02. VAZ – NEDJELJA – 1. VEČERNJA


II. VAZMENI TJEDAN – NEDJELJA
02. VAZ  – DRUGA VAZMENA NEDJELJA

I. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On piti nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Kao svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pakao si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakao slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Kao sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Marija Magdalena i druga Marija
dođoše pogledati grob,
pomazati Isusovo tijelo,
ali ne nalaze Gospodina, aleluja.

PSALAM 110 (109), 1−5.7. Mesija − kralj, svećenik, pobjednik.
On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Marija Magdalena i druga Marija
dođoše pogledati grob,
pomazati Isusovo tijelo,
ali ne nalaze Gospodina, aleluja.

2^ Antifona
Dođite i vidite mjesto
gdje je ležao Gospodin, aleluja.

PSALAM 114 (113). Bog oslobađa Izrael iz Egipta.
I vi koji se odrekoste ovog svijeta, znajte, iz Egipta iziđoste (Sv. Augustin).

Kad izađe Izrael iz Egipta, *
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Judin mu dom posta svetište, *
a Izrael kraljevstvo njegovo.

Vidje more i uzmače, *
a Jordan ustuknu.
Bregovi skakahu poput ovnova, *
i brežuljci poput jaganjaca.

Što ti je, more, da uzmičeš? *
Jordane, zašto natrag okrećeš?
Bregovi, zašto skačete poput ovnova, *
i vi, brežuljci, poput jaganjaca?

Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, *
pred licem Boga Jakovljeva.
On hrid pretvara u slap vodeni *
i stijenu u izvor vode.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Dođite i vidite mjesto
gdje je ležao Gospodin, aleluja.

3^ Antifona
Gospodin kaže: Ne boj te se;
Idite, javite mojoj braći
da pođu u Galileju!
Ondje će me vidjeti, aleluja.

HVALOSPJEV (usp. Otk 19, 1−7). Svadba Jaganjčeva.

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Gospodin kaže: Ne boj te se;
Idite, javite mojoj braći
da pođu u Galileju!
Ondje će me vidjeti, aleluja.

Kratko čitanje Rim 5: 10-11
Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.

Kratki otpjev
Ovo je dan što ga učini Gospodin
aleluja.
kličimo i radujmo se u njemu,
aleluja.

Antifona uz Veliča
Osmog dana nakon uskrsnuća, dok vrata bijahu zatvorena,
dođe Isus i reče: Mir vama, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46-5
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Osmog dana nakon uskrsnuća, dok vrata bijahu zatvorena,
dođe Isus i reče: Mir vama, aleluja.

Prošnje
Krist je uskrsnuvši od mrtvih uništio smrt i obnovio nam život. Njemu iz duše upravimo svoje prošnje:

Kriste, koji zauvijek živiš, usliši nas.

Ti si kamen što ga graditelji odbaciše, i postao si ugaoni kamen;
 u svojoj Crkvi izgrađuj nas kao živo kamenje.
Ti si vjerni i istiniti svjedok, prvijenac od mrtvih;
daj da tvoja Crkva za tebe trajno svjedoči.
Ti, jedini zaručniče Crkve, koja je iz tvog boka proizašla,
učini nas svjedocima toga zaručničkog sakramenta.
Ti si prvi i posljednji, bio si mrtav a sada živiš;
čuvaj krštenike da ti budu vjerni sve do smrti te zasluže primiti vijenac slave.
Ti si svjetlo i svjetiljka svetoga Božjega grada;
prosvijetli naše pokojne da zauvijek s tobom kraljuju.

Oče naš…

Molitva
Bože vječnog milosrđa, ti svake godine vazmenim slavljem užižeš vjeru svog svetog naroda. Umnoži u nama milost, da sve dublje shvaćamo što je krst koji nas je oprao; što je Duh koji nas je nanovo rodio; što je krv koja nas je otkupila. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

One thought on “02. VAZ – NEDJELJA – 1. VEČERNJA

Komentari su isključeni.