SV. KATARINA SIJENSKA – VEČERNJA

SV. KATARINA SIJENSKA, Blagdan 

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.(V. V. Aleluja ).

HIMAN

Zdravo sveta Katarino,
Crkve Božje svjetlo divno!
Slavimo te pjesmom ovom,
Zazivamo pomoć tvoju.

Kreposti sve tebe rese,
Život sveti, dobrotvorni,
Stazom križa kročiš smjelo,
Srca hrabra, duše smjerne.

Zvijezdo sjajna pomirnice,
Kristov mir ti nosiš svima:
Zavađene miriš ljude,
Slogu vraćaš gradovima.

Duhom Svetim potaknuta
Ognjene ti riječi zboriš,
Učenike mnoge vodiš
Putem Božje providnosti.

Smjerno tebe zazivamo,
Bogu mila zaručnice,
Daj da uvijek ostanemo
Vrli Božji učenici.

O Isuse, tebi dika,
Tebi slava prevelika:
S Ocem vječnim, s Duhom Svetim
Slavimo te u sve vijeke. Amen.

1^ Antifona
Za tebe se čuvam čistom  
i držeći upaljenu svjetiljku tebi,
Zaručniče, idem u susret. (V. V. Aleluja ).

PSALAM 122 (121). Pozdrav Jeruzalemu

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!« †
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću:  »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

1^ Antifona
Za tebe se čuvam čistom  
i držeći upaljenu svjetiljku tebi,
Zaručniče, idem u susret.(V. V. Aleluja ).

2^ Antifona
Blago čistima srcem. 
Oni će Boga gledati.(V. V. Aleluja ).

PSALAM 127 (126)

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
i dugo u noć sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika − *
to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, †
neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

2^ Antifona
Blago čistima srcem. 
Oni će Boga gledati.(V. V. Aleluja ).

3^ Antifona
Srce je moje čvrsto, 
u Kristu je ono ukorijenjeno.(V. V. Aleluja ).

Hvalospjev (Ef 1, 3-10)

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

3^ Antifona
Srce je moje čvrsto, 
u Kristu je ono ukorijenjeno.(V. V. Aleluja ).

Kratko čitanje Jak 3, 17-18
A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

Kratki otpjev
U Vazmeno vrijeme:
R. Djevice kralju dolaze s veseljem i klicanjem. Aleluja, aleluja.
Djevice kralju dolaze s veseljem i klicanjem. Aleluja, aleluja.
O. U kraljeve dvore ulaze. Aleluja, aleluja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Djevice kralju dolaze s veseljem i klicanjem. Aleluja, aleluja.

U Korizmi:
R. Djevice kralju dolaze s veseljem i klicanjem.
Djevice kralju dolaze s veseljem i klicanjem. 
O. U kraljeve dvore ulaze.  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Djevice kralju dolaze s veseljem i klicanjem.

Antifona uz Veliča
Katarina je vazda i posvuda tražila Boga
i njega je nalazila i posjedovala ga
jedinstvenom ljubavlju i privrženošću, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46-5
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Katarina je vazda i posvuda tražila Boga
i njega je nalazila i posjedovala ga
jedinstvenom ljubavlju i privrženošću, aleluja.

Prošnje
Proslavimo Krista koji je pohvalio one što izabiru djevičanstvo radi kraljevstva nebeskoga i s pouzdanjem mu se obratimo:

Isuse, kralju djevica, usliši nas.

Kriste, ti si Crkvu učinio sebi čistom Zaručnicom:
− učini da bude neokaljana i sveta.
Kriste, tebi svete djevice idu u susret sa zapaljenim svjetiljkama:
− ne dopusti da ikada ponestane ulja vjernosti u svjetiljkama odanih ti službenica.
Gospodine, Crkva djevica vjeru je u tebe uvijek sačuvala čistom i cjelovitom:
− daj svim kršćanima da sačuvaju čistu i cjelovitu vjeru.
Tvojom se dobrotom tvoj narod raduje o svetkovini djevice Katarine Sijenske:
− daj da uvijek bude radostan i s njezina zagovora.
Ti si na svadbenu gozbu primio svete djevice:
− daj pripusti u nebesku svadbenu dvoranu i naše drage pokojnike.

Oče naš…

Molitva
Bože, ti si svetoj Katarini dao žar božanske ljubavi u razmatranju Gospodnje muke i služenju tvojoj Crkvi. Po njezinu zagovoru i nas pridruži Kristovu otajstvu da se vazda radujemo objavi njegove slave. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.