04. VAZ – PROPOVIJEDI – AC

Ja sam dobri Pastir
Ja sam dobri Pastir

IV. VAZMENI TJEDAN – NEDJELJA
04. VAZ  (C) – ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA

PROPOVIJEDI

U ono vrijeme reče Isus:„Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade,veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. Ja i Otac jedno smo.“ (Iv 10,27-30)
Četvrta vazmena nedjelja naziva se Nedjeljom Dobroga Pastira i na poseban je način posvećena molitvi za duhovna zvanja.
Pod pojmom „duhovna zvanja“ redovito se misli na osobe koje u Crkvi obnašaju predvodničku (tj. pastirsku) službu: papu, biskupe, svećenike i đakone; a isto tako i na specifične oblike evanđeoskog života raznih redovničkih zajednicâ. Nastavi čitati “04. VAZ – PROPOVIJEDI – AC”

04. VAZ – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (C)

IV. VAZMENI TJEDAN – NEDJELJA
04. VAZ – ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA

MISNA ČITANJA

📖: Dj 13,14.43-52; Ps 100,2-3.5; Otk 7,9.14b-17; Iv 10,27-30

Prvo čitanje: Dj 13, 14.43-52
Obraćamo se, evo, poganima.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane:
Pavao i Barnaba krenuše iz Perge i stigoše u Antiohiju pizidijsku. U dan subotni ušli su u sinagogu i sjeli. I mnogi Židovi i bogobojazne pridošlice pođoše za njima, koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj.
Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin:
’Postavih te za svjetlost poganima,
da budeš na spasenje do na kraj zemlje.’«
Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini. Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij. A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “04. VAZ – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (C)”

%d blogeri kao ovaj: