VAZMENA NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA – VEČERNJA

VAZMENA NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA
VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja!
HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pako si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona Dođoše Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob, aleluja..

PSALAM 110(109), 1-5.7. Mesija – kralj, svećenik, pobjednik.
Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona Dođoše Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob, aleluja.

2^ Antifona Dođite i vidite mjesto gdje je ležao Gospodin, aleluja.

PSALAM 114 (113). Bog oslobađa Izrael iz Egipta.
I vi koji se odrekoste ovog svijeta, znajte, iz Egipta iziđoste (Sv. Augustin).

Kad izađe Izrael iz Egipta, *
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Judin mu dom posta svetište, *
a Izrael kraljevstvo njegovo.

Vidje more i uzmače, *
a Jordan ustuknu.
Bregovi skakahu poput ovnova, *
i brežuljci poput jaganjaca.

Što ti je, more, da uzmičeš? *
Jordane, zašto natrag okrećeš?
Bregovi, zašto skačete poput ovnova, *
i vi, brežuljci, poput jaganjaca?

Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, *
pred licem Boga Jakovljeva.
On hrid pretvara u slap vodeni *
i stijenu u izvor vode.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona Dođite i vidite mjesto gdje je ležao Gospodin, aleluja.

3^ Antifona Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti, aleluja.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7). Svadba Jaganjčeva

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti, aleluja.

KRATKO ČITANJE (Heb 10, 12-14)

Krist, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje njegovim nogama. Jednim, uistinu, prinosom zasvagda usavrši posvećene.

Namjesto otpjeva kaže se:

Antifona Ovo je dan što ga učini Gospodin: kličimo i radujmo se u njemu, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 46-55) Kliktaj duše u Gospodinu

Antifona  I kad bî uvečer toga istog dana, prvog u tjednu – a učenici u strahu zatvorili vrata – dođe Isus, stane u sredinu i kaže im: Mir vama, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona  I kad bî uvečer toga istog dana, prvog u tjednu – a učenici u strahu zatvorili vrata – dođe Isus, stane u sredinu i kaže im: Mir vama, aleluja.

PROŠNJE

S pouzdanjem zavapijmo Kristu Gospodinu koji je umro, uskrsnuo i uvijek nas zagovara.

Kralju Pobjedniče, usliši nas.

Kriste, svjetlo i spase svih naroda,
-oganj svoga Duha izlij na nas koji tvoje uskrsnuće navješćujemo.

Nek Izrael, Kriste, u tebi spozna svoju nadu
-a sva se zemlja ispuni spoznajom tvoje slave.

Čuvaj nas u zajedništvu svojih svetih
-i dopusti nam da s njima jednom otpočinemo od napora svojih.

Ti si nadvladao neprijateljicu smrt, shrvaj u nama svoga neprijatelja
-da živimo tebi, besmrtnom Pobjedniku.

Kriste Spasitelju, ti, postavši poslušan sve do smrti, uzvišen si zdesna Ocu;
-daj pripusti našu braću u kraljevstvo slave svoje.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si danas po svojem Jedinorođencu pobijedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu. Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća: obnovi nas, molimo, svojim Duhom i daj da i mi uskrsnemo u svjetlo života. Po Gospodinu. Amen.

Za otpust se kaže:

Idite u miru, aleluja, aleluja.
O. Bogu hvala, aleluja, aleluja.