKO ČITANJE (1 Iv 1,8-9)
Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i istine nema u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.

R. Nećeš mi ostaviti dušu u Podzemlju.
O. Ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

ŠESTI ČAS  KRATKO ČITANJE (1 Iv 2, 1b-2)
Zagovornika imamo kod Oca — Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta.

R. Gospodin usmrćuje i oživljuje.
O. On vodi u Podzemlje i iz njega izvodi.

DEVETI ČAS KRATKO ČITANJE (1 Iv 2, 8b. 10)
Tama prolazi, svjetlost istinita već svijetli. Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje, i sablazni nema u njemu.

R. Kad su Gospodina ukopali, zapečatiše grob.
O. I postaviše vojnike da ga čuvaju.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, tvoj je Jedinac sišao u Podzemlje i odatle je slavan uzišao. Daj da tvoji vjernici koji su s njime u krštenju suukopani, s njime i uskrsnu te postignu vječni život. Koji s tobom.

ZAKLJUČAK
R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi