02. VAZ – BIBLIJSKA MISAO DANA – g

Iv 6,16-21

II. VAZMENI TJEDAN – SUBOTA
02. VAZ –  Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

NE BOJTE SE – TO SAM JA, GLAVOM
Iv 6,16-21
U šestom poglavlju svoga Evanđelja Ivan je utkao i preradio zgode koje ćemo pronaći i u sinoptičkim evanđeljma. Naime, umnažanje kruha, Isusov hod po vodi, traženja znakova sa strane Židova, Petrovo priznanje Isusova mesijanstva, te izričaj kako Isus ‘ima riječi života vječnoga’, pa stoga mi nemamo komu otići. Ivan ovo umnažanje kruha naziva izričito riječju ‘znak’ i samo čudo, sami znak povezuje s potonjim velikim euharistijskim govorom što ga je Isus održao u Kafarnaumu. Govor o kruhu, kruhu života najavljuje se već samim spomenom Pashe, židovskoga blagdana. Pasha je spomen na izlazak iz Egipta, umnažanje kruha spomen je na hod kroz pustinju i hranjenje manom, ali je isto tako i spomen na onu Isusovu završnu pashu na kojoj je on ponudio sebe kao kruh života, pravo Janje, zatim na njegovu Muku. Nastavi čitati “02. VAZ – BIBLIJSKA MISAO DANA – g”

02. VAZ – MISNA ČITANJA – g

II. VAZMENI TJEDAN – SUBOTA
02. VAZ –  Svagdan

MISNA ČITANJA

📖:  Dj 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; Iv 6,16-21

Prvo čitanje: Dj 6, 1-7
Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi.«
Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke.
I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “02. VAZ – MISNA ČITANJA – g”

%d blogeri kao ovaj: